Hormóny

Hormóny sú biologicky aktívne molekuly (bielkoviny, steroidy), ktoré v tele slúžia ako signálne  a regulačné látky. Sú syntetizované v endokrinných žľazách a transportované krvou. Viažu sa na receptory cieľových buniek a regulujú ich metabolické procesy.