Účinnosť antioxidantov na zlepšenie kvality spermií 

Porovnanie účinnosti rôznych antioxidantov na zlepšenie kvality spermií u mužov so zníženou plodnosťou 

V tejto metaanalýze bolo zahrnutých 8 antioxidantov. Z nich sa ako najlepšie pri zlepšovaní koncentrácie a motility spermií javia karnitín a koenzým Q10. Vitamín C pravdepodobne zlepšil morfológiu spermií ale nebol účinnejší ako placebo.

Odkaz na pôvodný výskum: Su L, Qu H, Cao Y, Zhu J, Zhang SZ, Wu J, Jiao YZ. Effect of Antioxidants on Sperm Quality Parameters in Subfertile Men: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2021 Oct 25:nmab127. doi: 10.1093/advances/nmab127. 

Pozadie

Reaktívne formy kyslíka (ROS) sú vedľajšími produktmi normálneho bunkového aeróbneho metabolizmu. V normálnom množstve sú nevyhnutné pre zdravú funkciu spermií. Nadmerná produkcia ROS však môže prevalcovať antioxidačnú obranu tela a viesť k oxidačnému stresu, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií. Niektoré štúdie uvádzajú, že suplementácia antioxidantov u mužov so subfertilitou (zníženou plodnosťou) môže zlepšiť parametre kvality spermií (potenciálne tým, že pôsobí proti nadbytku ROS). Porovnanie účinnosti rôznych antioxidantov doposiaľ nebolo skúmané.

Štúdia

Táto sieťová metaanalýza vychádza z 18 randomizovaných kontrolovaných vedeckých prác a porovnáva účinnosť 8 antioxidantov na zlepšenie koncentrácie spermií (13 prác), motility (16 prác) a morfológie (10 prác) u 1790 mužov s abnormálnymi parametrami kvality spermií.

Skúmali sa nasledovné antioxidanty: kyselina listová, zinok, vitamín E, karnitín, selén, koenzým Q10, N-acetylcysteín a vitamín C. Účastníci mali v priemere 26 – 36 rokov a antioxidanty užívali 3 – 6 mesiacov.

Aby bolo možné zoradiť antioxidanty z hľadiska ich relatívnej účinnosti, výskumníci použili hodnotenie “Surface Under the Cumulative RANking” (SUCRA). Hodnoty SUCRA sa pohybujú od 0 do 100 %. Čím vyššia je hodnota SUCRA pre daný spôsob liečby, tým je pravdepodobnejšie, že táto liečba patrí k najlepším z porovnávaných spôsobov.

Výsledky

Výsledky sieťovej metaanalýzy boli nasledovné:

  • Koncentrácia spermií: V porovnaní s placebom len koenzým Q10 zlepšil koncentráciu spermií. Spomedzi rôznych antioxidantov mal najvyššiu hodnotu SUCRA koenzým Q10 (79 %), po ňom nasledoval karnitín (65 %) a kyselina listová (56 %).
  • Pohyblivosť (motilita) spermií: V porovnaní s placebom zlepšili pohyblivosť spermií karnitín, selén a koenzým Q10 . Spomedzi rôznych antioxidantov mal najvyššiu hodnotu SUCRA karnitín (89 %), po ňom nasledoval selén (71 %) a koenzým Q10 (65 %).
  • Morfológia spermií: V porovnaní s placebom žiadny z antioxidantov nezlepšil morfológiu spermií. Spomedzi rôznych antioxidantov mal vitamín C najvyššiu hodnotu SUCRA (94 %), po ňom nasledoval koenzým Q10 (76 %) a N-acetylcysteín (53 %) ale žiadny z nich nevykázal štatisticky významný efekt. 

Diagram znázorňujúci účinnosť antioxidantov v porovnaní s placebom

Veľkosť každého uzla zodpovedá počtu štúdií zahŕňajúcich špecifický zásah. Hrúbka každej čiary zodpovedá počtu porovnaní zahrnutých v analýze. Ružové čiary znamenajú štatisticky významný prínos liečby v porovnaní s placebom. Hodnoty SUCRA sú zobrazené v zátvorkách. (Zdroj: https://examine.com/)

Celkový obraz

Predchádzajúce výskumy vo všeobecnosti uvádzajú, že suplementácia antioxidantov môže mať pozitívny vplyv na kvalitu spermií. Napríklad metaanalýza z roku 2018 zistila, že počet spermií sa zlepšil po užívaní koenzýmu Q10; motilita spermií sa zlepšila po užívaní koenzýmu Q10, karnitínu, selénu a zinku; a morfológia spermií sa zlepšila po užívaní koenzýmu Q10, karnitínu a selénu.[1] Celkovo tieto zistenia podporujú účinnosť koenzýmu Q10 a karnitínu na zlepšenie parametrov kvality spermií a sú v súlade so zisteniami tu tejto metaanalýzy.

Koenzým Q10 je antioxidant rozpustný v tukoch, ktorý sa vytvára v tele a získava zo stravy, najmä z mäsa, rýb, mliečnych výrobkov a vajec. Je to všestranná molekula, ktorá zohráva dôležité úlohy v energetickom metabolizme, recyklácii vitamínu E (ďalší antioxidant), autofágovej modulácii a regulácii fyzikálno-chemických vlastností bunkových membrán. Keďže spermatogenéza je komplexný molekulárny biochemický proces, pozorované zlepšenia parametrov kvality spermií môžu súvisieť so zapojením koenzýmu Q10 do týchto biologických funkcií.[2]

Karnitín je vo vode rozpustný antioxidant nachádzajúci sa v nadsemenníkoch (trubica, ktorá uchováva a transportuje spermie), kde môže dosiahnuť koncentrácie, ktoré sú asi 2 000-krát vyššie ako koncentrácie nachádzajúce sa v krvnej plazme.[3] Karnitín môže zlepšiť parametre kvality spermií čiastočne vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam, ale aj preto, že hrá dôležitú úlohu v bunkovom energetickom metabolizme. Konkrétne karnitín transportuje mastné kyseliny s dlhým reťazcom do mitochondrií, aby sa mohli rozložiť na energiu, ktorú spermie využívajú na svoj pohyb.[4]

Pri interpretácii týchto výsledkov treba mať na pamäti, že výskumy skúmajúce účinky koenzýmu Q10, karnitínu a iných antioxidantov na otehotnenie a úspešný priebeh tehotenstva sú ojedinelé a zatiaľ nepresvedčivé.

Literatúra

  1. Salas-Huetos A, Rosique-Esteban N, Becerra-Tomás N, Vizmanos B, Bulló M, Salas-Salvadó J. The Effect of Nutrients and Dietary Supplements on Sperm Quality Parameters: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Adv Nutr. 2018 Nov 1;9(6):833-848. doi: 10.1093/advances/nmy057. 
  2. Suárez-Rivero JM, Pastor-Maldonado CJ, Povea-Cabello S, Álvarez-Córdoba M, Villalón-García I, Munuera-Cabeza M, Suárez-Carrillo A, Talaverón-Rey M, Sánchez-Alcázar JA. Coenzyme Q10 Analogues: Benefits and Challenges for Therapeutics. Antioxidants (Basel). 2021 Feb 4;10(2):236. doi: 10.3390/antiox10020236.
  3. Ng CM, Blackman MR, Wang C, Swerdloff RS. The role of carnitine in the male reproductive system. Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:177-88. doi: 10.1196/annals.1320.017. 
  4. Lenzi A, Lombardo F, Gandini L, Dondero F. Metabolismo e azione della L-carnitina: suo possibile ruolo nella funzione nemaspermica [Metabolism and action of L-carnitine: its possible role in sperm tail function]. Arch Ital Urol Nefrol Androl. 1992 Jun;64(2):187-96. Italian. 

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie