Lesný kúpeľ a fyzická aktivita ako zbrane proti COVID-19

Táto štúdia zistila, že mierne cvičenie vykonávané v lese alebo na zelených priestranstvách pomáha stimulovať imunitný systém a môže obmedziť závažnosť ochorenia COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Roviello V, Gilhen-Baker M, Vicidomini C, Roviello GN. Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review. Environ Chem Lett. 2021 Sep 21:1-10. doi: 10.1007/s10311-021-01321-9.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Okrem karanténnych obmedzení, zvýšenej konzumácie alkoholu a horšieho duševného zdravia[1] vyvolala hrozba COVID-19 záujem o preventívnu medicínu a aktivity na posilnenie imunity, ktoré môžu znížiť závažnosť ochorenia. Štúdia Táto prehľadová štúdia vyhodnocuje dôkazy o účinkoch cvičenia v lesnom prostredí na posilnenie imunitného systému. Výsledky...