Fajčenie môže zvýšiť riziko niektorých ochorení dýchacích ciest vrátane závažného priebehu ochorenia COVID-19

Táto randomizovaná štúdia uvádza, že fajčenie zvyšuje riziko veľmi závažného priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácie kvôli COVID-19 a niektorých ďalších ochorení dýchacích ciest.

Odkaz na pôvodný výskum: Rosoff DB, Yoo J, Lohoff FW. Smoking is significantly associated with increased risk of COVID-19 and other respiratory infections. Commun Biol. 2021 Oct 28;4(1):1230. doi: 10.1038/s42003-021-02685-y. 

Obrázok: pikisuperstar

Pozadie

Fajčenie sa už dlho spája s vyšším rizikom rôznych respiračných ochorení, vrátane bakteriálnych a vírusových infekcií (napr. zápal pľúc). Či však fajčenie ovplyvňuje riziko COVID-19, nie je úplne jasné. V snahe obmedziť mätúce faktory táto štúdia použila Mendelovský randomizačný dizajn na posúdenie vzťahu medzi geneticky predpovedaným fajčením a rizikom COVID-19, ako aj rôznymi inými respiračnými ochoreniami.

Štúdia

Táto Mendelovská randomizačná štúdia hodnotila súvislosť medzi jednonukleotidovými polymorfizmami (SNP; genetické varianty), u ktorých sa ukázalo, že predpovedajú vyššiu pravdepodobnosť, že človek bude fajčiť a rizikom ochorenia COVID-19.

Vedci hodnotili vzťahy medzi veľmi závažným priebehom COVID-19, potrebou hospitalizácie s COVID-19, rizikom ochorenia na COVID-19 a fajčením pomocou 91 SNP. (Vždy sa porovnávali pacienti s COVID-19, ktorí museli byť hospitalizovaní s tými, ktorí nemuseli byť hospitalizovaní a s celkovou populáciou.) Okrem toho vedci hodnotili vzťah medzi fajčením a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), bronchitídou, nádchou, chrípkou, chrípkou s pneumóniou, chronickými ochoreniami dolných dýchacích ciest, akútnymi infekciami horných dýchacích ciest s pneumóniou (oddelene skúmali bakteriálnu a vírusovú pneumóniu).

Pre geneticky predpovedané fajčenie bola použitá kohorta 462 690 ľudí. Na výsledky COVID-19 sa použila kohorta 1 588 783 ľudí. Pre ostatné výsledky sa použila kohorta 218 792 ľudí.

Výsledky

Geneticky predpovedané fajčenie zvýšilo riziko veľmi závažného priebehu COVID-19, potreby hospitalizácie s COVID-19 (v porovnaní s nehospitalizovaným s COVID-19 aj bez COVID-19), chronických ochorení dolných dýchacích ciest, chrípky + pneumónie a bakteriálnej pneumónie. Vyššie riziko týchto ochorení ukázali jedno- aj viacrozmerné analýzy.

Zvýšené riziko COVID-19 pri fajčení sa ukázalo iba pri analýze s jednou premennou a zvýšené riziko akútnych infekcií horných dýchacích ciest iba pri analýze s viacerými premennými.

Poznámka

V zisteniach analýzy s jednou premennou (tiež známej ako univariable) a s viacerými premennými boli zistené určité nezrovnalosti. Môže to byť preto, že  jednonukleotidové polymorfizmy (SNP) môžu ovplyvniť viaceré výsledky (fenomén známy ako horizontálna pleiotropia). V prípade SNP, o ktorých je známe, že ovplyvňujú fajčenie, môžu niektoré ovplyvniť napríklad aj konzumáciu alkoholu. Mendelovské randomizačné analýzy s viacerými premennými sú lepšie navrhnuté tak, aby zohľadňovali horizontálnu pleiotropiu, a preto môžu byť lepšie pri určovaní kauzality ako analýzy s jednou premennou.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie