Účinok doplnku obsahujúceho rybí olej, karotenoidy a vitamín E na kognitívne funkcie u starších dospelých

Denná konzumácia doplnkov s obsahom rybieho tuku, luteínu, mezozeaxantínu, zeaxantínu a vitamínu E zlepšila v priebehu 2 rokov pracovnú pamäť u inak kognitívne zdravých starších ľudí.

Odkaz na pôvodný výskum: Power R, Nolan JM, Prado-Cabrero A, Roche W, Coen R, Power T, Mulcahy R. Omega-3 fatty acid, carotenoid and vitamin E supplementation improves working memory in older adults: A randomised clinical trial. Clin Nutr. 2022 Feb;41(2):405-414. doi: 10.1016/j.clnu.2021.12.004. 

Left right brain concept Free Vector
Obrázok: macrovector

Pozadie

Odhaduje sa, že globálne prípady demencie sa do roku 2050 strojnásobia [1]. A toho vyplýva potreba nových preventívnych stratégií na zníženie rizika rozvoja tohto ochorenia. Hromadné dôkazy naznačujú, že zdravá strava a určité živiny môžu zlepšiť kogníciu a sú spojené so zníženým rizikom demencie.[2][3] Omega-3 mastné kyseliny (tj. rybí tuk), xantofylové karotenoidy (tj. luteín, zeaxantín a mezozeaxantín) a vitamín E sú živiny s antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami, ktoré sa selektívne akumulujú v mozgu.[4][5][6] 

Obsah každej z týchto živín v krvi je spojený s kognitívnymi funkciami a výskumy naznačujú, že suplementácia luteínom a kyselinou dokosahexaénovou (DHA; omega-3 mastná kyselina) môže mať synergický účinok na kogníciu.[7] Mohol by doplnok obsahujúci rybí olej, xantofylové karotenoidy a vitamín E skutočne zlepšiť kogníciu u starších dospelých?

Štúdia

V tejto 24-mesačnej randomizovanej kontrolovanej štúdii bolo 60 kognitívne zdravých starších ľudí (priemerný vek 69 rokov), ktorí konzumovali doplnky obsahujúce 1 gram rybieho oleja (430 miligramov DHA a 90 miligramov EPA), 22 miligramov (mg) xantofylových karotenoidov (10 mg luteínu, 10 mg mezo-zeaxantínu a 2 mg zeaxantínu) a 15 miligramov vitamínu E alebo placeba denne.

Primárnym výsledkom bola zmena v celkovom skóre hodnotenia neuropsychologického stavu (RBANS), ktoré hodnotí päť kognitívnych domén (okamžitá pamäť, vizuálno priestorové schopnosti, jazyk, pozornosť a oneskorená pamäť). Sekundárnymi výstupmi boli zmeny v pracovnej pamäti merané úlohou Spatial Working Memory (SWM), objem makulárneho pigmentu (MPV; hladiny xantofylových karotenoidov v sietnici) merané autofluorescenciou s dvoma vlnovými dĺžkami, skóre kožných karotenoidov (SCS), hladina omega-3 mastných kyselín v plazme a hladinai xantofylových karotenoidov a vitamínu E v krvnom sére.

Výsledky

Celkové skóre RBANS sa zlepšilo v oboch skupinách (+6 % pre aktívnu skupinu a +3 % pre skupinu s placebom). V jazykovej doméne RBANS došlo k väčším zlepšeniam v skupine užívajúcej doplnky ako v skupine s placebom a  v doméne okamžitej pamäte RBANS došlo k väčšiemu zlepšeniu v skupine s placebom ako v skupine s doplnkom.

Pokiaľ ide o sekundárne výsledky, MPV sa zvýšilo o +65 % a SCS  o 27 % v skupine užívajúcej doplnky. Okrem toho sa sérové ​​hladiny luteínu a zeaxantínu/mezozeaxantínu zvýšili o +250 % a +47 % v skupine užívajúcej doplnky. Zvýšili sa aj hodnoty plazmatického DHA (+67 %) a EPA (+32 %). Počet celkových chýb vykonaných v SWM sa znížil o -26 % v skupine užívajúcej doplnky v porovnaní so skupinou s placebom, kde sa počet chýb zvýšil o +14 %. Je pozoruhodné, že rozdiel vo výkonnosti medzi skupinou užívajúcej doplnky a skupinou s placebom sa stal zreteľnejším, keď sa kognitívna záťaž úlohy zvýšila. Rozsah zlepšenia SWM bol tiež spojený so zvýšením hladín MPV, luteínu, mezo-zeaxantínu, DHA a EPA.

Poznámka:

Pretože výskumníci neprispôsobili viacnásobné porovnania (čo zvyšuje riziko falošne pozitívnych výsledkov), sekundárne výsledky by sa mali považovať za predbežné.

Niekoľko autorov štúdie tiež vykonávalo poradenskú prácu pre spoločnosť, ktorá predáva karotenoidové doplnky.

Literatúra

  1. GBD 2019 Dementia Forecasting Collaborators. Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Public Health. 2022 Feb;7(2):e105-e125. doi: 10.1016/S2468-2667(21)00249-8. 
  2. Loughrey DG, Lavecchia S, Brennan S, Lawlor BA, Kelly ME. The Impact of the Mediterranean Diet on the Cognitive Functioning of Healthy Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Nutr. 2017 Jul 14;8(4):571-586. doi: 10.3945/an.117.015495. 
  3. Jennings A, Cunnane SC, Minihane AM. Can nutrition support healthy cognitive ageing and reduce dementia risk? BMJ. 2020 Jun 26;369:m2269. doi: 10.1136/bmj.m2269. 
  4. Johnson EJ, Vishwanathan R, Johnson MA, Hausman DB, Davey A, Scott TM, Green RC, Miller LS, Gearing M, Woodard J, Nelson PT, Chung HY, Schalch W, Wittwer J, Poon LW. Relationship between Serum and Brain Carotenoids, α-Tocopherol, and Retinol Concentrations and Cognitive Performance in the Oldest Old from the Georgia Centenarian Study. J Aging Res. 2013;2013:951786. doi: 10.1155/2013/951786. 
  5. Lieblein-Boff JC, Johnson EJ, Kennedy AD, Lai CS, Kuchan MJ. Exploratory Metabolomic Analyses Reveal Compounds Correlated with Lutein Concentration in Frontal Cortex, Hippocampus, and Occipital Cortex of Human Infant Brain. PLoS One. 2015 Aug 28;10(8):e0136904. doi: 10.1371/journal.pone.0136904. 
  6. Bowman GL, Silbert LC, Howieson D, Dodge HH, Traber MG, Frei B, Kaye JA, Shannon J, Quinn JF. Nutrient biomarker patterns, cognitive function, and MRI measures of brain aging. Neurology. 2012 Jan 24;78(4):241-9. doi: 10.1212/WNL.0b013e3182436598. 
  7. Johnson EJ, McDonald K, Caldarella SM, Chung HY, Troen AM, Snodderly DM. Cognitive findings of an exploratory trial of docosahexaenoic acid and lutein supplementation in older women. Nutr Neurosci. 2008 Apr;11(2):75-83. doi: 10.1179/147683008X301450. 

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie