Minerály

Minerálne látky sú prvky pochádzajúce zo zeme, ktoré zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v živých organizmoch. Organizmy si ich nedokážu vytvárať samé. Rastliny ich získavajú z pôdy, živočíchy ich získavajú konzumáciou rastlín a pitím vody. Rozlišujeme makroelementy – potrebné vo veľkom množstve (viac ako 100 mg denne), mikroelementy – potrebné v malých množstvách (1-100 mg denne) a stopové prvky – potrebné vo veľmi malých množstvách (menej ako 1 mg denne).


Medicínske upozornenie!