Vplyv užívania marihuany počas tehotenstva na neonatálne výsledky 

Táto metaanalýza 16 kohortových štúdií zistila zvýšené riziko vzniku nepriaznivých neonatálnych výsledkov u žien vystavených marihuane počas tehotenstva v porovnaní s tými, ktoré neboli vystavené marihuane. Odkaz na pôvodný výskum: Marchand G, Masoud AT, Govindan M, Ware K, King A, Ruther S, Brazil G, Ulibarri H, Parise J, Arroyo A, Coriell C, Goetz S, Karrys A, Sainz K. Birth Outcomes of Neonates Exposed to Marijuana in Utero: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Jan 4;5(1):e2145653. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.45653.  Obrázok: macrovector Pozadie Podľa niekoľkých štúdií 2 – 5 % žien priznáva počas tehotenstva  užívanie marihuany.[1] Iné štúdie však v...