Enzýmy

Enzýmy sú vlastne bielkoviny, ktoré majú schopnosť katalyzovať chemické reakcie. Táto schopnosť je kľúčová pre riadenie metabolizmu všetkých živých organizmov. Enzýmy umožňujú organizmu napr. spájať rôzne molekuly a syntetizovať z nich novú alebo štiepiť zložité molekuly na jednoduchšie.

Nasledujúce časti sú prístupné iba pre registrovaných užívateľov.