Cvičenie zvyšuje hustotu kostí u mužov

V tomto výskume sa zistilo, že cvičenie – a najmä odporový tréning – zvyšuje hustotu minerálov  v kostiach u mužov v strednom a vyššom veku. Odkaz na pôvodný výskum: Mages M, Shojaa M, Kohl M, von Stengel S, Becker C, Gosch M, Jakob F, Kerschan-Schindl K, Kladny B, Klöckner N, Lange U, Middeldorf S, Peters S, Schoene D, Sieber CC, Tholen R, Thomasius FE, Uder M, Kemmler W. Exercise Effects on Bone Mineral Density in Men. Nutrients. 2021 Nov 26;13(12):4244. doi: 10.3390/nu13124244.  Obrázok: macrovector Pozadie Vplyv cvičenia na hustotu kostných minerálov (BMD) sa skúmal u žien po menopauze, ale výskumov...

Optimálna dávka cvičenia na zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí

V tejto metaanalýze sa ukázalo, že cvičenie 300 minút/týždenne stredne intenzívnej aktivity alebo 150 minút/týždenne intenzívnej aktivity poskytuje najvýraznejšie zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí. Klinicky významné zmeny v kognitívnych funkciách vyvolali nižšie dávky odporových cvičení (napr. posilňovanie) ako aeróbnych cvičení. Odkaz na pôvodný výskum: Gallardo-Gómez D, Del Pozo-Cruz J, Noetel M, Álvarez-Barbosa F, Alfonso-Rosa RM, Del Pozo Cruz B. Optimal dose and type of exercise to improve cognitive function in older adults: A systematic review and bayesian model-based network meta-analysis of RCTs. Ageing Res Rev. 2022 Apr;76:101591. doi: 10.1016/j.arr.2022.101591. Obrázok: freepik Pozadie Demencia je stav súvisiaci so starnutím, ktorý...

Porovnanie účinkov cvičenia svalov panvového dna pri stresovej inkontinencii

Cvičenie svalov panvového dna s vaginálnym kužeľom alebo s elektromyografickým biofeedbackom zlepšilo mieru stresovej inkontinencie moču u starších žien. Odkaz na pôvodný výskum: Sahin N, Yesil H, Gorcan B. The effect of pelvic floor exercises performed with EMG biofeedback or a vaginal cone on incontinence severity, pelvic floor muscle strength, and quality of life in women with stress urinary incontinence: a randomized, 6-month follow-up study. Int Urogynecol J. 2022 Jan 14. doi: 10.1007/s00192-021-05006-3.  Obrázok: Freepik Pozadie Stresová močová inkontinencia (SUI) je bežnou formou inkontinencie, ktorá môže byť spôsobená zvýšeným vnútrobrušným tlakom počas fyzickej aktivity. Cvičenie svalov panvového dna (PFME) je...

Lesný kúpeľ a fyzická aktivita ako zbrane proti COVID-19

Táto štúdia zistila, že mierne cvičenie vykonávané v lese alebo na zelených priestranstvách pomáha stimulovať imunitný systém a môže obmedziť závažnosť ochorenia COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Roviello V, Gilhen-Baker M, Vicidomini C, Roviello GN. Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review. Environ Chem Lett. 2021 Sep 21:1-10. doi: 10.1007/s10311-021-01321-9.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Okrem karanténnych obmedzení, zvýšenej konzumácie alkoholu a horšieho duševného zdravia[1] vyvolala hrozba COVID-19 záujem o preventívnu medicínu a aktivity na posilnenie imunity, ktoré môžu znížiť závažnosť ochorenia. Štúdia Táto prehľadová štúdia vyhodnocuje dôkazy o účinkoch cvičenia v lesnom prostredí na posilnenie imunitného systému. Výsledky...