Pseudovitamíny

Pseudovitamín je nelegitímny termín používaný na označenie rôznych látok, ktoré nie sú esenciálnymi vitamínmi ale majú vitálne funkcie v organizme. Na rozdiel od esenciálnych živín, deficit pseudovitamínov nespôsobuje poruchy fungovania organizmu.