Výsledky intravenózneho podania vitamínu C pri ochorení COVID-19

Medzi ľuďmi hospitalizovanými s COVID-19 neznížila intravenózna infúzia vitamínu C úmrtnosť ani neviedla ku klinickým zlepšeniam.

Odkaz na pôvodný výskum: Zheng S, Chen Q, Jiang H, Guo C, Luo J, Li S, Wang H, Li H, Zheng X, Weng Z. No significant benefit of moderate-dose vitamin C on severe COVID-19 cases. Open Med (Wars). 2021 Sep 22;16(1):1403-1414. doi: 10.1515/med-2021-0361. 

Pozadie

Na začiatku pandémie COVID-19, s obmedzenými dostupnými možnosťami liečby, začalo množstvo nemocníc v Číne podávať intravenózne infúzie vitamínu C ľuďom s COVID-19. Zároveň sa uskutočnil obmedzený výskum, či by tento postup mohol byť prospešný.

Štúdia

Táto prierezová štúdia skúmala súvislosť medzi intravenóznym podávaním vitamínu C a úmrtnosťou na COVID-19. Výskumníci skúmali údaje od 397 ľudí (priemerný vek 67) hospitalizovaných s COVID-19 vo februári 2020, z ktorých 70 dostávalo 2 až 4 gramy vitamínu C denne a 327 nedostalo vitamín C.

Primárnym cieľom bolo zhodnotenie úmrtnosti (zo všetkých príčin). Sekundárnym cieľom bolo zhodnotenie klinického zlepšenia, ktoré bolo založené na šiestich kritériách súvisiacich s ochorením. Analýzy boli upravené pre rôzne potenciálne ďalšie vplyvy, vrátane demografických informácií, komorbidít, laboratórnych nálezov a užívania liekov.

Výsledky

Pacienti boli v priemere sledovaní 29,3 dňa. Po úprave vzhľadom na potenciálne ďalšie vplyvy sa neukázala žiadna súvislosť (ani pozitívna, ani negatívna) medzi intravenóznym podávaním vitamínu C a úmrtnosťou (zo všetkých príčin). Nebola tiež žiadna súvislosť medzi podaním intravenózneho vitamínu C a zlepšením klinického stavu.

Poznámka

O špecifických faktoroch použitých pri úprave analýz boli poskytnuté iba obmedzené podrobnosti.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie