Vitamín D v prognóze ochorenia COVID-19

Táto metaanalýza naznačila, že deficit/nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko vzniku COVID-19 a jeho závažného priebehu. Avšak vysoké riziko zaujatosti a heterogenita jednotlivých výskumov  znižujú dôveryhodnosť výsledkov.

Odkaz na pôvodný výskum: Dissanayake HA, de Silva NL, Sumanatilleke M, de Silva SDN, Gamage KKK, Dematapitiya C, Kuruppu DC, Ranasinghe P, Pathmanathan S, Katulanda P. Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Dec 11:dgab892. doi: 10.1210/clinem/dgab892.

Obrázok: starline

Pozadie

Vitamín D sa podieľa na optimálnej funkcii imunitného systému a jeho nedostatok sa spája s infekciami dýchacích ciest.  Ale zvyšuje nedostatok vitamínu D aj náchylnosť na COVID-19?

Štúdia

Táto metaanalýza zahŕňala 72 pozorovacích štúdií (celkovo takmer 2 milióny účastníkov), ktoré hodnotili vzťah medzi množstvom vitamínu D a rizikom rozvoja COVID-19 (19 štúdií), závažného priebehu  COVID-19 (18 štúdií) alebo úmrtia (36 štúdií).

Počet účastníkov každej štúdie sa pohyboval od 20 do 987 849 a priemerný vek sa pohyboval od 32 do 81 rokov. Väčšina výskumov sa uskutočnila v Európe (24 štúdií) a na Strednom východe (18 štúdií).

Pojmy deficit/nedostatok vitamínu D sa použili na označenie akejkoľvek nedostatočnej hladiny vitamínu D a hraničné hodnoty sa v rámci štúdií líšili (10–32 ng/ml). Definície závažného priebehu ochorenia COVID-19 sa v rámci štúdií tiež líšili.

Načasovanie stanovenia hladiny vitamínu D bolo rozdelené do štyroch kategórií: a) > 1 rok pred diagnózov ochorenia, b) pred COVID-19, c) po COVID-19 a
d) „variabilné načasovanie“ (pred, počas alebo po COVID-19).

Výsledky

Nedostatok vitamínu D bol spojený so 46 % zvýšením rizika ochorenia na COVID-19, 90 % zvýšením rizika závažného priebehu COVID-19 a 107 % zvýšením rizika úmrtia.

Všetky analýzy preukázali vysokú úroveň heterogenity a rizika zaujatosti. Keď boli odstránené štúdie s vysokým rizikom zaujatosti alebo neupravené analýzy, tak súvislosť so zvýšením rizika úmrtia bola štatisticky nevýznamná.

Hladiny vitamínu D boli nižšie u:

  • jedincov s COVID-19 v porovnaní s kontrolnou skupinou (18 štúdií); 
  • jedincov s ťažkým priebehom COVID-19 v porovnaní s jedincami s nezávažným priebehom COVID-19 (20 štúdií); 
  • tých, ktorí neprežili  v porovnaní s pacientmi, ktorí prežili (9 štúdií).
Poznámka

Vysoká heterogenita v rámci jednotlivých výskumov (vrátane rôznych hraničných hodnôt, kategórií a definícií) znižuje hodnovernosť výsledkov, ale samotný počet výskumov, ktoré uvádzajú súvislosť s hladinou vitamínu D, ukazuje relatívne robustný výsledok v kontexte chápania úlohy  vitamínu D pri imunitnej funkcii a jeho ochranného účinku proti infekciám dýchacích ciest.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie