Vplyv užívania marihuany počas tehotenstva na neonatálne výsledky 

Táto metaanalýza 16 kohortových štúdií zistila zvýšené riziko vzniku nepriaznivých neonatálnych výsledkov u žien vystavených marihuane počas tehotenstva v porovnaní s tými, ktoré neboli vystavené marihuane. Odkaz na pôvodný výskum: Marchand G, Masoud AT, Govindan M, Ware K, King A, Ruther S, Brazil G, Ulibarri H, Parise J, Arroyo A, Coriell C, Goetz S, Karrys A, Sainz K. Birth Outcomes of Neonates Exposed to Marijuana in Utero: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Jan 4;5(1):e2145653. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.45653.  Obrázok: macrovector Pozadie Podľa niekoľkých štúdií 2 – 5 % žien priznáva počas tehotenstva  užívanie marihuany.[1] Iné štúdie však v...

Fajčenie môže zvýšiť riziko niektorých ochorení dýchacích ciest vrátane závažného priebehu ochorenia COVID-19

Táto randomizovaná štúdia uvádza, že fajčenie zvyšuje riziko veľmi závažného priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácie kvôli COVID-19 a niektorých ďalších ochorení dýchacích ciest. Odkaz na pôvodný výskum: Rosoff DB, Yoo J, Lohoff FW. Smoking is significantly associated with increased risk of COVID-19 and other respiratory infections. Commun Biol. 2021 Oct 28;4(1):1230. doi: 10.1038/s42003-021-02685-y.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Fajčenie sa už dlho spája s vyšším rizikom rôznych respiračných ochorení, vrátane bakteriálnych a vírusových infekcií (napr. zápal pľúc). Či však fajčenie ovplyvňuje riziko COVID-19, nie je úplne jasné. V snahe obmedziť mätúce faktory táto štúdia použila Mendelovský randomizačný dizajn na posúdenie vzťahu medzi geneticky predpovedaným...