Fytochemikálie

Fytochemikálie predstavujú veľkú skupinu látok, ktoré nepatria medzi živiny ale v organizme sú biologicky aktívne. Nachádzajú sa výlučne v rastlinách, kde zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pre ich prežitie.