Androgénna deprivačná terapia pri liečbe COVID-19

Môže androgénna deprivačná terapia u mužov znižovať úmrtnosťou spojenú s infekciou COVID-19?

Odkaz na pôvodný výskum: Schmidt AL, Tucker MD, Bakouny Z, Labaki C, Hsu CY, Shyr Y, Armstrong AJ, Beer TM, Bijjula RR, Bilen MA, Connell CF, Dawsey SJ, Faller B, Gao X, Gartrell BA, Gill D, Gulati S, Halabi S, Hwang C, Joshi M, Khaki AR, Menon H, Morris MJ, Puc M, Russell KB, Shah NJ, Sharifi N, Shaya J, Schweizer MT, Steinharter J, Wulff-Burchfield EM, Xu W, Zhu J, Mishra S, Grivas P, Rini BI, Warner JL, Zhang T, Choueiri TK, Gupta S, McKay RR. Association Between Androgen Deprivation Therapy and Mortality Among Patients With Prostate Cancer and COVID-19. JAMA Netw Open. 2021 Nov 1;4(11):e2134330. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.34330. Erratum in: JAMA Netw Open. 2021 Dec 1;4(12):e2145075.

Fight the virus man in hazmat suit Free Vector
Obrázok: Freepik

Pozadie

U mužov pozorujeme vyššiu mieru hospitalizácie v dôsledku COVID-19 ako u žien. Môže to súvisieť s androgénnou reguláciou bunkových procesov (androgény sú tzv. „mužské“ hormóny). Napríklad androgénne hormóny v bunkách rakoviny prostaty zvyšujú produkciu proteínu s názvom transmembránová serínová proteáza 2 (TMPRSS2). Niekoľko bežných vírusov vrátane SARS-CoV-2 (vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19), na vstup do buniek používa práve proteín TMPRSS2.

Vedci predpokladali, že androgénová deprivačná terapia (ADT) môže znížiť produkciu TMPRSS2 a následne znížiť náchylnosť na COVID- 19 alebo závažnosť jeho priebehu. Doterajšie dôkazy však neboli konzistentné. Naozaj znižuje ADT úmrtnosť na COVID-19 u pacientov s rakovinou prostaty?

Štúdia

V tejto retrospektívnej kohortovej štúdii autori hodnotili 30-dňovú úmrtnosť u i) 169 pacientov s rakovina prostaty liečených ADT, u ktorých sa medzi 17. marcom 2020 a 11. februárom 2021 vyvinul COVID-19 a ii) 308 kontrolných pacientov s rakovinou prostaty ktorí v čase infekcie COVID-19 nedostávali ADT terapiu. Ako sekundárny výsledok autori hodnotili, či medzi skupinami existujú rozdiely v závažnosti COVID-19.

Výsledky

Medzi mužmi, ktorí dostávali ADT (15 %) a mužmi, ktorí nedostávali ADT (14 %), nebol žiadny významný rozdiel v 30-dňovej úmrtnosti zo všetkých príčin, ani rozdiely v závažnosti COVID-19. Takže prípadný pozitívny vplyv ADT na ochorenie COVID-19 sa nepreukázal.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie