Bylinky a COVID-19

Táto metaanalýza zistila, že liečba bylinkami v kombinácii so západnou medicínou skrátila trvanie symptómov COVID-19 a zlepšila biomarkery imunitnej funkcie a zápalu v porovnaní so samotnou západnou medicínou. Odkaz na pôvodný výskum: Kumar A, Rai A, Khan MS, Kumar A, Haque ZU, Fazil M, Rabbani G. Role of herbal medicines in the management of patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Tradit Complement Med. 2022 Jan;12(1):100-113. doi: 10.1016/j.jtcme.2022.01.002. Obrázok: macrovector Pozadie Po prepuknutí a rýchlom šírení COVID-19 sa ako doplnková liečba začali aktívne používať rôzne bylinné lieky. Aké efektívne sú tradičné bylinné lieky pri...

Kurkumín a COVID-19

Tento systematický prehľad zistil, že suplementácia kurkumínom môže znížiť symptómy COVID-19, dĺžku pobytu v nemocnici, úmrtnosť a zápalový proces. Odkaz na pôvodný výskum: Vahedian-Azimi A, Abbasifard M, Rahimi-Bashar F, Guest PC, Majeed M, Mohammadi A, Banach M, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Effectiveness of Curcumin on Outcomes of Hospitalized COVID-19 Patients: A Systematic Review of Clinical Trials. Nutrients. 2022 Jan 7;14(2):256. doi: 10.3390/nu14020256.  Obrázok: jigsawstocker Pozadie Kurkumín je hlavnou bioaktívnou zložkou kurkumy (korenia) a má dlhodobé využitie v tradičnej medicíne pre svoje antioxidačné, antivírusové a protizápalové vlastnosti. Môže suplementácia kurkumínom zmierniť symptómy COVID-19 a neslávne známu „cytokínovú búrku“ spôsobenú týmto vírusom?...

Je u konzumentov zeleného čaju menšia pravdepodobnosť, že dostanú COVID-19?

Medzi zamestnancami japonskej nemocnice sa ukázalo, že spotreba zeleného čaju nesúvisí s rozdielom v miere infekcie SARS-CoV-2 vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Nanri A, Yamamoto S, Konishi M, Ohmagari N, Mizoue T. Green tea consumption and SARS-CoV-2 infection among staff of a referral hospital in Japan. Clin Nutr Open Sci. 2022 Apr;42:1-5. doi: 10.1016/j.nutos.2022.01.002. Obrázok: upklyak Pozadie Niektoré in vitro výskumy (výskumy na bunkových kultúrach) naznačujú, že zlúčeniny obsiahnuté v zelenom čaji môžu u vírusu SARS-CoV-2 inhibovať jeho schopnosť  infikovať bunky. In vitro dôkazy však často nezachytávajú celú komplexnosť biologických dejov v organizme, ale slúžia iba ako...

Zlepšujú vysoké dávky intravenózneho vitamínu C prognózu pacientov s COVID-19?

Slabé dôkazy naznačujú, že vysoké dávky intravenózneho vitamínu C by mohli znížiť úmrtnosť pacientov s ťažkým ochorením COVID-19, no neskrátia dĺžku pobytu v nemocnici. Odkaz na pôvodný výskum: Kwak SG, Choo YJ, Chang MC. The effectiveness of high-dose intravenous vitamin C for patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2022 Mar;64:102797. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102797. Obrázok: rawpixel.com Pozadie Pacienti so stredne ťažkým až závažným priebehom ochorenia COVID-19 často vykazujú zvýšené hladiny zápalu, ktorý môže poškodiť kapiláry v pľúcnych alveolách ako aj viaceré ďalšie orgány.[1] V dôsledku toho je závažný zápal primárnym rizikovým faktorom zvýšenej chorobnosti a...

Androgénna deprivačná terapia pri liečbe COVID-19

Môže androgénna deprivačná terapia u mužov znižovať úmrtnosťou spojenú s infekciou COVID-19? Odkaz na pôvodný výskum: Schmidt AL, Tucker MD, Bakouny Z, Labaki C, Hsu CY, Shyr Y, Armstrong AJ, Beer TM, Bijjula RR, Bilen MA, Connell CF, Dawsey SJ, Faller B, Gao X, Gartrell BA, Gill D, Gulati S, Halabi S, Hwang C, Joshi M, Khaki AR, Menon H, Morris MJ, Puc M, Russell KB, Shah NJ, Sharifi N, Shaya J, Schweizer MT, Steinharter J, Wulff-Burchfield EM, Xu W, Zhu J, Mishra S, Grivas P, Rini BI, Warner JL, Zhang T, Choueiri TK, Gupta S, McKay RR. Association Between...

Fajčenie môže zvýšiť riziko niektorých ochorení dýchacích ciest vrátane závažného priebehu ochorenia COVID-19

Táto randomizovaná štúdia uvádza, že fajčenie zvyšuje riziko veľmi závažného priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácie kvôli COVID-19 a niektorých ďalších ochorení dýchacích ciest. Odkaz na pôvodný výskum: Rosoff DB, Yoo J, Lohoff FW. Smoking is significantly associated with increased risk of COVID-19 and other respiratory infections. Commun Biol. 2021 Oct 28;4(1):1230. doi: 10.1038/s42003-021-02685-y.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Fajčenie sa už dlho spája s vyšším rizikom rôznych respiračných ochorení, vrátane bakteriálnych a vírusových infekcií (napr. zápal pľúc). Či však fajčenie ovplyvňuje riziko COVID-19, nie je úplne jasné. V snahe obmedziť mätúce faktory táto štúdia použila Mendelovský randomizačný dizajn na posúdenie vzťahu medzi geneticky predpovedaným...

Výsledky intravenózneho podania vitamínu C pri ochorení COVID-19

Medzi ľuďmi hospitalizovanými s COVID-19 neznížila intravenózna infúzia vitamínu C úmrtnosť ani neviedla ku klinickým zlepšeniam. Odkaz na pôvodný výskum: Zheng S, Chen Q, Jiang H, Guo C, Luo J, Li S, Wang H, Li H, Zheng X, Weng Z. No significant benefit of moderate-dose vitamin C on severe COVID-19 cases. Open Med (Wars). 2021 Sep 22;16(1):1403-1414. doi: 10.1515/med-2021-0361.  Pozadie Na začiatku pandémie COVID-19, s obmedzenými dostupnými možnosťami liečby, začalo množstvo nemocníc v Číne podávať intravenózne infúzie vitamínu C ľuďom s COVID-19. Zároveň sa uskutočnil obmedzený výskum, či by tento postup mohol byť prospešný. Štúdia Táto prierezová štúdia skúmala súvislosť...

Vitamín D v prognóze ochorenia COVID-19

Táto metaanalýza naznačila, že deficit/nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko vzniku COVID-19 a jeho závažného priebehu. Avšak vysoké riziko zaujatosti a heterogenita jednotlivých výskumov  znižujú dôveryhodnosť výsledkov. Odkaz na pôvodný výskum: Dissanayake HA, de Silva NL, Sumanatilleke M, de Silva SDN, Gamage KKK, Dematapitiya C, Kuruppu DC, Ranasinghe P, Pathmanathan S, Katulanda P. Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Dec 11:dgab892. doi: 10.1210/clinem/dgab892. Obrázok: starline Pozadie Vitamín D sa podieľa na optimálnej funkcii imunitného systému a jeho nedostatok sa spája s infekciami dýchacích ciest.  Ale zvyšuje nedostatok vitamínu D...

Lesný kúpeľ a fyzická aktivita ako zbrane proti COVID-19

Táto štúdia zistila, že mierne cvičenie vykonávané v lese alebo na zelených priestranstvách pomáha stimulovať imunitný systém a môže obmedziť závažnosť ochorenia COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Roviello V, Gilhen-Baker M, Vicidomini C, Roviello GN. Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review. Environ Chem Lett. 2021 Sep 21:1-10. doi: 10.1007/s10311-021-01321-9.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Okrem karanténnych obmedzení, zvýšenej konzumácie alkoholu a horšieho duševného zdravia[1] vyvolala hrozba COVID-19 záujem o preventívnu medicínu a aktivity na posilnenie imunity, ktoré môžu znížiť závažnosť ochorenia. Štúdia Táto prehľadová štúdia vyhodnocuje dôkazy o účinkoch cvičenia v lesnom prostredí na posilnenie imunitného systému. Výsledky...

Metaanalýza vplyvu hladiny vitamínu D na infekciu COVID-19

Táto meta-analýza ukázala, že nízka hladina vitamínu D môže byť spojená so zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. Ďalšie výskumy sú potrebné na vyhodnotenie vplyvu doplnkov vitamínu D na klinickú závažnosť a prognózu pacientov s Covid-19. Odkaz na pôvodný výskum: Liu N, Sun J, Wang X, Zhang T, Zhao M, Li H. Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2021 Mar;104:58-64. doi: 10.1016/j.ijid.2020.12.077. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33401034; PMCID: PMC7833186.  Obrázok: pch-vector Pozadie Vitamín D bol predmetom rozsiahleho skúmania v kontexte infekcie COVID-19, jej závažnosti a úmrtnosti. Skúmalo sa...