Kto je za tým

Zakladateľom a prevádzkovateľom týchto stránok som ja, Radovan Malina 🙂

Vyštudoval som biológiu a ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV UMB). Titul PhD. som získal
z biológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne som si svoje vedomosti o fungovaní ľudského tela prehlboval na School of Medicine, Duke University, Severná Karolína (USA), kde som absolvoval kurzy Introductory Human Physiology a Introduction to Genetics and Evolution. Vedomosti o ľudskej výžive som si prehĺbil vďaka kurzu Introduction to Food and Health na Stanford School of Medicine, Stanford University, Kalifornia (USA). Okrem získaných vedomostí ma na týchto kurzoch uchvátil aj trochu iný spôsob učenia. Časť toho sa snažím preniesť aj na tieto stránky.

Momentálne pôsobím na Katedre biológie a ekológie FPV UMB, kde sa už od roku 2002 snažím prenášať moje vedomosti o “fungovaní človeka” na našich študentov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

SCHOLARIS – Radovan Malina
Magurská 57, Banská Bystrica
IČO 43494021
DIČ 1075192613
e-mail: info@scholaris.sk

Spolupracujem s:

Naplniť tieto stránky kvalitným obsahom nie je jednoduché a darí (aspoň dúfam) sa mi to vďaka týmto skvelým ľuďom a organizáciám:

Môj veľký anatomický vzor.
Raz budú tieto stránky lepšie ako tie ich 🙂

Môj druhý veľký vzor, tentokrát zameraný na výživu. Ľudia tam odvádzajú úžasnú prácu pri zháňaní nezávislých informácií o všetkom, čo súvisí s ľudskou výživou.

Moje terajšie pôsobisko plné zvedavých študentov, zvedavých otázok
a ochotných ľudí.

freepik.com
Skvelý zdroj obrázkov. Napr. to súhvezdie človeka v záhlaví stránky je od autora Vilmosvarga.

National Library of Medicine
Z ich projektu The Visible Human pochádzajú fotografie prierezov ľudského tela.