Vplyv užívania marihuany počas tehotenstva na neonatálne výsledky 

Táto metaanalýza 16 kohortových štúdií zistila zvýšené riziko vzniku nepriaznivých neonatálnych výsledkov u žien vystavených marihuane počas tehotenstva v porovnaní s tými, ktoré neboli vystavené marihuane.

Odkaz na pôvodný výskum: Marchand G, Masoud AT, Govindan M, Ware K, King A, Ruther S, Brazil G, Ulibarri H, Parise J, Arroyo A, Coriell C, Goetz S, Karrys A, Sainz K. Birth Outcomes of Neonates Exposed to Marijuana in Utero: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Jan 4;5(1):e2145653. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.45653. 

Obrázok: macrovector

Pozadie

Podľa niekoľkých štúdií 2 – 5 % žien priznáva počas tehotenstva  užívanie marihuany.[1] Iné štúdie však v mestských oblastiach uvádzajú oveľa vyššiu mieru užívateliek (15–28 %) medzi ženami s nižším socioekonomickým postavením. Mnoho žien verí, že užívanie marihuany je počas tehotenstva relatívne bezpečné a dôkazy naznačujú, že 34 – 60 % žien, ktoré užívajú marihuanu, v tom pokračuje aj počas tehotenstva.[1] Štúdie o súvislosti medzi užívaním marihuany u matky a novorodeneckými výsledkami priniesli zmiešané zistenia. Na vyvodenie definitívnych záverov je preto potrebná kvantitatívna analýza literatúry.

Štúdia

Táto metaanalýza 16 kohortových štúdií skúmala účinky vystavenia marihuane počas tehotenstva na neonatálne výsledky u 59 138 žien. Priemerný vek účastníkov sa pohyboval od 18 do 31 rokov a 14 štúdií sa uskutočnilo v Spojených štátoch.

Hodnotenými výsledkami bol výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti (< 2 500 gramov), nízkej hmotnosti vzhľadom na gestačný vek (úbytok hmotnosti ako 5. percentil pri narodení), predčasného pôrodu (< 37 týždňov), nutnosť použiť novorodeneckú jednotku intenzívnej starostlivosti (NICU) a 5 -minútové Apgar skóre menej ako 7 (čo naznačuje, že dieťa potrebuje pomoc pri prispôsobovaní sa životu mimo tela matky), ako aj pôrodná hmotnosť, gestačný vek v čase pôrodu, dĺžka dieťaťa a obvod hlavy dieťaťa.

Výsledky

  • Riziko nízkej pôrodnej hmotnosti bolo viac ako dvakrát vyššie u dojčiat žien vystavených marihuane v porovnaní s dojčatami žien, ktoré neboli vystavené marihuane. 
  • Pôrodná hmotnosť a obvod hlavy boli tiež o 112,3 gramov a 0,52 cm nižšie u dojčiat žien, ktoré boli počas tehotenstva vystavené marihuane, v porovnaní s dojčatami žien, ktoré neboli. 
  • Riziko nízkej hmotnosti vzhľadom na gestačný vek bolo o 61 % vyššie u dojčiat žien, ktoré boli vystavené marihuane. 
  • Riziko predčasného pôrodu bolo o 28 % vyššie u dojčiat žien, ktoré boli vystavené marihuane.
  • Riziko prijatia na novorodeneckú JIS bolo o 38 % vyššie u novorodencov matiek, ktoré boli vystavené marihuane, v porovnaní s novorodencami žien, ktoré marihuane vystavené neboli.

Poznámka

Pretože všetky zahrnuté výskumy boli kohortové štúdie, mohlo dôjsť k zaujatosti spojenej s ich retrospektívnou povahou. Okrem toho 12 štúdií nerozlišovalo medzi úrovňami užívania marihuany, takže v niekoľkých prípadoch boli ťažkí každodenní užívatelia marihuany spojení s občasnými užívateľmi. Napokon, žiadna zo štúdií nerozlišovala medzi fajčením marihuany a inými formami jej požívania (napr. požívatinami), čo mohlo ovplyvniť výsledky.

Literatúra

  1. Committee Opinion No. 722: Marijuana Use During Pregnancy and Lactation. Obstet Gynecol. 2017 Oct;130(4):e205-e209. doi: 10.1097/AOG.0000000000002354.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie