Zlepšujú vysoké dávky intravenózneho vitamínu C prognózu pacientov s COVID-19?

Slabé dôkazy naznačujú, že vysoké dávky intravenózneho vitamínu C by mohli znížiť úmrtnosť pacientov s ťažkým ochorením COVID-19, no neskrátia dĺžku pobytu v nemocnici.

Odkaz na pôvodný výskum: Kwak SG, Choo YJ, Chang MC. The effectiveness of high-dose intravenous vitamin C for patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2022 Mar;64:102797. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102797.

Vitamin c injection in a glass bottle vial with yellow liquid Free Photo
Obrázok: rawpixel.com

Pozadie

Pacienti so stredne ťažkým až závažným priebehom ochorenia COVID-19 často vykazujú zvýšené hladiny zápalu, ktorý môže poškodiť kapiláry v pľúcnych alveolách ako aj viaceré ďalšie orgány.[1] V dôsledku toho je závažný zápal primárnym rizikovým faktorom zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti na COVID-19.[2][3] 

Vitamín C je esenciálny vo vode rozpustný vitamín s antioxidačnými vlastnosťami. Reguluje tiež zápalovú odpoveď a môže znížiť produkciu prozápalových cytokínov.[4][5] Perorálne podaný vitamín C má obmedzené použitie kvôli nízkej rýchlosti absorpcie; väčšina sa z tela vyplaví bez použitia. Avšak intravenózne podanie vitamínu C môže podstatne zvýšiť jeho plazmatickú koncentráciu tým, že obíde črevný trakt.[6] Mohla by vysoká dávka intravenózneho vitamínu C zlepšiť výsledky pacientov s COVID-19?

Štúdia

Tento systematický prehľad a metaanalýza 8 štúdií (4 randomizované kontrolované štúdie a 4 retrospektívne štúdie) skúmali, či vysoká dávka intravenózneho vitamínu C (≥ 2 000 mg/deň) zlepšila zdravotné výsledky u 905 pacientov s COVID-19. Hodnotenými výsledkami boli nemocničná úmrtnosť a dĺžka hospitalizácie.

Výsledky

V metaanalýze 5 štúdií, ktoré zahŕňali pacientov s ťažkým ochorením COVID-19, sa zistil nevýznamný účinok (p=0,069) na zníženie úmrtnosti v nemocniciach v prospech skupiny s vysokou dávkou intravenózneho vitamínu C v porovnaní s kontrolnou skupinou. Medzi skupinami nebol rozdiel v dĺžke hospitalizácie.

Systematický prehľad pozostával z 3 štúdií, ktoré neboli zahrnuté do metaanalýzy. Tieto štúdie hodnotili účinnosť vysokých dávok intravenózneho vitamínu C pri COVID-19 bez ohľadu na závažnosť ochorenia. Dve štúdie neuviedli žiadny rozdiel medzi skupinami v úmrtnosti a dĺžke pobytu v nemocnici, zatiaľ čo 1 štúdia zaznamenala kratšiu dobu hospitalizácie a nižší výskyt syndrómu systémovej zápalovej odpovede v skupine liečenej vysokými dávkami intravenózneho vitamínu C v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Poznámka

Z dôvodu obmedzeného množstva dôkazov sú potrebné ďalšie randomizované kontrolované štúdie s veľkými vzorkami pacientov. Z dostupných výskumov zatiaľ nemožno urobiť jednoznačný záver.

Literatúra

  1. Costela-Ruiz VJ, Illescas-Montes R, Puerta-Puerta JM, Ruiz C, Melguizo-Rodríguez L. SARS-CoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease. Cytokine Growth Factor Rev. 2020 Aug;54:62-75. doi: 10.1016/j.cytogfr.2020.06.001. 
  2. Tang Y, Liu J, Zhang D, Xu Z, Ji J, Wen C. Cytokine Storm in COVID-19: The Current Evidence and Treatment Strategies. Front Immunol. 2020 Jul 10;11:1708. doi: 10.3389/fimmu.2020.01708. 
  3. Hariyanto TI, Japar KV, Kwenandar F, Damay V, Siregar JI, Lugito NPH, Tjiang MM, Kurniawan A. Inflammatory and hematologic markers as predictors of severe outcomes in COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med. 2021 Mar;41:110-119. doi: 10.1016/j.ajem.2020.12.076. 
  4. Härtel C, Strunk T, Bucsky P, Schultz C. Effects of vitamin C on intracytoplasmic cytokine production in human whole blood monocytes and lymphocytes. Cytokine. 2004 Aug 21-Sep 7;27(4-5):101-6. doi: 10.1016/j.cyto.2004.02.004. PMID: 15271375.
  5. Cerullo G, Negro M, Parimbelli M, Pecoraro M, Perna S, Liguori G, Rondanelli M, Cena H, D’Antona G. The Long History of Vitamin C: From Prevention of the Common Cold to Potential Aid in the Treatment of COVID-19. Front Immunol. 2020 Oct 28;11:574029. doi: 10.3389/fimmu.2020.574029. 
  6. Padayatty SJ, Sun H, Wang Y, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Wesley RA, Levine M. Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use. Ann Intern Med. 2004 Apr 6;140(7):533-7. doi: 10.7326/0003-4819-140-7-200404060-00010.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie