Metaanalýza vplyvu hladiny vitamínu D na infekciu COVID-19

Táto meta-analýza ukázala, že nízka hladina vitamínu D môže byť spojená so zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. Ďalšie výskumy sú potrebné na vyhodnotenie vplyvu doplnkov vitamínu D na klinickú závažnosť a prognózu pacientov s Covid-19.

Odkaz na pôvodný výskum: Liu N, Sun J, Wang X, Zhang T, Zhao M, Li H. Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2021 Mar;104:58-64. doi: 10.1016/j.ijid.2020.12.077. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33401034; PMCID: PMC7833186. 

Obrázok: pch-vector

Pozadie

Vitamín D bol predmetom rozsiahleho skúmania v kontexte infekcie COVID-19, jej závažnosti a úmrtnosti. Skúmalo sa či existuje vzťah medzi vitamínom D a priebehom ochorenia COVID-19?

Štúdia

Táto metaanalýza zahŕňa 10 prípadových kontrolných štúdií, ktoré skúmali vzťah medzi hladinami vitamínu D v krvi a infekciou COVID-19 u celkovo 361 934 účastníkov. Štúdie sa uskutočnili v Severnej Amerike, Európe a Ázii a priemerný počet účastníkov vo väčšine výskumov bol väčší ako 50.

Výsledky

Nedostatočná hladina vitamínu D v krvi (29–21 ng/ml) alebo jeho deficit (<20 ng/ml) súvisel so 43 % zvýšením pravdepodobnosti infekcie COVID-19, hoci medzi štúdiami bol vysoký stupeň heterogenity. Okrem toho osoby s COVID-19 mali tendenciu mať o niečo nižšie hladiny vitamínu D ako osoby bez COVID-19. Vzhľadom na pozorovaciu povahu zahrnutých výskumov však stále nie je jasné, či je tento vzťah kauzálny.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie