Vitamín K

Obrázok: macrovector

Vitamín K je esenciálny vitamín, ktorý sa nachádza v rastlinách alebo je produkovaný črevnými baktériami. Hrá zásadnú úlohu v stave kostí a reguluje zrážanlivosť krvi.

AKA
Phylloquinon, Fylloquinon, Menaquinón, MK-4, MK-7, Menatetrenon, Phytonadion

Zhrnutie

Vitamín K je esenciálny vitamín rozpustných v tukoch spolu s ,vitamínmi A, D a E. Vitamín K dostal názov podľa nemeckého slova koagulation, pretože úloha vitamínu K pri zrážaní krvi bola prvýkrát objavená v Nemecku. Vitamín K sa nachádza v tmavozelenej zelenine, čaji matcha a v natto (fermentované sójové bôby). Vitamín K2 sa nachádza aj v živočíšnych produktoch, pretože je výsledkom bakteriálnej fermentácie.

Odporúčaný denný príjem vitamínu K je dostatočný na podporu zdravej zrážanlivosti krvi. Vyššie hladiny vitamínu K však poskytujú výhody pre kardiovaskulárne zdravie a zdravie kostí. Bohužiaľ je ťažké získať vysoké hladiny vitamínu K len z potravy, takže suplementácia vitamínu K je obľúbenou možnosťou.

Optimálne hladiny vitamínu K sú spojené so zlepšeným stavom kostí. Vitamín K môže tiež chrániť kardiovaskulárne zdravie. Znižuje kalcifikáciu a stuhnutie tepien, čo znižuje riziko kardiovaskulárnej úmrtnosti. Vitamín K môže zohrávať úlohu pri liečbe rakoviny a spomalení starnutia. Môže tiež pomôcť s reguláciou citlivosti na inzulín a znížením začervenania kože, ale je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo či v týchto oblastiach vitamín K zohráva aktívnu úlohu.

Hlavným mechanizmom pôsobenia vitamínu K je cyklus vitamínu K, čo je cyklická metabolická dráha, ktorá využíva vitamín K na zacielenie na špecifické proteíny. Keď proteín exprimuje glutamát, vitamín K,zabezpečí, že zozbiera viac iónov vápnika. Vápnikové ióny sa odstraňujú z krvného obehu, čím sa zabráni hromadeniu v tepnách.

Vitamín K sa často užíva spolu s vitamínom D, pretože vitamín D tiež podporuje zdravie kostí. Ak sa užívajú obidva spolu zlepšia sa účinky každého z nich, pretože je známe, že fungujú synergicky. Nadmerné množstvo vitamínu D môže viesť ku kalcifikácii tepien, ale vitamín K toto riziko znižuje.

Vitamín K sa vyskytuje v rôznych formách, známych ako vitaméry. Formy vitamínu K sú buď fylochinóny (vitamín K1) alebo menachinóny (vitamín K2). V rámci triedy vitamínu K2, existujú rôzne vitaméry. Skrátene sa označujú MK-x.

Minimálna účinná dávka pre fylochinón (vitamín K1) je 50 mcg, čo je dostatočné množstvo na splnenie odporúčaného denného príjmu. Maximálna dávka vitamínu K1 je 1 000 mcg.

Minimálna účinná dávka pre menachinóny s krátkym reťazcom (MK-4) je 1 500 mcg. Dávky až do 45 mg (45 000 mcg) boli bezpečne použité v protokole superloadingu.

Minimálna účinná dávka pre menachinóny s dlhším reťazcom (MK-7, MK-8 a MK-9) je medzi 90-360 mcg. Na určenie maximálnej účinnej dávky pre MK-7 je potrebný ďalší výskum.

Lokálna aplikácia vitamínu K by mala obsahovať aspoň 5 % fylochinónu.

Vitamín K by sa mal užívať spolu s mastnými kyselinami, aj keď vitamín pochádza z rastlinného zdroja, preto zvážte užívanie vitamínu K spolu s jedlom. Zahriatím rastlinných zdrojov vitamínu K v mikrovlnnej rúre sa zvýši rýchlosť absorpcie vitamínu K.

Upozornenie 

O vitamíne K je známe, že významne interaguje s užívaním warfarínu a má tendenciu potláčať účinky warfarínu. Váš lekár by mal byť informovaný o akomkoľvek užívaní vitamínu K, ak v súčasnosti užívate warfarín.

 • Vitamín K je rozpustný v tukoch (a čím má menachinón dlhší reťazec , tým je v tuku rozpustnejší), preto  je potrebné prijímať ho buď s jedlom obsahujúcim tuk, alebo s kapsulou obsahujúcou mastné kyseliny.
 • S menadionom (vitamín K3) sa spája toxicita, na rozdiel od  celkom bezpečných foriem menachinón a fylochinón.

Literatúra

 1. Mitsuishi T, et al. The effects of topical application of phytonadione, retinol and vitamins C an on infraorbital dark circles and wrinkles of the lower eyelids. J Cosmet Dermatol. (2004)
 2. Ferland G. The discovery of vitamin K and its clinical applications. Ann Nutr Metab. (2012)
 3. The occurrence and chemical nature of vitamin K.
 4. Treatment of the hemorrhagic tendency in jaundice; with special reference to vitamin k.
 5. Vitamin K as a prophylactic in 13,000 infants.
 6. Hemorrhagic Sweet Clover Disease, Dicumarol, and Warfarin: the Work of Karl Paul Link.
 7. Trumbo P, et al. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. J Am Diet Assoc. (2001)
 8. Shearer MJ, Bach A, Kohlmeier M. Chemistry, nutritional sources, tissue distribution and metabolism of vitamin K with special reference to bone health. J Nutr. (1996)
 9. Booth SL, Pennington JA, Sadowski JA. Food sources and dietary intakes of vitamin K-1 (phylloquinone) in the American diet: data from the FDA Total Diet Study. J Am Diet Assoc. (1996)
 10. Kamao M, et al. Vitamin K content of foods and dietary vitamin K intake in Japanese young women. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). (2007)
 11. Thijssen HH, Drittij-Reijnders MJ. Vitamin K distribution in rat tissues: dietary phylloquinone is a source of tissue menaquinone-4. Br J Nutr. (1994)
 12. Sato T, Schurgers LJ, Uenishi K. Comparison of menaquinone-4 and menaquinone-7 bioavailability in healthy women. Nutr J. (2012)
 13. Geleijnse JM, et al. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr. (2004)
 14. Thane CW, Wang LY, Coward WA. Plasma phylloquinone (vitamin K1) concentration and its relationship to intake in British adults aged 19-64 years. Br J Nutr. (2006)
 15. Mummah-Schendel LL, Suttie JW. Serum phylloquinone concentrations in a normal adult population. Am J Clin Nutr. (1986)
 16.  Novotny JA, et al. Vitamin K absorption and kinetics in human subjects after consumption of 13C-labelled phylloquinone from kale. Br J Nutr. (2010)
 17. Garber AK, et al. Comparison of phylloquinone bioavailability from food sources or a supplement in human subjects. J Nutr. (1999)
 18. Jones KS, et al. The effect of different meals on the absorption of stable isotope-labelled phylloquinone. Br J Nutr. (2009)
 19. Booth SL, Lichtenstein AH, Dallal GE. Phylloquinone absorption from phylloquinone-fortified oil is greater than from a vegetable in younger and older men and women. J Nutr. (2002)
 20. Shea MK, et al. Genetic and non-genetic correlates of vitamins K and D. Eur J Clin Nutr. (2009)
 21. Booth SL, Al Rajabi A. Determinants of vitamin K status in humans. Vitam Horm. (2008)
 22. Dreher ML. Pistachio nuts: composition and potential health benefits. Nutr Rev. (2012)
 23. Bolling BW, McKay DL, Blumberg JB. The phytochemical composition and antioxidant actions of tree nuts. Asia Pac J Clin Nutr. (2010)
 24. Sakamaki N, et al. Determination of vitamin K in aojiru (green juice) products by HPLC. Shokuhin Eiseigaku Zasshi. (2006)
 25. Bolton-Smith C, et al. Compilation of a provisional UK database for the phylloquinone (vitamin K1) content of foods. Br J Nutr. (2000)
 26. Lester GE, Hallman GJ, Pérez JA. gamma-Irradiation dose: effects on baby-leaf spinach ascorbic acid, carotenoids, folate, alpha-tocopherol, and phylloquinone concentrations. J Agric Food Chem. (2010)
 27. Lippi G, et al. Comment on effects of microwave cooking conditions on bioactive compounds present in broccoli inflorescences. J Agric Food Chem. (2008)
 28. Homma K, et al. Treatment of natto, a fermented soybean preparation, to prevent excessive plasma vitamin K concentrations in patients taking warfarin. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). (2006)
 29. Usui Y, et al. Measurement of vitamin K in human liver by gradient elution high-performance liquid chromatography using platinum-black catalyst reduction and fluorimetric detection. J Chromatogr. (1989)
 30. Shino M. Determination of endogenous vitamin K (phylloquinone and menaquinone-n) in plasma by high-performance liquid chromatography using platinum oxide catalyst reduction and fluorescence detection. Analyst. (1988)
 31.  Schurgers LJ, Vermeer C. Determination of phylloquinone and menaquinones in food. Effect of food matrix on circulating vitamin K concentrations. Haemostasis. (2000)
 32. Suttie JW. Mechanism of action of vitamin K: synthesis of gamma-carboxyglutamic acid. CRC Crit Rev Biochem. (1980)
 33. Burnier JP, et al. Gamma-carboxyglutamic acid. Mol Cell Biochem. (1981)
 34. Dowd P, et al. Mechanism of action of vitamin K. Nat Prod Rep. (1994)
 35. Oldenburg J, et al. The vitamin K cycle. Vitam Horm. (2008)
 36. Esmon CT, Suttie JW, Jackson CM. The functional significance of vitamin K action. Difference in phospholipid binding between normal and abnormal prothrombin. J Biol Chem. (1975)
 37. Vitamin K-dependent carboxylase: evidence for a hydroperoxide intermediate in the reaction.
 38. Buchthal SD, Bell RG. Vitamin K dependent carboxylation of glutamate residues to gamma-carboxyglutamate in microsomes from spleen and testes: comparison with liver, lung, and kidney. Biochemistry. (1983)
 39. Gilbert KA, Rannels SR. Glucocorticoiffects on vitamin K-dependent carboxylase activity and matrix Gla protein expression in rat lung. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. (2003)
 40. Lian JB, Friedman PA. The vitamin K-dependent synthesis of gamma-carboxyglutamic acid by bone microsomes. J Biol Chem. (1978)
 41. Traverso HP, Hauschka PV, Gallop PM. Vitamin K-dependent gamma-carboxyglutamic acid formation by mouse renal adenocarcinoma cells (RAG). Calcif Tissue Int. (1980)
 42. Nakao M, et al. Synthesis of human osteocalcins: gamma-carboxyglutamic acid at position 17 is essential for a calcium-dependent conformational transition. Pept Res. (1994)
 43. Cairns JR, Price PA. Direct demonstration that the vitamin K-dependent bone Gla protein is incompletely gamma-carboxylated in humans. J Bone Miner Res. (1994)
 44.  Vitamin K nutrition and osteoporosis.
 45.  Hauschka PV, et al. Osteocalcin and matrix Gla protein: vitamin K-dependent proteins in bone. Physiol Rev. (1989)
 46. Theuwissen E, Smit E, Vermeer C. The role of vitamin K in soft-tissue calcification. Adv Nutr. (2012)
 47. Neve A, Corrado A, Cantatore FP. Osteocalcin: skeletal anxtra-skeletal effects. J Cell Physiol. (2013)
 48.  Ferron M, et al. Osteocalcin differentially regulates beta cell and adipocyte gene expression and affects the development of metabolic diseases in wild-type mice. Proc Natl Acad Sci U S A. (2008)
 49. Lee NK, et al. Endocrine regulation of energy metabolism by the skeleton. Cell. (2007)
 50. Binkley NC, et al. A high phylloquinone intake is required to achieve maximal osteocalcin gamma-carboxylation. Am J Clin Nutr. (2002)
 51. Dalmeijer GW, et al. The effect of menaquinone-7 supplementation on circulating species of matrix Gla protein. Atherosclerosis. (2012)
 52. Booth SL, et al. Dietary phylloquinone depletion and repletion in older women. J Nutr. (2003)
 53. van Dam-Mieras MC, Hemker HC. Half-life time and control frequency of vitamin K-dependent Coagulation factors. Theoretical considerations on the place of factor VII in the control of oral anticoagulation therapy. Haemostasis. (1983)
 54. Nemerson Y. Regulation of the initiation of coagulation by factor VII. Haemostasis. (1983)
 55. Schafer C, et al. The serum protein alpha 2-Heremans-Schmid glycoprotein/fetuin-A is a systemically acting inhibitor of ectopic calcification. J Clin Invest. (2003)
 56. Viegas CS, et al. Gla-rich protein (GRP), a new vitamin K-dependent protein identified from sturgeon cartilage and highly conserved in vertebrates. J Biol Chem. (2008)
 57. Hepner M, Karlaftis V. Protein S. Methods Mol Biol. (2013)
 58. Li J, et al. Novel role of vitamin k in preventing oxidative injury to developing oligodendrocytes and neurons. J Neurosci. (2003)
 59. Hepner M, Karlaftis V. Protein C. Methods Mol Biol. (2013)
 60. Tanabe K, et al. Roles of gamma-carboxylation and a sex hormone-binding globulin-like domain in receptor-binding and in biological activities of Gas6. FEBS Lett. (1997)
 61. Nakano T, et al. Cell adhesion to phosphatidylserine mediated by a product of growth arrest-specific gene 6. J Biol Chem. (1997)
 62. Varnum BC, et al. Axl receptor tyrosine kinase stimulated by the vitamin K-dependent protein encoded by growth-arrest-specific gene 6. Nature. (1995)
 63. Manfioletti G, et al. The protein encoded by a growth arrest-specific gene (gas6) is a new member of the vitamin K-dependent proteins related to protein S, a negative coregulator in the blood coagulation cascade. Mol Cell Biol. (1993)
 64. Prieto AL, et al. Gas6, a ligand for the receptor protein-tyrosine kinase Tyro-3, is widely expressed in the central nervous system. Brain Res. (1999)
 65. Hamilton DW. Functional role of periostin in development and wound repair: implications for connective tissue disease. J Cell Commun Signal. (2008)
 66. Coutu DL, et al. Periostin, a member of a novel family of vitamin K-dependent proteins, is expressed by mesenchymal stromal cells. J Biol Chem. (2008)
 67. Shiraishi H, et al. Periostin contributes to the pathogenesis of atopic dermatitis by inducing TSLP production from keratinocytes. Allergol Int. (2012)
 68. Masuoka M, et al. Periostin promotes chronic allergic inflammation in response to Th2 cytokines. J Clin Invest. (2012)
 69. Romanos GE, et al. Periostin: Role in formation and maintenance of dental tissues. J Cell Physiol. (2013)
 70. Hoshi K, et al. Nuclear vitamin K2 binding protein in human osteoblasts: homologue to glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Biochem Pharmacol. (1999)
 71. Hara K, et al. The inhibitory effect of vitamin K2 (menatetrenone) on bone resorption may be related to its side chain. Bone. (1995)
 72. Taira H, et al. Menatetrenone (vitamin K2) acts directly on circulating human osteoclast precursors. Calcif Tissue Int. (2003)
 73. Kameda T, et al. Vitamin K2 inhibits osteoclastic bone resorption by inducing osteoclast apoptosis. Biochem Biophys Res Commun. (1996)
 74.  Koshihara Y, Hoshi K. Vitamin K2 enhances osteocalcin accumulation in the extracellular matrix of human osteoblasts in vitro. J Bone Miner Res. (1997)
 75. Koshihara Y, Hoshi K, Shiraki M. Vitamin K2 (menatetrenone) inhibits prostaglandin synthesis in cultured human osteoblast-like periosteal cells by inhibiting prostaglandin H synthase activity. Biochem Pharmacol. (1993)
 76. Denisova NA, Booth SL. Vitamin K and sphingolipid metabolism: evidence to date. Nutr Rev. (2005)
 77. Tabb MM, et al. Vitamin K2 regulation of bone homeostasis is mediated by the steroid and xenobiotic receptor SXR. J Biol Chem. (2003)
 78. Igarashi M, et al. Vitamin K induces osteoblast differentiation through pregnane X receptor-mediated transcriptional control of the Msx2 gene. Mol Cell Biol. (2007)
 79. Frick PG, Riedler G, Brögli H. Dose response and minimal daily requirement for vitamin K in man. J Appl Physiol. (1967)
 80. Suttie JW, et al. Vitamin K deficiency from dietary vitamin K restriction in humans. Am J Clin Nutr. (1988)
 81. Commission Directive 2008/100/EC.
 82. Dietary Intake and Adequacy of Vitamin K.
 83. Shearer MJ, Fu X, Booth SL. Vitamin K nutrition, metabolism, and requirements: current concepts and future research. Adv Nutr. (2012)
 84. Matthys C, et al. EURRECA: development of tools to improve the alignment of micronutrient recommendations. Eur J Clin Nutr. (2010)
 85. Binkley NC, et al. Vitamin K supplementation reduces serum concentrations of under-gamma-carboxylated osteocalcin in healthy young anlderly adults. Am J Clin Nutr. (2000)
 86. Knapen MH, et al. Vitamin K-induced changes in markers for osteoblast activity and urinary calcium loss. Calcif Tissue Int. (1993)
 87. Knapen MH, Hamulyák K, Vermeer C. The effect of vitamin K supplementation on circulating osteocalcin (bone Gla protein) and urinary calcium excretion. Ann Intern Med. (1989)
 88. Vergnaud P, et al. Undercarboxylated osteocalcin measured with a specific immunoassay predicts hip fracture in elderly women: the EPIDOS Study. J Clin Endocrinol Metab. (1997)
 89. Szulc P, et al. Serum undercarboxylated osteocalcin correlates with hip bone mineral density in elderly women. J Bone Miner Res. (1994)
 90. Szulc P, et al. Serum undercarboxylated osteocalcin is a marker of the risk of hip fracture in elderly women. J Clin Invest. (1993)
 91. Szulc P, et al. Serum undercarboxylated osteocalcin is a marker of the risk of hip fracture: a three year follow-up study. Bone. (1996)
 92. Harrington DJ, et al. Excretion of the urinary 5C- and 7C-aglycone metabolites of vitamin K by young adults responds to changes in dietary phylloquinone and dihydrophylloquinone intakes. J Nutr. (2007)
 93. Shearer MJ. Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in early infancy. Blood Rev. (2009)
 94. Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in neonates. Cochrane Database Syst Rev. (2000)
 95. Cocchetto DM, et al. Behavioral perturbations in the vitamin K-deficient rat. Physiol Behav. (1985)
 96. Vitamin K, an example of triage theory: is micronutrient inadequacy linked to diseases of aging?.
 97. d Cranenburg EC, et al. Characterisation and potential diagnostic value of circulating matrix Gla protein (MGP) species. Thromb Haemost. (2010)
 98. Fusaro M, et al. Vitamin K, vertebral fractures, vascular calcifications, and mortality: VItamin K Italian (VIKI) dialysis study. J Bone Miner Res. (2012)
 99. Westenfeld R, et al. Effect of vitamin K2 supplementation on functional vitamin K deficiency in hemodialysis patients: a randomized trial. Am J Kidney Dis. (2012)
 100. Hussaini SH, Ahmed S, Heatley RV. Celiac disease and hypoprothrombinemia. Nutrition. (1999)
 101. Schoon EJ, et al. Low serum and bone vitamin K status in patients with longstanding Crohn’s disease: another pathogenetic factor of osteoporosis in Crohn’s disease. Gut. (2001)
 102. Kuwabara A, et al. High prevalence of vitamin K and D deficiency and decreased BMD in inflammatory bowel disease. Osteoporos Int. (2009)
 103. Iijima H, Shinzaki S, Takehara T. The importance of vitamins D and K for the bone health and immune function in inflammatory bowel disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. (2012)
 104. Booth SL. Vitamin K status in the elderly. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. (2007)
 105. Presse N, et al. Low vitamin K intakes in community-dwelling elders at an early stage of Alzheimer’s disease. J Am Diet Assoc. (2008)
 106. Misra D, et al. Vitamin K deficiency is associated with incident knee osteoarthritis. Am J Med. (2013)
 107. Weber P. The role of vitamins in the prevention of osteoporosis–a brief status report. Int J Vitam Nutr Res. (1999)
 108. Booth SL, et al. Dietary vitamin K intakes are associated with hip fracture but not with bone mineral density in elderly men and women. Am J Clin Nutr. (2000)
 109. Feskanich D, et al. Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study. Am J Clin Nutr. (1999)
 110. Ueland T, et al. Undercarboxylated matrix Gla protein is associated with indices of heart failure and mortality in symptomatic aortic stenosis. J Intern Med. (2010)
 111. Ueland T, et al. Circulating levels of non-phosphorylated undercarboxylated matrix Gla protein are associated with disease severity in patients with chronic heart failure. Clin Sci (Lond). (2011)
 112. Booth SL, et al. Vitamin K intake and bone mineral density in women and men. Am J Clin Nutr. (2003)
 113. Caraballo PJ, et al. Long-term use of oral anticoagulants and the risk of fracture. Arch Intern Med. (1999)
 114. Caraballo PJ, et al. Changes in bone density after exposure to oral anticoagulants: a meta-analysis. Osteoporos Int. (1999)
 115. Jamal SA, et al. Warfarin use and risk for osteoporosis in elderly women. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Ann Intern Med. (1998)
 116. Rosen HN, et al. Vitamin K and maintenance of skeletal integrity in adults. Am J Med. (1993)
 117. Naraki T, et al. gamma-Carboxyglutamic acid content of hepatocellular carcinoma-associated des-gamma-carboxy prothrombin. Biochim Biophys Acta. (2002)
 118. Bach AU, et al. Assessment of vitamin K status in human subjects administered „minidose“ warfarin. Am J Clin Nutr. (1996)
 119. Gundberg CM, Lian JB, Booth SL. Vitamin K-dependent carboxylation of osteocalcin: friend or foe. Adv Nutr. (2012)
 120. Sokoll LJ, et al. Changes in serum osteocalcin, plasma phylloquinone, and urinary gamma-carboxyglutamic acid in response to altered intakes of dietary phylloquinone in human subjects. Am J Clin Nutr. (1997)
 121. Price PA, Williamson MK. Effects of warfarin on bone. Studies on the vitamin K-dependent protein of rat bone. J Biol Chem. (1981)
 122.  Shiraki M, et al. Vitamin K2 (menatetrenone) effectively prevents fractures and sustains lumbar bone mineral density in osteoporosis. J Bone Miner Res. (2000)
 123. Thijssen HH, Drittij-Reijnders MJ, Fischer MA. Phylloquinone and menaquinone-4 distribution in rats: synthesis rather than uptake determines menaquinone-4 organ concentrations. J Nutr. (1996)
 124.  Ito A, et al. Menaquinone-4 enhances testosterone production in rats and testis-derived tumor cells. Lipids Health Dis. (2011)
 125. Koitaya N, et al. Low-dose vitamin K2 (MK-4) supplementation for 12 months improves bone metabolism and prevents forearm bone loss in postmenopausal Japanese women. J Bone Miner Metab. (2013)
 126. Ozuru R, et al. Time-dependent effects of vitamin K2 (menatetrenone) on bone metabolism in postmenopausal women. Endocr J. (2002)
 127. d Iwamoto I, et al. A longitudinal study of the effect of vitamin K2 on bone mineral density in postmenopausal women a comparative study with vitamin D3 anstrogen-progestin therapy. Maturitas. (1999)
 128. Sell S. Stem cell origin of cancer and differentiation therapy. Crit Rev Oncol Hematol. (2004)
 129. Sakai I, et al. Novel role of vitamin K2: a potent inducer of differentiation of various human myeloid leukemia cell lines. Biochem Biophys Res Commun. (1994)
 130. Booth SL. Roles for vitamin K beyond coagulation. Annu Rev Nutr. (2009)
 131. Shearer MJ, Newman P. Metabolism and cell biology of vitamin K. Thromb Haemost. (2008)
 132. Schurgers LJ, et al. Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood. (2007)
 133. Theuwissen E, et al. Low-dose menaquinone-7 supplementation improvextra-hepatic vitamin K status, but had no effect on thrombin generation in healthy subjects. Br J Nutr. (2012)
 134. Brugè F, et al. Olive oil supplemented with menaquinone-7 significantly affects osteocalcin carboxylation. Br J Nutr. (2011)
 135. Groenen-van Dooren MM, et al. Bioavailability of phylloquinone and menaquinones after oral and colorectal administration in vitamin K-deficient rats. Biochem Pharmacol. (1995)
 136. Sato T, et al. Difference in the metabolism of vitamin K between liver and bone in vitamin K-deficient rats. Br J Nutr. (2002)
 137. Okano T, et al. Conversion of phylloquinone (Vitamin K1) into menaquinone-4 (Vitamin K2) in mice: two possible routes for menaquinone-4 accumulation in cerebra of mice. J Biol Chem. (2008)
 138. Thijssen HH, et al. Menadione is a metabolite of oral vitamin K. Br J Nutr. (2006)
 139. Chawla D, et al. Vitamin K1 versus vitamin K3 for prevention of subclinical vitamin deficiency: a randomized controlled trial. Indian Pediatr. (2007)
 140. Metabolism of vitamin K1 (phylloquinone) in man.
 141. Blomstrand R, Forsgren L. Vitamin K1-3H in man. Its intestinal absorption and transport in the thoracic duct lymph. Int Z Vitaminforsch. (1968)
 142. Shearer MJ, Barkhan P, Webster GR. Absorption anxcretion of an oral dose of tritiated vitamin K1 in man. Br J Haematol. (1970)
 143. Intestinal Fatty acid Absorption.
 144. Koivu-Tikkanen TJ, et al. Intestinal, hepatic, and circulating vitamin K levels at low and high intakes of vitamin K in rats. Br J Nutr. (2000)
 145.  Gijsbers BL, Jie KS, Vermeer C. Effect of food composition on vitamin K absorption in human volunteers. Br J Nutr. (1996)
 146. Booth SL, et al. Response of vitamin K status to different intakes and sources of phylloquinone-rich foods: comparison of younger and older adults. Am J Clin Nutr. (1999)
 147. Shearer MJ, McBurney A, Barkhan P. Studies on the absorption and metabolism of phylloquinone (vitamin K1) in man. Vitam Horm. (1974)
 148. Furt F, et al. A bimodular oxidoreductase mediates the specific reduction of phylloquinone (vitamin K₁) in chloroplasts. Plant J. (2010)
 149. Eugeni Piller L, et al. Plastid lipid droplets at the crossroads of prenylquinone metabolism. J Exp Bot. (2012)
 150. Schurgers LJ, Vermeer C. Differential lipoprotein transport pathways of K-vitamins in healthy subjects. Biochim Biophys Acta. (2002)
 151. Cooper AD. Hepatic uptake of chylomicron remnants. J Lipid Res. (1997)
 152. Shearer MJ, et al. Clearance from plasma anxcretion in urine, faeces and bile of an intravenous dose of tritiated vitamin K 1 in man. Br J Haematol. (1972)
 153. Lamon-Fava S, et al. Plasma lipoproteins as carriers of phylloquinone (vitamin K1) in humans. Am J Clin Nutr. (1998)
 154. rkkilä AT, et al. Plasma transport of vitamin K in men using deuterium-labeled collard greens. Metabolism. (2004)
 155. Spronk HM, et al. Tissue-specific utilization of menaquinone-4 results in the prevention of arterial calcification in warfarin-treated rats. J Vasc Res. (2003)
 156. Price PA, Faus SA, Williamson MK. Warfarin causes rapid calcification of the elastic lamellae in rat arteries and heart valves. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (1998)
 157. Dolnikowski GG, et al. HPLC and GC/MS determination of deuterated vitamin K (phylloquinone) in human serum after ingestion of deuterium-labeled broccoli. J Nutr Biochem. (2002)
 158. Kurilich AC, et al. Isotopic labeling and LC-APCI-MS quantification for investigating absorption of carotenoids and phylloquinone from kale (Brassica oleracea). J Agric Food Chem. (2003)
 159. Fu X, et al. Measurement of deuterium-labeled phylloquinone in plasma by high-performance liquid chromatography/mass spectrometry. Anal Chem. (2009)
 160. Newman P, et al. The uptake of lipoprotein-borne phylloquinone (vitamin K1) by osteoblasts and osteoblast-like cells: role of heparan sulfate proteoglycans and apolipoprotein E. J Bone Miner Res. (2002)
 161. Niemeier A, et al. Expression of LRP1 by human osteoblasts: a mechanism for the delivery of lipoproteins and vitamin K1 to bone. J Bone Miner Res. (2005)
 162. Weintraub MS, Eisenberg S, Breslow JL. Dietary fat clearance in normal subjects is regulated by genetic variation in apolipoprotein E. J Clin Invest. (1987)
 163. Saupe J, Shearer MJ, Kohlmeier M. Phylloquinone transport and its influence on gamma-carboxyglutamate residues of osteocalcin in patients on maintenance hemodialysis. Am J Clin Nutr. (1993)
 164. Yan L, et al. Effect of apolipoprotein E genotype on vitamin K status in healthy older adults from China and the UK. Br J Nutr. (2005)
 165. Pilkey RM, et al. Subclinical vitamin K deficiency in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. (2007)
 166. Apolipoprotein E genotype is a determinant of serum vitamin K, but not BMD, in older men and women.
 167. Hussain MM, et al. Chylomicron-chylomicron remnant clearance by liver and bone marrow in rabbits. Factors that modify tissue-specific uptake. J Biol Chem. (1989)
 168. Hussain MM, et al. Uptake of chylomicrons by the liver, but not by the bone marrow, is modulated by lipoprotein lipase activity. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (1997)
 169. Hussain MM, et al. Chylomicron metabolism. Chylomicron uptake by bone marrow in different animal species. J Biol Chem. (1989)
 170. Niemeier A, et al. Uptake of postprandial lipoproteins into bone in vivo: impact on osteoblast function. Bone. (2008)
 171. Kohlmeier M, et al. Transport of vitamin K to bone in humans. J Nutr. (1996)
 172. Conly JM, Stein K. The production of menaquinones (vitamin K2) by intestinal bacteria and their role in maintaining coagulation homeostasis. Prog Food Nutr Sci. (1992)
 173. Production of Menaquinones by Intestinal Anaerobes.
 174. Conly JM, Stein KE. The absorption and bioactivity of bacterially synthesized menaquinones. Clin Invest Med. (1993)
 175. Ichihashi T, et al. Colonic absorption of menaquinone-4 and menaquinone-9 in rats. J Nutr. (1992)
 176. Distribution of bile acids in rats.
 177. Suttie JW. The importance of menaquinones in human nutrition. Annu Rev Nutr. (1995)
 178. Ronden JE, et al. Intestinal flora is not an intermediate in the phylloquinone-menaquinone-4 conversion in the rat. Biochim Biophys Acta. (1998)
 179. Nakagawa K, et al. Identification of UBIAD1 as a novel human menaquinone-4 biosynthetic enzyme. Nature. (2010)
 180. McBurney A, Shearer MJ, Barkhan P. Preparative isolation and characterization of the urinary aglycones of vitamin K1 (phylloquinone in man. Biochem Med. (1980)
 181. McDonald MG, et al. CYP4F2 is a vitamin K1 oxidase: An explanation for altered warfarin dose in carriers of the V433M variant. Mol Pharmacol. (2009)
 182. Cohen JL, Bhatia AC. The role of topical vitamin K oxide gel in the resolution of postprocedural purpura. J Drugs Dermatol. (2009)
 183. Shah NS, et al. The effects of topical vitamin K on bruising after laser treatment. J Am Acad Dermatol. (2002)
 184. Lopes LB, Speretta FF, Bentley MV. Enhancement of skin penetration of vitamin K using monoolein-based liquid crystalline systems. Eur J Pharm Sci. (2007)
 185. Lopes LB, et al. Reverse hexagonal phase nanodispersion of monoolein and oleic acid for topical delivery of peptides: in vitro and in vivo skin penetration of cyclosporin A. Pharm Res. (2006)
 186. Lopes LB, Collett JH, Bentley MV. Topical delivery of cyclosporin A: an in vitro study using monoolein as a penetration enhancer. Eur J Pharm Biopharm. (2005)
 187. Reedstrom CK, Suttie JW. Comparative distribution, metabolism, and utilization of phylloquinone and menaquinone-9 in rat liver. Proc Soc Exp Biol Med. (1995)
 188. Vos M, et al. Vitamin K2 is a mitochondrial electron carrier that rescues pink1 deficiency. Science. (2012)
 189. Bhalerao S, Clandinin TR. Cell biology. Vitamin K2 takes charge. Science. (2012)
 190. PARMAR SS, LOWENTHAL J. Oxidative phosphorylation in mitochondria from animals treated with 2-chloro-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, an antagonist of vitamin K-1. Biochem Biophys Res Commun. (1962)
 191. Suvarna K, et al. Menaquinone (vitamin K2) biosynthesis: localization and characterization of the menA gene from Escherichia coli. J Bacteriol. (1998)
 192. Clark IE, et al. Drosophila pink1 is required for mitochondrial function and interacts genetically with parkin. Nature. (2006)
 193. Park J, et al. Mitochondrial dysfunction in Drosophila PINK1 mutants is complemented by parkin. Nature. (2006)
 194. Huber AM, et al. Tissue phylloquinone and menaquinones in rats are affected by age and gender. J Nutr. (1999)
 195. Carrié I, et al. Menaquinone-4 concentration is correlated with sphingolipid concentrations in rat brain. J Nutr. (2004)
 196. Carrié I, et al. Lifelong low-phylloquinone intake is associated with cognitive impairments in old rats. J Nutr. (2011)
 197. Novel growth factor Gas6, phosphatidylserine and their age-related changes in the rat brain.
 198. Romero EE, et al. Cloning of rat vitamin K-dependent gamma-glutamyl carboxylase and developmentally regulated gene expression in postimplantation embryos. Exp Cell Res. (1998)
 199. Pauli RM. Mechanism of bone and cartilage maldevelopment in the warfarin embryopathy. Pathol Immunopathol Res. (1988)
 200. Hall JG, Pauli RM, Wilson KM. Maternal and fetal sequelae of anticoagulation during pregnancy. Am J Med. (1980)
 201. Ferland G. Vitamin K and the nervous system: an overview of its actions. Adv Nutr. (2012)
 202. Bartke N, Hannun YA. Bioactive sphingolipids: metabolism and function. J Lipid Res. (2009)
 203. Norton WT, Poduslo SE. Myelination in rat brain: changes in myelin composition during brain maturation. J Neurochem. (1973)
 204. The Lipid Sulfatide Is a Novel Myelin-Associated Inhibitor of CNS Axon Outgrowth.
 205. Sundaram KS, et al. Vitamin K status influences brain sulfatide metabolism in young mice and rats. J Nutr. (1996)
 206. Sundaram KS, Lev M. Warfarin administration reduces synthesis of sulfatides and other sphingolipids in mouse brain. J Lipid Res. (1988)
 207. Crivello NA, et al. Age- and brain region-specific effects of dietary vitamin K on myelin sulfatides. J Nutr Biochem. (2010)
 208. Lev M. Vitamin K deficiency in Fusiformis nigrescens. I. Influence on whole cells and cell envelope characteristics. J Bacteriol. (1968)
 209. Lev M, Milford AF. Vitamin K stimulation of sphingolipid synthesis. Biochem Biophys Res Commun. (1971)
 210. Lev M, Milford AF. Effect of vitamin K depletion and restoration on sphingolipid metabolism in Bacteroides melaninogenicus. J Lipid Res. (1972)
 211. Lev M, Milford AF. The 3-ketodihydrosphingosine synthetase of Bacteroides melaninogenicus: induction by vitamin K. Arch Biochem Biophys. (1973)
 212. Lev M. Sphingolipid biosynthesis and vitamin K metabolism in Bacteroides melaninogenicus. Am J Clin Nutr. (1979)
 213. Sundaram KS, Lev M. Vitamin K and phosphate mediatenhancement of brain sulfotransferase activity. Biochem Biophys Res Commun. (1990)
 214. Sundaram KS, Lev M. Purification and activation of brain sulfotransferase. J Biol Chem. (1992)
 215. Sundaram KS, Lev M. Regulation of sulfotransferase activity by vitamin K in mouse brain. Arch Biochem Biophys. (1990)
 216. Sakaue M, et al. Vitamin K has the potential to protect neurons from methylmercury-induced cell death in vitro. J Neurosci Res. (2011)
 217. Li J, Wang H, Rosenberg PA. Vitamin K prevents oxidative cell death by inhibiting activation of 12-lipoxygenase in developing oligodendrocytes. J Neurosci Res. (2009)
 218. Westhofen P, et al. Human vitamin K 2,3-epoxide reductase complex subunit 1-like 1 (VKORC1L1) mediates vitamin K-dependent intracellular antioxidant function. J Biol Chem. (2011)
 219. Allen MP, et al. Growth arrest-specific gene 6 (Gas6)/adhesion related kinase (Ark) signaling promotes gonadotropin-releasing hormone neuronal survival via extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt. Mol Endocrinol. (1999)
 220. Funakoshi H, et al. Identification of Gas6, a putative ligand for Sky and Axl receptor tyrosine kinases, as a novel neurotrophic factor for hippocampal neurons. J Neurosci Res. (2002)
 221. Shankar SL, et al. The growth arrest-specific gene product Gas6 promotes the survival of human oligodendrocytes via a phosphatidylinositol 3-kinase-dependent pathway. J Neurosci. (2003)
 222. Yagami T, et al. Effect of Gas6 on secretory phospholipase A(2)-IIA-induced apoptosis in cortical neurons. Brain Res. (2003)
 223. Yagami T, et al. Gas6 rescues cortical neurons from amyloid beta protein-induced apoptosis. Neuropharmacology. (2002)
 224. Prieto AL, et al. Localization and signaling of the receptor protein tyrosine kinase Tyro3 in cortical and hippocampal neurons. Neuroscience. (2007)
 225. He X, et al. The gene encoding vitamin K-dependent anticoagulant protein S is expressed in multiple rabbit organs as demonstrated by northern blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry. J Histochem Cytochem. (1995)
 226. Stitt TN, et al. The anticoagulation factor protein S and its relative, Gas6, are ligands for the Tyro 3/Axl family of receptor tyrosine kinases. Cell. (1995)
 227. Phillips DJ, et al. Protein S, an antithrombotic factor, is synthesized and released by neural tumor cells. J Neurochem. (1993)
 228. Liu D, et al. Protein S confers neuronal protection during ischemic/hypoxic injury in mice. Circulation. (2003)
 229. Zhong Z, et al. Protein S protects neurons from excitotoxic injury by activating the TAM receptor Tyro3-phosphatidylinositol 3-kinase-Akt pathway through its sex hormone-binding globulin-like region. J Neurosci. (2010)
 230. Nakajima M, et al. Age-dependent survival-promoting activity of vitamin K on cultured CNS neurons. Brain Res Dev Brain Res. (1993)
 231. Li R, et al. Identification of Gas6 as a growth factor for human Schwann cells. J Neurosci. (1996)
 232. Tsang CK, Kamei Y. Novel effect of vitamin K(1) (phylloquinone) and vitamin K(2) (menaquinone) on promoting nerve growth factor-mediated neurite outgrowth from PC12D cells. Neurosci Lett. (2002)
 233. Reddi K, et al. Interleukin 6 production by lipopolysaccharide-stimulated human fibroblasts is potently inhibited by naphthoquinone (vitamin K) compounds. Cytokine. (1995)
 234. Moriya M, et al. Vitamin K2 ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in Lewis rats. J Neuroimmunol. (2005)
 235. Ohsaki Y, et al. Vitamin K suppresses lipopolysaccharide-induced inflammation in the rat. Biosci Biotechnol Biochem. (2006)
 236. Sato Y, et al. Thyroid hormone targets matrix Gla protein gene associated with vascular smooth muscle calcification. Circ Res. (2005)
 237. Binder MD, et al. Gas6 deficiency increases oligodendrocyte loss and microglial activation in response to cuprizone-induced demyelination. J Neurosci. (2008)
 238. Tsiperson V, et al. GAS6 enhances repair following cuprizone-induced demyelination. PLoS One. (2010)
 239. Presse N1, et al. Vitamin K status and cognitive function in healthy older adults. Neurobiol Aging. (2013)
 240. Stenhoff J, Dahlbäck B, Hafizi S. Vitamin K-dependent Gas6 activates ERK kinase and stimulates growth of cardiac fibroblasts. Biochem Biophys Res Commun. (2004)
 241. d Drolet B, et al. Vitamin K modulates cardiac action potential by blocking sodium and potassium ion channels. J Cardiovasc Pharmacol Ther. (2000)
 242. Soedirman JR, et al. Pharmacokinetics and tolerance of intravenous and intramuscular phylloquinone (vitamin K1) mixed micelles formulation. Br J Clin Pharmacol. (1996)
 243. Stafford DW. The vitamin K cycle. J Thromb Haemost. (2005)
 244. Nelsestuen GL, Zytkovicz TH, Howard JB. The mode of action of vitamin K. Identification of gamma-carboxyglutamic acid as a component of prothrombin. J Biol Chem. (1974)
 245. Stenflo J, et al. Vitamin K dependent modifications of glutamic acid residues in prothrombin. Proc Natl Acad Sci U S A. (1974)
 246. Cranenburg EC, Schurgers LJ, Vermeer C. Vitamin K: the coagulation vitamin that became omnipotent. Thromb Haemost. (2007)
 247. Krueger T, et al. Coagulation meets calcification: the vitamin K system. Int J Artif Organs. (2009)
 248. Zieman SJ, Melenovsky V, Kass DA. Mechanisms, pathophysiology, and therapy of arterial stiffness. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2005)
 249. Calcification in atherosclerosis: Bone biology and chronic inflammation at the arterial crossroads.
 250. Detrano RC, et al. Predicting coronary events with coronary calcium: pathophysiologic and clinical problems. Curr Probl Cardiol. (2000)
 251. Jeziorska M, McCollum C, Wooley DE. Observations on bone formation and remodelling in advanced atherosclerotic lesions of human carotid arteries. Virchows Arch. (1998)
 252. Tota-Maharaj R, et al. Coronary artery calcium for the prediction of mortality in young adults <45 years old anlderly adults >75 years old. Eur Heart J. (2012)
 253. Kramer CK, et al. Coronary artery calcium score prediction of all cause mortality and cardiovascular events in people with type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ. (2013)
 254. Detrano R, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med. (2008)
 255. Thompson GR, Partridge J. Coronary calcification score: the coronary-risk impact factor. Lancet. (2004)
 256. Shea MK, et al. Association between circulating vitamin K1 and coronary calcium progression in community-dwelling adults: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Am J Clin Nutr. (2013)
 257.  Shea MK, et al. Vitamin K supplementation and progression of coronary artery calcium in older men and women. Am J Clin Nutr. (2009)
 258. Kuller LH, et al. Incident coronary artery calcium among postmenopausal women. Atherosclerosis. (2008)
 259. Kronmal RA, et al. Risk factors for the progression of coronary artery calcification in asymptomatic subjects: results from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Circulation. (2007)
 260. Murshed M, et al. Extracellular matrix mineralization is regulated locally; different roles of two gla-containing proteins. J Cell Biol. (2004)
 261. Schurgers LJ, Cranenburg EC, Vermeer C. Matrix Gla-protein: the calcification inhibitor in need of vitamin K. Thromb Haemost. (2008)
 262. Luo G, et al. Spontaneous calcification of arteries and cartilage in mice lacking matrix GLA protein. Nature. (1997)
 263. Schurgers LJ, et al. Novel conformation-specific antibodies against matrix gamma-carboxyglutamic acid (Gla) protein: undercarboxylated matrix Gla protein as marker for vascular calcification. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2005)
 264. Dhore CR, et al. Differential expression of bone matrix regulatory proteins in human atherosclerotic plaques. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2001)
 265. Schurgers LJ, et al. The circulating inactive form of matrix gla protein is a surrogate marker for vascular calcification in chronic kidney disease: a preliminary report. Clin J Am Soc Nephrol. (2010)
 266. Cranenburg EC, et al. The circulating inactive form of matrix Gla Protein (ucMGP) as a biomarker for cardiovascular calcification. J Vasc Res. (2008)
 267. Schurgers LJ, et al. Regression of warfarin-induced medial elastocalcinosis by high intake of vitamin K in rats. Blood. (2007)
 268. High expression of genes for calcification-regulating proteins in human atherosclerotic plaques.
 269. Schurgers LJ, et al. Novel effects of diets enriched with corn oil or with an olive oil/sunflower oil mixture on vitamin K metabolism and vitamin K-dependent proteins in young men. J Lipid Res. (2002)
 270. Shea MK, et al. Circulating uncarboxylated matrix gla protein is associated with vitamin K nutritional status, but not coronary artery calcium, in older adults. J Nutr. (2011)
 271. Villines TC, et al. Vitamin K1 intake and coronary calcification. Coron Artery Dis. (2005)
 272. Braam LA, et al. Beneficial effects of vitamins D and K on the elastic properties of the vessel wall in postmenopausal women: a follow-up study. Thromb Haemost. (2004)
 273. Sakamoto N, et al. Possible effects of one week vitamin K (menaquinone-4) tablets intake on glucose tolerance in healthy young male volunteers with different descarboxy prothrombin levels. Clin Nutr. (2000)
 274. Gower BA, et al. Associations of total and undercarboxylated osteocalcin with peripheral and hepatic insulin sensitivity and β-cell function in overweight adults. J Clin Endocrinol Metab. (2013)
 275. Shea MK, et al. Gamma-carboxylation of osteocalcin and insulin resistance in older men and women. Am J Clin Nutr. (2009)
 276. Pittas AG, et al. Association between serum osteocalcin and markers of metabolic phenotype. J Clin Endocrinol Metab. (2009)
 277. Kindblom JM, et al. Plasma osteocalcin is inversely related to fat mass and plasma glucose in elderly Swedish men. J Bone Miner Res. (2009)
 278. Im JA, et al. Relationship between osteocalcin and glucose metabolism in postmenopausal women. Clin Chim Acta. (2008)
 279. Fernández-Real JM, et al. The relationship of serum osteocalcin concentration to insulin secretion, sensitivity, and disposal with hypocaloric diet and resistance training. J Clin Endocrinol Metab. (2009)
 280. Yoshida M, et al. Phylloquinone intake, insulin sensitivity, and glycemic status in men and women. Am J Clin Nutr. (2008)
 281. Juanola-Falgarona M, et al. Association between dietary phylloquinone intake and peripheral metabolic risk markers related to insulin resistance and diabetes in elderly subjects at high cardiovascular risk. Cardiovasc Diabetol. (2013)
 282. Ibarrola-Jurado N, et al. Dietary phylloquinone intake and risk of type 2 diabetes in elderly subjects at high risk of cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. (2012)
 283. Pan Y, Jackson RT. Dietary phylloquinone intakes and metabolic syndrome in US young adults. J Am Coll Nutr. (2009)
 284. Vitamin K2 Supplementation Improves Insulin Sensitivity via Osteocalcin Metabolism: A Placebo-Controlled Trial.
 285. Yamauchi T, et al. The fat-derived hormone adiponectin reverses insulin resistance associated with both lipoatrophy and obesity. Nat Med. (2001)
 286. Kubota N, et al. Disruption of adiponectin causes insulin resistance and neointimal formation. J Biol Chem. (2002)
 287. Kadowaki T, et al. Adiponectin, adiponectin receptors, anpigenetic regulation of adipogenesis. Cold Spring Harb Symp Quant Biol. (2011)
 288. Knapen MH, et al. Association of vitamin K status with adiponectin and body composition in healthy subjects: uncarboxylated osteocalcin is not associated with fat mass and body weight. Br J Nutr. (2012)
 289. Koshihara Y, et al. Vitamin K stimulates osteoblastogenesis and inhibits osteoclastogenesis in human bone marrow cell culture. J Endocrinol. (2003)
 290. Mani S, et al. Activation of the steroid and xenobiotic receptor (human pregnane X receptor) by nontaxane microtubule-stabilizing agents. Clin Cancer Res. (2005)
 291. Kliewer SA, et al. An orphan nuclear receptor activated by pregnanes defines a novel steroid signaling pathway. Cell. (1998)
 292. Koshihara Y, et al. Vitamin K2 promotes 1alpha,25(OH)2 vitamin D3-induced mineralization in human periosteal osteoblasts. Calcif Tissue Int. (1996)
 293. Akedo Y, et al. Vitamin K2 modulates proliferation and function of osteoblastic cells in vitro. Biochem Biophys Res Commun. (1992)
 294. Akiyama Y, et al. Effect of vitamin K2 (menatetrenone) on osteoclast-like cell formation in mouse bone marrow cultures. Eur J Pharmacol. (1994)
 295. Price PA, et al. Characterization of a gamma-carboxyglutamic acid-containing protein from bone. Proc Natl Acad Sci U S A. (1976)
 296. Hauschka PV, Lian JB, Gallop PM. Direct identification of the calcium-binding amino acid, gamma-carboxyglutamate, in mineralized tissue. Proc Natl Acad Sci U S A. (1975)
 297. Fusaro M, et al. Vitamin K, bone fractures, and vascular calcifications in chronic kidney disease: an important but poorly studied relationship. J Endocrinol Invest. (2011)
 298. Dowd TL, et al. The three-dimensional structure of bovine calcium ion-bound osteocalcin using 1H NMR spectroscopy. Biochemistry. (2003)
 299. Hoang QQ, et al. Bone recognition mechanism of porcine osteocalcin from crystal structure. Nature. (2003)
 300. Mizuguchi M, et al. Fourier-transform infrared spectroscopic study of Ca2+-binding to osteocalcin. Calcif Tissue Int. (2001)
 301. Ducy P, et al. Increased bone formation in osteocalcin-deficient mice. Nature. (1996)
 302. Hauschka PV, Reid ML. Timed appearance of a calcium-binding protein containing gamma-carboxyglutamic acid in developing chick bone. Dev Biol. (1978)
 303. Lian JB, et al. Concentrations of osteocalcin and phosphoprotein as a function of mineral content and age in cortical bone. Calcif Tissue Int. (1982)
 304. Ingram RT, et al. Age- and gender-related changes in the distribution of osteocalcin in the extracellular matrix of normal male and female bone. Possible involvement of osteocalcin in bone remodeling. J Clin Invest. (1994)
 305. Boskey AL, et al. Fourier transform infrared microspectroscopic analysis of bones of osteocalcin-deficient mice provides insight into the function of osteocalcin. Bone. (1998)
 306. Akiyama Y, et al. Inhibitory effect of vitamin K2 (menatetrenone) on bone resorption in ovariectomized rats: a histomorphometric and dual energy X-ray absorptiometric study. Jpn J Pharmacol. (1999)
 307. Mawatari T, et al. Effect of vitamin K2 on three-dimensional trabecular microarchitecture in ovariectomized rats. J Bone Miner Res. (2000)
 308. Fang Y, et al. Effect of vitamin K on bone mineral density: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Bone Miner Metab. (2012)
 309. Braam LA, et al. Vitamin K1 supplementation retards bone loss in postmenopausal women between 50 and 60 years of age. Calcif Tissue Int. (2003)
 310. Purwosunu Y, et al. Vitamin K2 treatment for postmenopausal osteoporosis in Indonesia. J Obstet Gynaecol Res. (2006)
 311. Ushiroyama T, Ikeda A, Ueki M. Effect of continuous combined therapy with vitamin K(2) and vitamin D(3) on bone mineral density and coagulofibrinolysis function in postmenopausal women. Maturitas. (2002)
 312. Nishiguchi S, et al. Randomized pilot trial of vitamin K2 for bone loss in patients with primary biliary cirrhosis. J Hepatol. (2001)
 313. Somekawa Y, et al. Use of vitamin K2 (menatetrenone) and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in the prevention of bone loss induced by leuprolide. J Clin Endocrinol Metab. (1999)
 314. Sasaki N, et al. Vitamin K2 inhibits glucocorticoid-induced bone loss partly by preventing the reduction of osteoprotegerin (OPG). J Bone Miner Metab. (2005)
 315. Knapen MH, et al. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women. Osteoporos Int. (2013)
 316. Braam LA, et al. Factors affecting bone loss in female endurance athletes: a two-year follow-up study. Am J Sports Med. (2003)
 317. Volpe SL, Leung MM, Giordano H. Vitamin K supplementation does not significantly impact bone mineral density and biochemical markers of bone in pre- and perimenopausal women. Nutr Res. (2008)
 318. Booth SL, et al. Effect of vitamin K supplementation on bone loss in elderly men and women. J Clin Endocrinol Metab. (2008)
 319.  Shea MK, et al. Vitamin K, circulating cytokines, and bone mineral density in older men and women. Am J Clin Nutr. (2008)
 320. Binkley N, et al. Vitamin K treatment reduces undercarboxylated osteocalcin but does not alter bone turnover, density, or geometry in healthy postmenopausal North American women. J Bone Miner Res. (2009)
 321. Forli L, et al. Dietary vitamin K2 supplement improves bone status after lung and heart transplantation. Transplantation. (2010)
 322. Emaus N, et al. Vitamin K2 supplementation does not influence bone loss in early menopausal women: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Osteoporos Int. (2010)
 323. Hart JP, et al. Circulating vitamin K1 levels in fractured neck of femur. Lancet. (1984)
 324. Luukinen H, et al. Strong prediction of fractures among older adults by the ratio of carboxylated to total serum osteocalcin. J Bone Miner Res. (2000)
 325. Vermeer C. Vitamin K: the effect on health beyond coagulation – an overview. Food Nutr Res. (2012)
 326. Penington NJ, Kelly JS, Fox AP. A study of the mechanism of Ca2+ current inhibition produced by serotonin in rat dorsal raphe neurons. J Neurosci. (1991)
 327. Falcone TD, Kim SS, Cortazzo MH. Vitamin K: fracture prevention and beyond. PM R. (2011)
 328. Knapen MH, Schurgers LJ, Vermeer C. Vitamin K2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women. Osteoporos Int. (2007)
 329. Vitamin K Supplementation in Postmenopausal Women with Osteopenia (ECKO Trial): A Randomized Controlled Trial.
 330. Inoue T, et al. Randomized controlled study on the prevention of osteoporotic fractures (OF study): a phase IV clinical study of 15-mg menatetrenone capsules. J Bone Miner Metab. (2009)
 331. Neogi T, et al. Low vitamin K status is associated with osteoarthritis in the hand and knee. Arthritis Rheum. (2006)
 332. Oka H, et al. Association of low dietary vitamin K intake with radiographic knee osteoarthritis in the Japanese elderly population: dietary survey in a population-based cohort of the ROAD study. J Orthop Sci. (2009)
 333. Wallin R, Schurgers LJ, Loeser RF. Biosynthesis of the vitamin K-dependent matrix Gla protein (MGP) in chondrocytes: a fetuin-MGP protein complex is assembled in vesicles shed from normal but not from osteoarthritic chondrocytes. Osteoarthritis Cartilage. (2010)
 334. Newman B, et al. Coordinatexpression of matrix Gla protein is required during endochondral ossification for chondrocyte survival. J Cell Biol. (2001)
 335. Luo G, et al. The matrix Gla protein gene is a marker of the chondrogenesis cell lineage during mouse development. J Bone Miner Res. (1995)
 336. Yagami K, et al. Matrix GLA protein is a developmental regulator of chondrocyte mineralization and, when constitutively expressed, blocks endochondral and intramembranous ossification in the limb. J Cell Biol. (1999)
 337. Hale JE, Fraser JD, Price PA. The identification of matrix Gla protein in cartilage. J Biol Chem. (1988)
 338. Munroe PB, et al. Mutations in the gene encoding the human matrix Gla protein cause Keutel syndrome. Nat Genet. (1999)
 339. Misra D, et al. Matrix Gla protein polymorphism, but not concentrations, is associated with radiographic hand osteoarthritis. J Rheumatol. (2011)
 340. Shea MK, et al. Vitamin K and vitamin D status: associations with inflammatory markers in the Framingham Offspring Study. Am J Epidemiol. (2008)
 341. Kopp E, Medzhitov R. Recognition of microbial infection by Toll-like receptors. Curr Opin Immunol. (2003)
 342. Tanaka S, et al. Vitamin K3 attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury through inhibition of nuclear factor-kappaB activation. Clin Exp Immunol. (2010)
 343. Sasaki T, et al. Crystal structure of a C-terminal fragment of growth arrest-specific protein Gas6. Receptor tyrosine kinase activation by laminin G-like domains. J Biol Chem. (2002)
 344. Requirement of gamma-carboxyglutamic acid residues for the biological activity of Gas6: contribution of endogenous Gas6 to the proliferation of vascular smooth muscle cells.
 345. Roles of γ-carboxylation and a sex hormone-binding globulin-like domain in receptor-binding and in biological activities of Gas6.
 346. Grishkovskaya I, et al. Crystal structure of human sex hormone-binding globulin: steroid transport by a laminin G-like domain. EMBO J. (2000)
 347. Steroidogenic Enzymes in Leydig Cells.
 348. Son BK, et al. Androgen receptor-dependent transactivation of growth arrest-specific gene 6 mediates inhibitory effects of testosterone on vascular calcification. J Biol Chem. (2010)
 349. Lukert BP, Raisz LG. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathogenesis and management. Ann Intern Med. (1990)
 350. Reid IR. Glucocorticoid osteoporosis–mechanisms and management. Eur J Endocrinol. (1997)
 351. Isolation of a Novel Cytokine from Human Fibroblasts That Specifically Inhibits Osteoclastogenesis.
 352. Simonet WS, et al. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. Cell. (1997)
 353. Lacey DL, et al. Osteoprotegerin ligand is a cytokine that regulates osteoclast differentiation and activation. Cell. (1998)
 354. Sasaki N, et al. Glucocorticoid decreases circulating osteoprotegerin (OPG): possible mechanism for glucocorticoid induced osteoporosis. Nephrol Dial Transplant. (2001)
 355. Thomas DD, et al. Exocrine pancreatic secretion of phospholipid, menaquinone-4, and caveolin-1 in vivo. Biochem Biophys Res Commun. (2004)
 356. Stenberg LM, et al. Synthesis of gamma-carboxylated polypeptides by alpha-cells of the pancreatic islets. Biochem Biophys Res Commun. (2001)
 357. Prasad KN, Edwards-Prasad J, Sakamoto A. Vitamin K3 (menadione) inhibits the growth of mammalian tumor cells in culture. Life Sci. (1981)
 358. Wu FY, et al. Vitamin K3-induced cell cycle arrest and apoptotic cell death are accompanied by alterexpression of c-fos and c-myc in nasopharyngeal carcinoma cells. Oncogene. (1993)
 359. Ngo EO, et al. Menadione-induced DNA damage in a human tumor cell line. Biochem Pharmacol. (1991)
 360. Su WC, Sun TP, Wu FY. The in vitro and in vivo cytotoxicity of menadione (vitamin K3) against rat transplantable hepatoma induced by 3′-methyl-4-dimethyl-aminoazobenzene. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi. (1991)
 361. Lamson DW, Plaza SM. The anticancer effects of vitamin K. Altern Med Rev. (2003)
 362. Saxena SP, Israels ED, Israels LG. Novel vitamin K-dependent pathways regulating cell survival. Apoptosis. (2001)
 363. Bellosta P, et al. Signaling through the ARK tyrosine kinase receptor protects from apoptosis in the absence of growth stimulation. Oncogene. (1997)
 364. Avanzi GC, et al. GAS6 inhibits granulocyte adhesion to endothelial cells. Blood. (1998)
 365. Ishimoto Y, et al. Promotion of the uptake of PS liposomes and apoptotic cells by a product of growth arrest-specific gene, gas6. J Biochem. (2000)
 366. [No authors listed. Predictive factors for long term prognosis after partial hepatectomy for patients with hepatocellular carcinoma in Japan. The Liver Cancer Study Group of Japan. Cancer. (1994)
 367. Nishikawa Y, et al. Growth inhibition of hepatoma cells induced by vitamin K and its analogs. J Biol Chem. (1995)
 368. Chlebowski RT, et al. Vitamin K3 inhibition of malignant murine cell growth and human tumor colony formation. Cancer Treat Rep. (1985)
 369. Wang Z, et al. The growth inhibitory effects of vitamins K and their actions on gene expression. Hepatology. (1995)
 370. Wu FY, Liao WC, Chang HM. Comparison of antitumor activity of vitamins K1, K2 and K3 on human tumor cells by two (MTT and SRB) cell viability assays. Life Sci. (1993)
 371. Hassan GS. Menadione. Profiles Drug Subst Excip Relat Methodol. (2013)
 372. Ishizuka M, et al. Effect of menatetrenone, a vitamin k2 analog, on recurrence of hepatocellular carcinoma after surgical resection: a prospective randomized controlled trial. Anticancer Res. (2012)
 373. Mizuta T, et al. The effect of menatetrenone, a vitamin K2 analog, on disease recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma after curative treatment: a pilot study. Cancer. (2006)
 374. Hepatocellular Carcinoma: Current Management and Future Trends.
 375. Lou WW, et al. Effects of topical vitamin K and retinol on laser-induced purpura on nonlesional skin. Dermatol Surg. (1999)
 376. Kovács RK, et al. Lack of the effect of topical vitamin K on bruising after mechanical injury. J Am Acad Dermatol. (2004)
 377. Howe AM, et al. Binder’s syndrome due to prenatal vitamin K deficiency: a theory of pathogenesis. Aust Dent J. (1992)
 378. Irving MD, et al. Chondrodysplasia punctata: a clinical diagnostic and radiological review. Clin Dysmorphol. (2008)
 379. Shearer MJ. Vitamin K metabolism and nutriture. Blood Rev. (1992)
 380. Greer FR, et al. Vitamin K status of lactating mothers, human milk, and breast-feeding infants. Pediatrics. (1991)
 381. Canfield LM, et al. Quantitation of vitamin K in human milk. Lipids. (1990)
 382. Canfield LM, et al. Vitamin K in colostrum and mature human milk over the lactation period–a cross-sectional study. Am J Clin Nutr. (1991)
 383. Kojima T, et al. Vitamin K concentrations in the maternal milk of Japanese women. Acta Paediatr. (2004)
 384. Greer FR. Are breast-fed infants vitamin K deficient. Adv Exp Med Biol. (2001)
 385. Conway SP, et al. Vitamin K status among children with cystic fibrosis and its relationship to bone mineral density and bone turnover. Pediatrics. (2005)
 386. Sokol RJ, et al. Fat-soluble vitamins in infants identified by cystic fibrosis newborn screening. Pediatr Pulmonol Suppl. (1991)
 387. Jagannath VA, et al. Vitamin K supplementation for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. (2013)
 388. Bergen AA, et al. Mutations in ABCC6 cause pseudoxanthoma elasticum. Nat Genet. (2000)
 389. Ringpfeil F, et al. Pseudoxanthoma elasticum: mutations in the MRP6 gene encoding a transmembrane ATP-binding cassette (ABC) transporter. Proc Natl Acad Sci U S A. (2000)
 390. Borst P, van de Wetering K, Schlingemann R. Does the absence of ABCC6 (multidrug resistance protein 6) in patients with Pseudoxanthoma elasticum prevent the liver from providing sufficient vitamin K to the periphery. Cell Cycle. (2008)
 391. Li Q, et al. Pseudoxanthoma elasticum: reduced gamma-glutamyl carboxylation of matrix gla protein in a mouse model (Abcc6-/-). Biochem Biophys Res Commun. (2007)
 392. Brampton C, et al. Vitamin K does not prevent soft tissue mineralization in a mouse model of pseudoxanthoma elasticum. Cell Cycle. (2011)
 393. Noto V, et al. Effects of sodium ascorbate (vitamin C) and 2-methyl-1,4-naphthoquinone (vitamin K3) treatment on human tumor cell growth in vitro. I. Synergism of combined vitamin C and K3 action. Cancer. (1989)
 394. De Loecker W, et al. Effects of sodium ascorbate (vitamin C) and 2-methyl-1,4-naphthoquinone (vitamin K3) treatment on human tumor cell growth in vitro. II. Synergism with combined chemotherapy action. Anticancer Res. (1993)
 395. Zhang W, et al. Synergistic cytotoxic action of vitamin C and vitamin K3. Anticancer Res. (2001)
 396. von Gruenigen VE, et al. The in vitro antitumor activity of vitamins C and K3 against ovarian carcinoma. Anticancer Res. (2003)
 397. Waxman S, Bruckner H. The enhancement of 5-fluorouracil anti-metabolic activity by leucovorin, menadione and alpha-tocopherol. Eur J Cancer Clin Oncol. (1982)
 398. Liao WC, Wu FY, Wu CW. Binary/ternary combineffects of vitamin K3 with other antitumor agents in nasopharyngeal carcinoma CG1 cells. Int J Oncol. (2000)
 399. Nutter LM, et al. Menadione: spectrum of anticancer activity anffects on nucleotide metabolism in human neoplastic cell lines. Biochem Pharmacol. (1991)
 400. Masterjohn C. Vitamin D toxicity redefined: vitamin K and the molecular mechanism. Med Hypotheses. (2007)
 401. Steingrimsdottir L, et al. Relationship between serum parathyroid hormone levels, vitamin D sufficiency, and calcium intake. JAMA. (2005)
 402. Miyake N, et al. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 promotes vitamin K2 metabolism in human osteoblasts. Osteoporos Int. (2001)
 403. Price PA, Faus SA, Williamson MK. Warfarin-induced artery calcification is accelerated by growth and vitamin D. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2000)
 404. Price PA, Buckley JR, Williamson MK. The amino bisphosphonate ibandronate prevents vitamin D toxicity and inhibits vitamin D-induced calcification of arteries, cartilage, lungs and kidneys in rats. J Nutr. (2001)
 405. Price PA, Faus SA, Williamson MK. Bisphosphonates alendronate and ibandronate inhibit artery calcification at doses comparable to those that inhibit bone resorption. Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2001)
 406. Booth SL, et al. Effect of vitamin E supplementation on vitamin K status in adults with normal coagulation status. Am J Clin Nutr. (2004)
 407. Hanzawa F, et al. Dietary Sesame Seed and Its Lignan, Sesamin, Increase Tocopherol and Phylloquinone Concentrations in Male Rats. J Nutr. (2013)
 408. Schurgers LJ, et al. Effect of vitamin K intake on the stability of oral anticoagulant treatment: dose-response relationships in healthy subjects. Blood. (2004)
 409. Crowther MA, et al. Low-dose oral vitamin K reliably reverses over-anticoagulation due to warfarin. Thromb Haemost. (1998)
 410. Denas G, et al. Effectiveness and safety of a management protocol to correct over-anticoagulation with oral vitamin K: a retrospective study of 1,043 cases. J Thromb Thrombolysis. (2009)
 411. Rombouts EK, Rosendaal FR, Van Der Meer FJ. Daily vitamin K supplementation improves anticoagulant stability. J Thromb Haemost. (2007)
 412. Vitamin K1 supplementation to improve the stability of anticoagulation therapy with vitamin K antagonists: a dose-finding study.
 413. Sconce E, et al. Vitamin K supplementation can improve stability of anticoagulation for patients with unexplained variability in response to warfarin. Blood. (2007)
 414. Reese AM, et al. Low-dose vitamin K to augment anticoagulation control. Pharmacotherapy. (2005)
 415. Chiou TJ, et al. Cardiac and renal toxicity of menadione in rat. Toxicology. (1997)
 416. Songy KA Jr, Layon AJ. Vitamin K-induced cardiovascular collapse. J Clin Anesth. (1997)
 417. Barash P, Kitahata LM, Mandel S. Acute cardiovascular collapse after intravenous phytonadione. Anesth Analg. (1976)
 418. Lefrère JJ, Girot R. Acute cardiovascular collapse during intravenous vitamin K1 injection. Thromb Haemost. (1987)
 419. Rich EC, Drage CW. Severe complications of intravenous phytonadione therapy. Two cases, with one fatality. Postgrad Med. (1982)
 420. Havel M, et al. Tolerability of a new vitamin K1 preparation for parenteral administration to adults: one case of anaphylactoid reaction. Clin Ther. (1987)
 421. Anaphylactic Shock and Vitamin K1.
 422. Disruption of the DT Diaphorase (NQO1) Gene in Mice Leads to Increased Menadione Toxicity.
 423. In Vivo Role of NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase 1 (NQO1) in the Regulation of Intracellular Redox State and Accumulation of Abdominal Adipose Tissue.
 424. Radjendirane V, et al. Disruption of the DT diaphorase (NQO1) gene in mice leads to increased menadione toxicity. J Biol Chem. (1998)
 425. The three-dimensional structure of NAD(P)H:quinone reductase, a flavoprotein involved in cancer chemoprotection and chemotherapy: mechanism of the two-electron reduction.
 426. Tampo Y, Yonaha M. Enzymatic and molecular aspects of the antioxidant effect of menadione in hepatic microsomes. Arch Biochem Biophys. (1996)
 427. Cadenas E. Antioxidant and prooxidant functions of DT-diaphorase in quinone metabolism. Biochem Pharmacol. (1995)
 428. Monks TJ, et al. Quinone chemistry and toxicity. Toxicol Appl Pharmacol. (1992)
 429. Takahashi N, et al. Formation of glutathione-conjugated semiquinones by the reaction of quinones with glutathione: an ESR study. Arch Biochem Biophys. (1987)
 430. Wilson I, et al. Reactivity of thiols towards derivatives of 2- and 6-methyl-1,4-naphthoquinone bioreductive alkylating agents. Chem Biol Interact. (1987)
 431. Grant TW, et al. Semiquinone anion radicals formed by the reaction of quinones with glutathione or amino acids. FEBS Lett. (1986)
 432. Gant TW, et al. Redox cycling and sulphydryl arylation; their relative importance in the mechanism of quinone cytotoxicity to isolated hepatocytes. Chem Biol Interact. (1988)
 433. Zadziński R, et al. Menadione toxicity in Saccharomyces cerevisiae cells: activation by conjugation with glutathione. Biochem Mol Biol Int. (1998)
 434. Menadione-(2-methyl-1,4-naphthoquinone) dependent enzymic redox cycling and calcium release by mitochondria.
 435. Dam H. The antihaemorrhagic vitamin of the chick. Biochem J. (1935)
 436. Shearer MJ, Newman P. Recent trends in the metabolism and cell biology of vitamin K with special reference to vitamin K cycling and MK-4 biosynthesis. J Lipid Res. (2014)
 437. Ageno W, et al. Oral anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. (2012)
 438. Booth SL. Vitamin K: food composition and dietary intakes. Food Nutr Res. (2012)
 439. Kurosu M, Begari E. Vitamin K2 in electron transport system: are enzymes involved in vitamin K2 biosynthesis promising drug targets?. Molecules. (2010)
 440. Davidson RT, et al. Conversion of dietary phylloquinone to tissue menaquinone-4 in rats is not dependent on gut bacteria. J Nutr. (1998)
 441. Beulens JW, et al. The role of menaquinones (vitamin K₂) in human health. Br J Nutr. (2013)
 442. Miggiano GA, Robilotta L. Vitamin K-controlled diet: problems and prospects. Clin Ter. (2005)
 443. Holmes MV, Hunt BJ, Shearer MJ. The role of dietary vitamin K in the management of oral vitamin K antagonists. Blood Rev. (2012)
 444. Ikeda Y, et al. Intake of fermented soybeans, natto, is associated with reduced bone loss in postmenopausal women: Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) Study. J Nutr. (2006)
 445. Katsuyama H, et al. Usual dietary intake of fermented soybeans (Natto) is associated with bone mineral density in premenopausal women. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). (2002)
 446. Shearer MJ. Vitamin K. Lancet. (1995)
 447. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Controversies concerning vitamin K and the newborn. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Pediatrics. (2003)
 448. Groenen-van Dooren MM, et al. The relative effects of phylloquinone and menaquinone-4 on the blood coagulation factor synthesis in vitamin K-deficient rats. Biochem Pharmacol. (1993)
 449. Theuwissen E, et al. Effect of low-dose supplements of menaquinone-7 (vitamin K2 ) on the stability of oral anticoagulant treatment: dose-response relationship in healthy volunteers. J Thromb Haemost. (2013)
 450. Asakura H, et al. Vitamin K administration to elderly patients with osteoporosis induces no hemostatic activation, even in those with suspected vitamin K deficiency. Osteoporos Int. (2001)
 451. Mayer O Jr, et al. Desphospho-uncarboxylated matrix Gla-protein is associated with mortality risk in patients with chronic stable vascular disease. Atherosclerosis. (2014)
 452. Chatrou ML, et al. Vascular calcification: the price to pay for anticoagulation therapy with vitamin K-antagonists. Blood Rev. (2012)
 453. Gast GC, et al. A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis. (2009)
 454. Beulens JW, et al. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Atherosclerosis. (2009)
 455. El Asmar MS, Naoum JJ, ArbiJ. Vitamin k dependent proteins and the role of vitamin k2 in the modulation of vascular calcification: a review. Oman Med J. (2014)
 456. Kurnatowska I, et al. Effect of vitamin K2 on progression of atherosclerosis and vascular calcification in nondialyzed patients with chronic kidney disease stages 3-5. Pol Arch Med Wewn. (2015)
 457. Knapen MH, et al. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women. A double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. (2015)
 458. Fulton RL, et al. Effect of Vitamin K on Vascular Health and Physical Function in Older People with Vascular Disease–A Randomised Controlled Trial. J Nutr Health Aging. (2016)
 459. Gage BF, et al. Risk of osteoporotic fracture in elderly patients taking warfarin: results from the National Registry of Atrial Fibrillation 2. Arch Intern Med. (2006)
 460. Hodges SJ, et al. Age-related changes in the circulating levels of congeners of vitamin K2, menaquinone-7 and menaquinone-8. Clin Sci (Lond). (1990)
 461. Pisani P, et al. Major osteoporotic fragility fractures: Risk factor updates and societal impact. World J Orthop. (2016)
 462. Dhanwal DK, et al. Epidemiology of hip fracture: Worldwide geographic variation. Indian J Orthop. (2011)
 463. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int. (2006)
 464. Cockayne S, et al. Vitamin K and the prevention of fractures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. (2006)
 465. Cheung AM, et al. Vitamin K supplementation in postmenopausal women with osteopenia (ECKO trial): a randomized controlled trial. PLoS Med. (2008)
 466. Nowak JK, et al. Prevalence and correlates of vitamin K deficiency in children with inflammatory bowel disease. Sci Rep. (2014)
 467. Nakajima S, et al. Association of vitamin K deficiency with bone metabolism and clinical disease activity in inflammatory bowel disease. Nutrition. (2011)
 468. Shiratori T, et al. Severe Dextran-Induced Anaphylactic Shock during Induction of Hypertension-Hypervolemia-Hemodilution Therapy following Subarachnoid Hemorrhage. Case Rep Crit Care. (2015)
 469. Riegert-Johnson DL, Volcheck GW. The incidence of anaphylaxis following intravenous phytonadione (vitamin K1): a 5-year retrospective review. Ann Allergy Asthma Immunol. (2002)
 470. Bullen AW, et al. Skin reactions caused by vitamin K in patients with liver disease. Br J Dermatol. (1978)
 471. Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc.
 472. Fu X, et al. Measurement of Multiple Vitamin K Forms in Processed and Fresh-Cut Pork Products in the U.S. Food Supply. J Agric Food Chem. (2016)
 473. Manoury E, et al. Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method. J Dairy Sci. (2013)
 474. Elder SJ, et al. Vitamin k contents of meat, dairy, and fast food in the u.s. Diet. J Agric Food Chem. (2006)
 475. Shimogawara K, Muto S. Purification of Chlamydomonas 28-kDa ubiquitinated protein and its identification as ubiquitinated histone H2B. Arch Biochem Biophys. (1992)
 476. Hirauchi K, et al. Measurement of K vitamins in animal tissues by high-performance liquid chromatography with fluorimetric detection. J Chromatogr. (1989)
 477. Chen GC, et al. Cheese consumption and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. Eur J Nutr. (2017)
 478. Hao G, et al. Vitamin K intake and the risk of fractures: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). (2017)
 479. Bahadoran Z, et al. The Nitrate-Independent Blood Pressure-Lowering Effect of Beetroot Juice: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Nutr. (2017)
 480. Lara J, et al. Effects of inorganic nitrate and beetroot supplementation on endothelial function: a systematic review and meta-analysis. Eur J Nutr. (2016)
 481. Aune D, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. (2017)
 482. Ried K. Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity: An Updated Meta-analysis and Review. J Nutr. (2016)
 483. Ried K, Toben C, Fakler P. Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis. Nutr Rev. (2013)
 484. Kodama S, et al. Fasting and post-challenge glucose as quantitative cardiovascular risk factors: a meta-analysis. J Atheroscler Thromb. (2012)
 485. Mannucci E, et al. Is glucose control important for prevention of cardiovascular disease in diabetes?. Diabetes Care. (2013)
 486. Lan J, et al. Meta-analysis of the effect and safety of berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus, hyperlipemia and hypertension. J Ethnopharmacol. (2015)
 487. Schaffer SW, et al. Physiological roles of taurine in heart and muscle. J Biomed Sci. (2010)
 488. Ahmadian M, Dabidi Roshan V, Ashourpore E. Taurine Supplementation Improves Functional Capacity, Myocardial Oxygen Consumption, anlectrical Activity in Heart Failure. J Diet Suppl. (2017)
 489. Ahmadian M, et al. Taurine supplementation has anti-atherogenic and anti-inflammatory effects before and after incremental exercise in heart failure. Ther Adv Cardiovasc Dis. (2017)
 490. Beyranvand MR, et al. Effect of taurine supplementation on exercise capacity of patients with heart failure. J Cardiol. (2011)
 491. Sun Q, et al. Taurine Supplementation Lowers Blood Pressure and Improves Vascular Function in Prehypertension: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Hypertension. (2016)
 492. Militante JD, Lombardini JB. Treatment of hypertension with oral taurine: experimental and clinical studies. Amino Acids. (2002)

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie