Väčšia rozmanitosť zeleniny na zníženie kognitívneho úpadku

Táto kohortová štúdia zistila, že riziko kognitívneho poklesu sa mierne znížilo konzumáciou väčšieho množstva zeleniny a kombinácie ovocia a zeleniny, ale iba u mužov. Odkaz na pôvodný výskum: Yeung SSY, Kwok T, Woo J. Higher fruit and vegetable variety associated with lower risk of cognitive impairment in Chinese community-dwelling older men: a 4-year cohort study. Eur J Nutr. 2022 Jan 15. doi: 10.1007/s00394-021-02774-y.  Obrázok: macrovector Pozadie S poklesom kognitívnych funkcií sú spojené viaceré faktory životného štýlu vrátane stravovacích návykov.  Len málo výskumov však hodnotilo vplyv rozmanitosti príjmu ovocia a zeleniny (OZ) na kognitívny pokles a vykazovali protichodné výsledky. Štúdia Táto...

Optimálna dávka cvičenia na zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí

V tejto metaanalýze sa ukázalo, že cvičenie 300 minút/týždenne stredne intenzívnej aktivity alebo 150 minút/týždenne intenzívnej aktivity poskytuje najvýraznejšie zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí. Klinicky významné zmeny v kognitívnych funkciách vyvolali nižšie dávky odporových cvičení (napr. posilňovanie) ako aeróbnych cvičení. Odkaz na pôvodný výskum: Gallardo-Gómez D, Del Pozo-Cruz J, Noetel M, Álvarez-Barbosa F, Alfonso-Rosa RM, Del Pozo Cruz B. Optimal dose and type of exercise to improve cognitive function in older adults: A systematic review and bayesian model-based network meta-analysis of RCTs. Ageing Res Rev. 2022 Apr;76:101591. doi: 10.1016/j.arr.2022.101591. Obrázok: freepik Pozadie Demencia je stav súvisiaci so starnutím, ktorý...

Rastliny, ktoré zlepšujú mozgovú činnosť

Tento systematický prehľad zistil, že ginkgo biloba, bacopa monnieri, ashwagandha a kofeín sú najvýznamnejšie nootropiká rastlinného pôvodu, ale nezrovnalosti vo výskumoch a nejasné mechanizmy ich pôsobenia znižujú dôveryhodnosť  takéhoto využitia. Odkaz na pôvodný výskum: Lorca C, Mulet M, Arévalo-Caro C, Sanchez MÁ, Perez A, Perrino M, Bach-Faig A, Aguilar-Martínez A, Vilella E, Gallart-Palau X, Serra A. Plant-derived nootropics and human cognition: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Jan 3:1-25. doi: 10.1080/10408398.2021.2021137. Obrázok: upklyak Pozadie Tradičná čínska a ajurvédska medicína zdokumentovala používanie rôznych nootropík rastlinného (PDN) čiže látok, ktoré zlepšujú kognitívnu výkonnosť. Ktoré z nich sú podporené vedeckými...