Väčšia rozmanitosť zeleniny na zníženie kognitívneho úpadku

Táto kohortová štúdia zistila, že riziko kognitívneho poklesu sa mierne znížilo konzumáciou väčšieho množstva zeleniny a kombinácie ovocia a zeleniny, ale iba u mužov.

Odkaz na pôvodný výskum: Yeung SSY, Kwok T, Woo J. Higher fruit and vegetable variety associated with lower risk of cognitive impairment in Chinese community-dwelling older men: a 4-year cohort study. Eur J Nutr. 2022 Jan 15. doi: 10.1007/s00394-021-02774-y. 

Fruits and vegetables horizontal composition Free Vector
Obrázok: macrovector

Pozadie

S poklesom kognitívnych funkcií sú spojené viaceré faktory životného štýlu vrátane stravovacích návykov.  Len málo výskumov však hodnotilo vplyv rozmanitosti príjmu ovocia a zeleniny (OZ) na kognitívny pokles a vykazovali protichodné výsledky.

Štúdia

Táto kohortová štúdia zahŕňala 1 518 čínskych starších ľudí žijúcich v komunite (67 % mužov; medián veku 70 rokov). Na začiatku sa použil validovaný dotazník o frekvencii stravovania na posúdenie rozmanitosti príjmu ovocia, zeleniny a kombinácii  OZ za posledný rok. Do úvahy sa bralo maximálne 25 druhov ovocia a 46 druhov zeleniny.

Kognitívne poruchy sa hodnotili pomocou komunitného skríningového nástroja demencie (Community Screening Instrument of Dementia) a/alebo Mini-Mental State Examination na začiatku a následne počas 4-ročného sledovania.

Analýza bola upravená podľa veku, BMI, iných faktorov životného štýlu a zdravotného stavu.

Výsledky

U účastníkov mužského pohlavia sa riziko kognitívnych porúch mierne znížilo, ak konzumovali viac rôznych druhov zeleniny (3 %) a kombinovali OZ (2 %).

Poznámka

Vzhľadom na dizajn štúdie, údaje, ktoré participanti sami hlásili, a nedostatočné prehodnotenie údajov o stravovaní pri 4-ročnom sledovaní môže byť mierne zníženie výsledkov spôsobené iba náhodnými odchýlkami v údajoch.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie