Metabolické zdravie a zápal u pacientov s vitiligom 

Vitiligo je spojené s vyššími hladinami C-reaktívneho proteínu (miera zápalu) a menej priaznivými ukazovateľmi metabolického zdravia.

Odkaz na pôvodný výskum: Aryanian Z, Shirzadian A, Farzaneh S, Goodarzi A, Azizpour A, Hatami P. Metabolic derangement in patients with vitiligo: a cross-sectional study. J Investig Med. 2022 Feb 15:jim-2021-002062. doi: 10.1136/jim-2021-002062. 

Close up of male hands with vitiligo pigments isolated on blue studio background.
Obrázok: master1305

Pozadie

Vitiligo (strata kožného pigmentu) je chronické kožné ochorenie charakterizované progresívnou deštrukciou melanocytov, čo vedie k bielym škvrnám na koži s výraznými okrajmi. Príčiny tohto stavu nie sú úplne pochopené, ale súčasný výskum naznačuje, že ústrednú úlohu zohrávajú autoimunitné procesy a výsledný zápal. Zvýšené riziko metabolickej poruchy bolo zaznamenané u ľudí s inými chronickými zápalovými stavmi, vrátane kožných porúch, ako je psoriáza. Skúmanie metabolického zdravia u ľudí s vitiligom môže zlepšiť naše chápanie choroby a viesť k lepším skríningovým postupom.

Štúdia

V tejto prierezovej štúdii bolo 40 pacientov s vitiligom prijatých z dermatologickej kliniky v Iráne porovnaných so 40 zdravými účastníkmi zodpovedajúceho veku a pohlavia (kontrolná skupina). Zhromažďovali sa demografické a biometrické údaje spolu s krvným tlakom a vzorkami krvi nalačno. Uskutočnili sa fyzické vyšetrenia, aby sa určilo skóre indexu závažnosti vitiliga (VASI).

Výsledky

V porovnaní s kontrolnou skupinou mali pacienti s vitiligom vyšší krvný tlak (systolický a diastolický), vyšší celkový cholesterol a vyššie hladiny triglyceridov. Skupina s vitiligo mala vyššie hladiny lipoproteínu s nízkou hustotou a nižšie hladiny lipoproteínu s vysokou hustotou v porovnaní s kontrolnou skupinou. C-reaktívny proteín (CRP), miera zápalu, bol tiež vyšší u pacientov s vitiligom.

Dlhšie trvanie ochorenia bolo spojené s menej priaznivým metabolickým zdravím, ale závažnosť ochorenia (VASI skóre) nie. Skríning kardiovaskulárnych rizikových faktorov môže byť vhodný, najmä pri pokročilom trvaní ochorenia. Tieto zistenia naznačujú, že ľudia s vitiligom sú vystavení vyššiemu riziku metabolickej poruchy a zápalu. Pri manažmente tohto ochorenia je vhodné zvážiť aj tieto zistenia a prispôsobiť tomu liečebnú stratégiu.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie