Porovnanie účinkov cvičenia svalov panvového dna pri stresovej inkontinencii

Cvičenie svalov panvového dna s vaginálnym kužeľom alebo s elektromyografickým biofeedbackom zlepšilo mieru stresovej inkontinencie moču u starších žien.

Odkaz na pôvodný výskum: Sahin N, Yesil H, Gorcan B. The effect of pelvic floor exercises performed with EMG biofeedback or a vaginal cone on incontinence severity, pelvic floor muscle strength, and quality of life in women with stress urinary incontinence: a randomized, 6-month follow-up study. Int Urogynecol J. 2022 Jan 14. doi: 10.1007/s00192-021-05006-3. 

Obrázok: Freepik

Pozadie

Stresová močová inkontinencia (SUI) je bežnou formou inkontinencie, ktorá môže byť spôsobená zvýšeným vnútrobrušným tlakom počas fyzickej aktivity. Cvičenie svalov panvového dna (PFME) je štandardnou liečbou SUI a často využíva pomocné zariadenia, ako sú vaginálne kužele alebo elektromyografický (EMG) biofeedback. Doteraz ale nie je jasné, či je jedno zariadenie účinnejšie ako druhé.

Štúdia

V tejto 6-mesačnej randomizovanej kontrolovanej štúdii bolo 40 žien (v priemere 60 rokov) zaradených do domácej skupiny PFME s použitím vaginálneho kužeľa alebo do nemocničnej skupiny, ktorá vykonávala PFME spolu s EMG biofeedbackom. Obe skupiny sa zúčastňovali na tréningu svalov panvového dna hodinu denne počas 3 týždňov a potom vykonávali svoje pridelené cvičenia po dobu 20 minút denne.

Závažnosť inkontinencie, manuálne merania svalov panvového dna, hodnotenie sociálnej aktivity (meranie miery, do akej inkontinencia zasahuje do sociálnych aktivít), kvalita života a spokojnosť s liečbou sa merali na začiatku a po 3 a 6 mesiacoch.

Výsledky

V porovnaní s východiskovou hodnotou preukázali  obe skupiny podobné zlepšenie v meraniach svalovej sily, inkontinencie, hodnotenia sociálnej aktivity, kvality života a spokojnosti s liečbou.

Poznámka

Na začiatku sa závažnosť inkontinencie, sila svalov panvového dna, index sociálnej úzkosti a kvalita života medzi skupinami líšili, čo podľa vedcov sťažovalo interpretáciu týchto výsledkov.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie