Kto je za tým

Zakladateľom tohto projektu a prevádzkovateľom týchto stránok som ja, Radovan Malina 🙂

Vyštudoval som biológiu a ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV UMB). Titul PhD. som získal
z biológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne som si svoje vedomosti o fungovaní ľudského tela prehlboval na School of Medicine, Duke University, Severná Karolína (USA), kde som absolvoval kurzy Introductory Human Physiology a Introduction to Genetics and Evolution. Vedomosti o ľudskej výžive som si prehĺbil vďaka kurzu Introduction to Food and Health na Stanford School of Medicine, Stanford University, Kalifornia (USA). Okrem získaných vedomostí ma na týchto kurzoch uchvátil aj trochu iný spôsob učenia. Časť toho sa snažím preniesť aj na tieto stránky.

Momentálne pôsobím na Katedre biológie a ekológie FPV UMB, kde sa už od roku 2002 snažím prenášať moje vedomosti o „fungovaní človeka“ na našich študentov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

SCHOLARIS – Radovan Malina
Magurská 57, Banská Bystrica
IČO 43494021
DIČ 1075192613
e-mail: info@scholaris.sk

Filozofia stránky

SCHOLARIS.SK sa pomocou dôkladnej analýzy najnovšieho vedeckého výskumu snaží sprostredkovať informácie o výžive a potravinových doplnkoch, aby sme Vám pomohli odpovedať na Vaše otázky o tom, ako byť zdravší.

Chceme byť pre Vás dôveryhodným partnerom, preto nepredávame ani nepropagujeme doplnky od žiadneho výrobcu. Tiež neprijímame peniaze od predajcov a nikomu nerobíme reklamu.

Nie sme tu na to, aby sme Vám hovorili, čo máte robiť, ako sa máte stravovať a aké doplnky konzumovať. Namiesto toho vám jednoducho povieme, čo hovoria vedecké dôkazy. A v prípadoch, keď je výskum nejednoznačný, Vám to tiež jasne povieme.

Z čoho je SCHOLARIS.SK financovaný

SCHOLARIS.SK je úplne nezávislý projekt a neprijíma žiadne peniaze z vonkajších zdrojov. Projekt je financovaný zo zdrojov jeho zakladateľa, z predaja kníh vydavateľstva Scholaris a z informačných produktov, ktoré vznikajú syntézou vedeckých výskumov. Tie predávame profesionálom a laikom. Všetky informácie na webovej stránke sú voľne prístupné; nami vytvorené informačné produkty sú určené pre tých, ktorí hľadajú podrobnejšie a hlbšie informácie.

Spolupracujem s:

Naplniť tieto stránky kvalitným obsahom nie je jednoduché a darí (aspoň dúfam) sa mi to vďaka týmto skvelým ľuďom a organizáciám:

Môj veľký vzor zameraný na výživu. Ľudia tam odvádzajú úžasnú prácu pri zháňaní nezávislých informácií o všetkom, čo súvisí s ľudskou výživou.

Moje terajšie pôsobisko plné zvedavých študentov, zvedavých otázok
a ochotných ľudí.

freepik.com
Skvelý zdroj obrázkov.

National Library of Medicine
Vynikajúci zdroj najnovších vedeckých informácií.