Väčšia rozmanitosť zeleniny na zníženie kognitívneho úpadku

Táto kohortová štúdia zistila, že riziko kognitívneho poklesu sa mierne znížilo konzumáciou väčšieho množstva zeleniny a kombinácie ovocia a zeleniny, ale iba u mužov. Odkaz na pôvodný výskum: Yeung SSY, Kwok T, Woo J. Higher fruit and vegetable variety associated with lower risk of cognitive impairment in Chinese community-dwelling older men: a 4-year cohort study. Eur J Nutr. 2022 Jan 15. doi: 10.1007/s00394-021-02774-y.  Obrázok: macrovector Pozadie S poklesom kognitívnych funkcií sú spojené viaceré faktory životného štýlu vrátane stravovacích návykov.  Len málo výskumov však hodnotilo vplyv rozmanitosti príjmu ovocia a zeleniny (OZ) na kognitívny pokles a vykazovali protichodné výsledky. Štúdia Táto...

Cvičenie zvyšuje hustotu kostí u mužov

V tomto výskume sa zistilo, že cvičenie – a najmä odporový tréning – zvyšuje hustotu minerálov  v kostiach u mužov v strednom a vyššom veku. Odkaz na pôvodný výskum: Mages M, Shojaa M, Kohl M, von Stengel S, Becker C, Gosch M, Jakob F, Kerschan-Schindl K, Kladny B, Klöckner N, Lange U, Middeldorf S, Peters S, Schoene D, Sieber CC, Tholen R, Thomasius FE, Uder M, Kemmler W. Exercise Effects on Bone Mineral Density in Men. Nutrients. 2021 Nov 26;13(12):4244. doi: 10.3390/nu13124244.  Obrázok: macrovector Pozadie Vplyv cvičenia na hustotu kostných minerálov (BMD) sa skúmal u žien po menopauze, ale výskumov...

Androgénna deprivačná terapia pri liečbe COVID-19

Môže androgénna deprivačná terapia u mužov znižovať úmrtnosťou spojenú s infekciou COVID-19? Odkaz na pôvodný výskum: Schmidt AL, Tucker MD, Bakouny Z, Labaki C, Hsu CY, Shyr Y, Armstrong AJ, Beer TM, Bijjula RR, Bilen MA, Connell CF, Dawsey SJ, Faller B, Gao X, Gartrell BA, Gill D, Gulati S, Halabi S, Hwang C, Joshi M, Khaki AR, Menon H, Morris MJ, Puc M, Russell KB, Shah NJ, Sharifi N, Shaya J, Schweizer MT, Steinharter J, Wulff-Burchfield EM, Xu W, Zhu J, Mishra S, Grivas P, Rini BI, Warner JL, Zhang T, Choueiri TK, Gupta S, McKay RR. Association Between...

Účinnosť antioxidantov na zlepšenie kvality spermií 

Porovnanie účinnosti rôznych antioxidantov na zlepšenie kvality spermií u mužov so zníženou plodnosťou  V tejto metaanalýze bolo zahrnutých 8 antioxidantov. Z nich sa ako najlepšie pri zlepšovaní koncentrácie a motility spermií javia karnitín a koenzým Q10. Vitamín C pravdepodobne zlepšil morfológiu spermií ale nebol účinnejší ako placebo. Odkaz na pôvodný výskum: Su L, Qu H, Cao Y, Zhu J, Zhang SZ, Wu J, Jiao YZ. Effect of Antioxidants on Sperm Quality Parameters in Subfertile Men: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2021 Oct 25:nmab127. doi: 10.1093/advances/nmab127.  Pozadie Reaktívne formy kyslíka (ROS) sú vedľajšími produktmi...