Je u konzumentov zeleného čaju menšia pravdepodobnosť, že dostanú COVID-19?

Medzi zamestnancami japonskej nemocnice sa ukázalo, že spotreba zeleného čaju nesúvisí s rozdielom v miere infekcie SARS-CoV-2 vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19.

Odkaz na pôvodný výskum: Nanri A, Yamamoto S, Konishi M, Ohmagari N, Mizoue T. Green tea consumption and SARS-CoV-2 infection among staff of a referral hospital in Japan. Clin Nutr Open Sci. 2022 Apr;42:1-5. doi: 10.1016/j.nutos.2022.01.002.

Vector realistic splash of green tea or matcha Free Vector
Obrázok: upklyak

Pozadie

Niektoré in vitro výskumy (výskumy na bunkových kultúrach) naznačujú, že zlúčeniny obsiahnuté v zelenom čaji môžu u vírusu SARS-CoV-2 inhibovať jeho schopnosť  infikovať bunky. In vitro dôkazy však často nezachytávajú celú komplexnosť biologických dejov v organizme, ale slúžia iba ako základ pre ďalší výskum. Táto štúdia skúmala, či pitie zeleného čaju súvisí s nižším rizikom nakazenia sa infekciou SARS-CoV-2.

Štúdia

Táto retrospektívna kohortová štúdia, ktorá zahŕňala 2 640 ľudí (vo veku 21 až 75 rokov) pracujúcich v nemocnici v Tokiu, hodnotila súvislosť medzi konzumáciou zeleného čaju a infekciou SARS-CoV-2. Účastníkom bol zadaný dotazník na zistenie spotreby zeleného čaju. Infekcia SARS-CoV-2 bola stanovená na základe predchádzajúceho pozitívneho testu PCR alebo protilátok.

Výsledky boli upravené podľa veku, pohlavia, povolania, pracovného rizika infekcie SARS-CoV-2, postupov prevencie infekcií, BMI, používania verejnej dopravy, vysoko rizikového správania a blízkeho kontaktu s pacientom s COVID-19.

Výsledky

Celkovo sa COVID-19 nakazilo 74 ľudí (2,8 % účastníkov). Medzi konzumáciou zeleného čaju a infekciou SARS-CoV-2 nebola žiadna súvislosť. Takže ochranný účinok konzumácie zeleného čaju proti COVID-19 sa nepotvrdil. 

Poznámka

Vzhľadom na nízky počet ľudí, u ktorých sa vyvinul COVID-19, môže byť táto štúdia nedostatočná na zistenie štatisticky významného rozdielu medzi skupinami.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie