Súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a anémiou počas tehotenstva

Nedostatok vitamínu D bol spojený so zvýšeným rizikom anémie u tehotných žien. Odkaz na pôvodný výskum: Lima MS, Pereira M, Castro CT, Santos DB. Vitamin D deficiency and anemia in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2022 Feb 10;80(3):428-438. doi: 10.1093/nutrit/nuab114.  Obrázok: Freepik Pozadie Vitamín D reguluje produkciu hepcidínu, hormónu, ktorý reguluje systémovú homeostázu železa. Pozorovacie štúdie zistili, že nedostatok vitamínu D je spojený s anémiou, ale dôkazy o tejto súvislosti u tehotných jedincov chýbali. Aká je súvislosť medzi gestačnými hladinami vitamínu D a stavom železa? Štúdia Tento systematický prehľad 11 kohortových, 3 prípadových a 3 prierezových...

Vitamín D môže znížiť riziko vzniku autoimunitného ochorenia 

V tejto randomizovanej kontrolovanej štúdii suplementácia vitamínu D znížila riziko vzniku potvrdeného autoimunitného ochorenia, zatiaľ čo suplementácia omega-3 nie. Odkaz na pôvodný výskum: Hahn J, Cook NR, Alexander EK, Friedman S, Walter J, Bubes V, Kotler G, Lee IM, Manson JE, Costenbader KH. Vitamin D and marine omega 3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. BMJ. 2022 Jan 26;376:e066452. doi: 10.1136/bmj-2021-066452.  Pozadie Autoimunitné ochorenia sú výsledkom toho, že imunitné bunky napádajú normálne bunky v tele, čím vzniká zápal a poškodenie tkaniva. Predpokladá sa, že viac ako 80 ochorení má autoimunitný charakter[1] pričom každé z nich...

Vitamín D v prognóze ochorenia COVID-19

Táto metaanalýza naznačila, že deficit/nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko vzniku COVID-19 a jeho závažného priebehu. Avšak vysoké riziko zaujatosti a heterogenita jednotlivých výskumov  znižujú dôveryhodnosť výsledkov. Odkaz na pôvodný výskum: Dissanayake HA, de Silva NL, Sumanatilleke M, de Silva SDN, Gamage KKK, Dematapitiya C, Kuruppu DC, Ranasinghe P, Pathmanathan S, Katulanda P. Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Dec 11:dgab892. doi: 10.1210/clinem/dgab892. Obrázok: starline Pozadie Vitamín D sa podieľa na optimálnej funkcii imunitného systému a jeho nedostatok sa spája s infekciami dýchacích ciest.  Ale zvyšuje nedostatok vitamínu D...

Metaanalýza vplyvu hladiny vitamínu D na infekciu COVID-19

Táto meta-analýza ukázala, že nízka hladina vitamínu D môže byť spojená so zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. Ďalšie výskumy sú potrebné na vyhodnotenie vplyvu doplnkov vitamínu D na klinickú závažnosť a prognózu pacientov s Covid-19. Odkaz na pôvodný výskum: Liu N, Sun J, Wang X, Zhang T, Zhao M, Li H. Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2021 Mar;104:58-64. doi: 10.1016/j.ijid.2020.12.077. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33401034; PMCID: PMC7833186.  Obrázok: pch-vector Pozadie Vitamín D bol predmetom rozsiahleho skúmania v kontexte infekcie COVID-19, jej závažnosti a úmrtnosti. Skúmalo sa...