Účinok suplementácie omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na zdravie kostí 

Táto metaanalýza 12 randomizovaných kontrolovaných štúdií uvádza, že suplementácia omega-3 polynenasýtenými mastnými kyselinami mierne zvýšila hustotu kostných minerálov.  Väčší účinok sa zaznamenal u žien po menopauze. Odkaz na pôvodný výskum: Dou Y, Wang Y, Chen Z, Yu X, Ma D. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acid on bone health: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Food Sci Nutr. 2021 Nov 29;10(1):145-154. doi: 10.1002/fsn3.2655.  Obrázok: Pch.vector Pozadie Osteoporóza je charakterizovaná nízkou hustotou a pevnosťou kostí a mikroarchitektonickou degradáciou kostného tkaniva, čo vedie k väčšej krehkosti kostí. Je to vážny zdravotný  problém a odhaduje sa, že výskyt zlomenín bedra...

Súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a anémiou počas tehotenstva

Nedostatok vitamínu D bol spojený so zvýšeným rizikom anémie u tehotných žien. Odkaz na pôvodný výskum: Lima MS, Pereira M, Castro CT, Santos DB. Vitamin D deficiency and anemia in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2022 Feb 10;80(3):428-438. doi: 10.1093/nutrit/nuab114.  Obrázok: Freepik Pozadie Vitamín D reguluje produkciu hepcidínu, hormónu, ktorý reguluje systémovú homeostázu železa. Pozorovacie štúdie zistili, že nedostatok vitamínu D je spojený s anémiou, ale dôkazy o tejto súvislosti u tehotných jedincov chýbali. Aká je súvislosť medzi gestačnými hladinami vitamínu D a stavom železa? Štúdia Tento systematický prehľad 11 kohortových, 3 prípadových a 3 prierezových...

Porovnanie účinkov cvičenia svalov panvového dna pri stresovej inkontinencii

Cvičenie svalov panvového dna s vaginálnym kužeľom alebo s elektromyografickým biofeedbackom zlepšilo mieru stresovej inkontinencie moču u starších žien. Odkaz na pôvodný výskum: Sahin N, Yesil H, Gorcan B. The effect of pelvic floor exercises performed with EMG biofeedback or a vaginal cone on incontinence severity, pelvic floor muscle strength, and quality of life in women with stress urinary incontinence: a randomized, 6-month follow-up study. Int Urogynecol J. 2022 Jan 14. doi: 10.1007/s00192-021-05006-3.  Obrázok: Freepik Pozadie Stresová močová inkontinencia (SUI) je bežnou formou inkontinencie, ktorá môže byť spôsobená zvýšeným vnútrobrušným tlakom počas fyzickej aktivity. Cvičenie svalov panvového dna (PFME) je...

Vplyv užívania marihuany počas tehotenstva na neonatálne výsledky 

Táto metaanalýza 16 kohortových štúdií zistila zvýšené riziko vzniku nepriaznivých neonatálnych výsledkov u žien vystavených marihuane počas tehotenstva v porovnaní s tými, ktoré neboli vystavené marihuane. Odkaz na pôvodný výskum: Marchand G, Masoud AT, Govindan M, Ware K, King A, Ruther S, Brazil G, Ulibarri H, Parise J, Arroyo A, Coriell C, Goetz S, Karrys A, Sainz K. Birth Outcomes of Neonates Exposed to Marijuana in Utero: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Jan 4;5(1):e2145653. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.45653.  Obrázok: macrovector Pozadie Podľa niekoľkých štúdií 2 – 5 % žien priznáva počas tehotenstva  užívanie marihuany.[1] Iné štúdie však v...