Porovnanie rôznych spôsobov dezinfekcie rúk

Porovnanie umývania rúk mydlom s vodou,  dezinfekčnými obrúskami a dezinfekčným prostriedkom na ruky na báze alkoholu u zdravotníckych pracovníkov. Najnižšiu mieru narušenia kožnej bariéry a najvyššiu redukciu kolónií baktérií na rukách vykazoval dezinfekčným prostriedkom na ruky.   

Odkaz na pôvodný výskum: Montero-Vilchez T, Martinez-Lopez A, Cuenca-Barrales C, Quiñones-Vico MI, Sierra-Sanchez A, Molina-Leyva A, Gonçalo M, Cambil-Martin J, Arias-Santiago S. Assessment of hand hygiene strategies on skin barrier function during COVID-19 pandemic: A randomized clinical trial. Contact Dermatitis. 2021 Dec 25. doi: 10.1111/cod.14034. 

Obrázok: pch-vector

Pozadie

Frekvencia umývania a dezinfekcie rúk sa počas pandémie COVID-19 zvýšila, pretože vírus SARS-CoV-2 sa môže prenášať priamym aj nepriamym kontaktom.[1][2] Populárne stratégie hygieny rúk zahŕňajú mydlo a vodu, alkoholové dezinfekčné prostriedky na ruky (ADP) a dezinfekčné obrúsky. Ktorá metóda je najlepšia na ničenie baktérií a zároveň minimalizáciu poškodenia pokožky?

Štúdia

Tejto randomizovanej kontrolovanej štúdii sa zúčastnilo 62 zdravotníckych pracovníkov (vo veku 18 – 60 rokov) náhodne rozdelených do troch skupín podľa spôsobu hygieny rúk, ktorú mali používať  počas 8-hodinovej pracovnej zmeny medzi pacientmi:

  • Umývanie rúk vodou a mydlom
  • Dezinfekcia rúk s ADP
  • Používanie dezinfekčných obrúskov po dobu najmenej 20 sekúnd

Účastníci boli inštruovaní, aby sa počas štúdie vyhýbali používaniu ochranných rukavíc a ak museli použiť rukavice, čo najskôr si ich zložili. Mikrobiologické vzorky boli získané z končekov štyroch prstov najmenej 5 minút po poslednej procedúre hygieny rúk a o 30 minút neskôr sa na dominantnej dlani merali parametre funkcie kožnej bariéry.

Primárnym výsledkom bolo poškodenie kožnej bariéry hodnotené zmenami v transepidermálnej strate vody (TEWL, miera úniku vody z epidermy nesúvisiaca s potením; používaná na meranie funkcie kožnej bariéry). Sekundárnymi výstupmi boli zmeny teploty, zmeny stratum corneum (vonkajšia vrstva kože), hydratácia, erytém (začervenanie kože), pH a celková antioxidačná kapacita, mikrobiálna záťaž hodnotená počtom mikrobiálnych kolónií (CFU) a znášanlivosť a prijateľnosť danej metódy uvádzaná účastníkom a dermatológom.

Výsledky

TEWL sa zvýšilo o 5,45 gramu/hodinu/meter2 v skupine s dezinfekčnými utierkami a o 3,87 v skupine s vodou a mydlom, zatiaľ čo TEWL klesla o 1,46 v skupine ADP. V porovnaní so skupinou ADP sa TEWL zvýšil v skupine s dezinfekčnými utierkami. Medzi skupinami neboli žiadne iné rozdiely v TEWL.

Pokiaľ ide o sekundárne výsledky, pH sa zvýšilo v skupine s vodou a mydlom v porovnaní so skupinou s dezinfekčnými utierkami. Percentuálne zníženie kolónií baktérií bolo väčšie v skupinách s ADP  (-90,5 %) a dezinfekčnými utierkami (-87,44 %) v porovnaní so skupinou s vodou a mydlom (-65,7 %). Okrem toho, percentuálne zníženie kolónií plesní bolo väčšie v skupinách s ADP (-80,3 %) a dezinfekčnými utierkami (-82,8 %) v porovnaní so skupinou používajúcou vodu a mydlo (-41,4 %).

Voda a mydlo spôsobili menšie začervenanie kože ako ADP a dezinfekčné obrúsky a dezinfekčné obrúsky sa považovali za ťažšie použiteľné ako voda a mydlo alebo ADP.

Poznámka

Obmedzením tejto štúdie bolo, že u každého účastníka bol testovaný iba jeden typ intervencie v oblasti hygieny rúk. Dizajn kríženia by zvýšil hodnovernosť výsledkov.

Literatúra

  1. Kendziora B, Guertler A, Ständer L, Frey S, French LE, Wollenberg A, Reinholz M. Evaluation of hand hygiene and onset of hand eczema after the outbreak of SARS-CoV-2 in Munich. Eur J Dermatol. 2020 Dec 1;30(6):668-673. doi: 10.1684/ejd.2020.3923. 
  2. Xue X, Mi Z, Wang Z, Pang Z, Liu H, Zhang F. High Expression of ACE2 on Keratinocytes Reveals Skin as a Potential Target for SARS-CoV-2. J Invest Dermatol. 2021 Jan;141(1):206-209.e1. doi: 10.1016/j.jid.2020.05.087.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie