Účinok suplementácie omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na zdravie kostí 

Táto metaanalýza 12 randomizovaných kontrolovaných štúdií uvádza, že suplementácia omega-3 polynenasýtenými mastnými kyselinami mierne zvýšila hustotu kostných minerálov.  Väčší účinok sa zaznamenal u žien po menopauze.

Odkaz na pôvodný výskum: Dou Y, Wang Y, Chen Z, Yu X, Ma D. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acid on bone health: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Food Sci Nutr. 2021 Nov 29;10(1):145-154. doi: 10.1002/fsn3.2655. 

Podiatrist examining ankle and foot of female patient. woman on crutches with plaster on leg consulting doctor with x ray. vector illustration for treatment, podiatry, disease, health care concept Free Vector
Obrázok: Pch.vector

Pozadie

Osteoporóza je charakterizovaná nízkou hustotou a pevnosťou kostí a mikroarchitektonickou degradáciou kostného tkaniva, čo vedie k väčšej krehkosti kostí. Je to vážny zdravotný  problém a odhaduje sa, že výskyt zlomenín bedra (často súvisiacich s osteoporózou) dosiahne v roku 2050 6,3 milióna [1]. Remodelácia kosti je komplikovaný proces, ktorý prebieha nepretržite a zahŕňa resorpciu starej alebo poškodenej kosti, po ktorej nasleduje ukladanie nového kostného materiálu. Nerovnováha medzi tvorbou kosti a kostnou resorpciou vedie k strate kostnej hmoty. Kostnú resorpciu možno merať pomocou sérových markerov, ako napr. zosieťované C-terminálne peptidy kolagénu typu I  (CTX) a zosieťované N-terminálne peptidy kolagénu typu I (NTX). Tvorbu kostného tkaniva je možné merať pomocou sérových markerov, ako je osteokalcín a kostná alkalická fosfatáza (BALP).

Veľký záujem je o výživové doplnky na zlepšenie zdravia kostí, pričom zvýšená pozornosť sa venuje vápniku, vitamínu D a omega-3 polynenasýteným mastným kyselinám (n-3 PUFA). N-3 PUFA zohrávajú kľúčovú úlohu v protizápalových procesoch a zahŕňajú najmä kyselinu eikozapentaénovú (EPA), kyselinu dokosahexaénovú (DHA) a kyselinu alfa-linolénovú (ALA; odvodené z rastlinných potravín). Výsledky z randomizovaných kontrolovaných štúdií priniesli nekonzistentné výsledky o účinnosti suplementácie n-3 PUFA na zlepšenie zdravia kostí, a preto bolo opodstatnené kvantitatívne preskúmanie dôkazov.

Štúdia

Táto metaanalýza 12 randomizovaných kontrolovaných štúdií publikovaných v rokoch 1998 až 2016 s trvaním intervencie najmenej 1 mesiac skúmala účinok suplementácie n-3 PUFA na kostné markery u dospelých vo veku najmenej 50 rokov. Primárnym výsledkom bol kostnej minerálnej hustoty (BMD; 7 štúdií). Sekundárnymi výstupmi boli koncentrácie BALP (7 štúdií), osteokalcínu (5 štúdií), CTX (4 štúdie) a NTX (3 štúdie). Z 12 zahrnutých štúdií v troch účastníci užívali ALA a v zvyšných účastníci užívali kombináciu EPA + DHA.

Výsledky

suplementácia N-3 PUFA zvýšila index BMD v porovnaní s kontrolnou skupinou (0,005 g/cm2). Analýza podskupín preukázala väčšie zvýšenie indexu BMD pri dávke doplnku <0,5 gramu na deň (g/deň) v porovnaní s vyššou dávkou; lepšie výsledky sa dosiahli pri použití EPA+DHA v porovnaní s ALA; lepšie výsledky boli u žien po menopauze v porovnaní s ostatnými účastníkmi a u žien po menopauze, ktoré neužívali estrogénovú substitučnú terapiu, v porovnaní so ženami, ktoré estrogénovú substitučnú terapiu používali.

Pokiaľ ide o sekundárne výsledky, suplementácia n-3 PUFA neovplyvnila BALP ani osteokalcín. Analýza podskupín naznačila, že suplementácia ALA zvýšila BALP. Pokiaľ ide o markery kostnej resorpcie, suplementácia n-3 PUFA znížila CTX v porovnaní s kontrolnou skupinou, ale nie NTX. Dávka doplnku <0,5 g/deň znížila CTX a NTX viac ako vyššia dávka a suplementácia ALA znížila CTX a NTX viac ako suplementácia EPA+DHA.

Poznámka

Štúdie boli vysoko heterogénne (t. j. medzi štúdiami existovali rozdiely v použitom doplnku n-3 PUFA, dávke doplnku, type použitej kontroly a trvaní intervencie), čo znižuje dôveryhodnosť týchto zistení.

Literatúra 

  1. Cooper C, Cole ZA, Holroyd CR, Earl SC, Harvey NC, Dennison EM, Melton LJ, Cummings SR, Kanis JA; IOF CSA Working Group on Fracture Epidemiology. Secular trends in the incidence of hip and other osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2011 May;22(5):1277-88. doi: 10.1007/s00198-011-1601-6. 

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie