Glukozamín

Glukozamín je doplnok získaný z lastúrnikov (mäkkýše), ktorý môže poskytnúť úľavu od bolesti. Glukozamín sulfát mierne spomaľuje progresiu osteoartrózy kolena.

288103696
Obrázok: Freepik

Zhrnutie 

Glukozamín je doplnok získaný z lastúrnikov (mäkkýšov).
Glukozamín sa primárne predáva ako doplnok podporujúci zdravie kĺbov. Výskumy ukazujú, že suplementácia glukosamín sulfátom zníži rýchlosť degradácie kolagénu (kĺbového tkaniva) a príznaky osteoartritídy. Aj keď je glukózamín porovnateľný s acetaminofénom, referenčným liekom na osteoartritídu, v účinnosti nie je taký spoľahlivý.
Štúdie na športovcoch suplementujúcich glukozamín sú obmedzené, ale predbežné výsledky naznačujú, že dávky až 3 000 mg glukozamín sulfátu môžu spomaliť degradáciu kĺbov. Tento efekt je najrelevantnejší pre športovcov, ktorí robia športy vysoko zaťažujúce kĺby, napr. beh.
Hoci predbežné dôkazy naznačili, že suplementácia glukozamínom môže spôsobiť inzulínovú rezistenciu, následné štúdie dospeli k záveru, že suplementácia glukozamínom neovplyvňuje metabolizmus glukózy.
Suplementácia glukozamínom je veľmi bezpečná a jeho najčastejším vedľajším účinkom je plynatosť. Suplementácia glukozamínom nemôže vyliečiť artrózu, ale môže spomaliť progresiu tohto ochorenia.

Ako užívať 

Ako doplnok sa glukozamín užíva v dávke 300 – 500 mg 3x denne, v celkovej dennej dávke 900 – 1 500 mg. Výhody glukozamínu závisia od dávky a výskumy používajú dávky 2 000 – 3 000 mg denne užívaných v niekoľkých dávkach.

Glukozamín sulfátové soli sú najlepším spôsobom, ako užívať glukozamín, pričom glukózamín sulfát je na druhom mieste. Glukozamín hydrochlorid je neúčinný. N-Acetylglukozamín nie je glukozamín a treba ho považovať za iný doplnok.

Glukozamín by sa mal užívať spolu s jedlom.

Upozornenie

Môže vyvolať alergickú reakciu na mäkkýše a morské plody.

 • Hoci sa nezdá, že by medzi glukozamínom a cukrovkou existovala veľká nežiaduca interakcia (niektorí vedci sa domnievajú, že glukozamín vyvoláva inzulínovú rezistenciu, čo sa pri perorálnom požití nezdá byť pravdivé). Ale ak je človek prediabetik alebo diabetik, tak je  rozumné opýtať sa lekára na užívanie glukozamínu 
 • Hoci glukozamín sám o sebe nie je alergénny, v niektorých doplnkoch stravy sa môžu nachádzať iné bioaktívne látky z jeho zdroja (lastúrniky), a osoby s alergiou na mäkkýše by mali byť opatrní pri užívaní glukozamínu

Literatúra

 1. Wilkens P, et al. No effect of 6-month intake of glucosamine sulfate on Modic changes or high intensity zones in the lumbar spine: sub-group analysis of a randomized controlled trialJ Negat Results Biomed. (2012)
 2. Min ZH, Zhou Y, Zhang HM. Effect of treatment based on syndrome differentiation by Chinese medicine on post-traumatic elbow arthritisChin J Integr Med. (2010)
 3. Nguyen P, et al. A randomized double-blind clinical trial of the effect of chondroitin sulfate and glucosamine hydrochloride on temporomandibular joint disorders: a pilot studyCranio. (2001)
 4. Reichelt A, et al. Efficacy and safety of intramuscular glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. A randomised, placebo-controlled, double-blind studyArzneimittelforschung. (1994)
 5. Vajaradul Y. Double-blind clinical evaluation of intra-articular glucosamine in outpatients with gonarthrosisClin Ther. (1981)
 6. D’Ambrosio E, et al. Glucosamine sulphate: a controlled clinical investigation in arthrosisPharmatherapeutica. (1981)
 7. Dahmer S, Schiller RM. GlucosamineAm Fam Physician. (2008)
 8. Aghazadeh-Habashi A, Jamali F. The glucosamine controversy; a pharmacokinetic issueJ Pharm Pharm Sci. (2011)
 9. Lapane KL, et al. Use of complementary and alternative medicine among patients with radiographic-confirmed knee osteoarthritisOsteoarthritis Cartilage. (2012)
 10. PATTERNS OF MEDICATION USE IN THE UNITED STATES 2006.
 11. Active ingredient consistency of commercially available glucosamine sulfate products.
 12. Sawitzke AD, et al. The effect of glucosamine and/or chondroitin sulfate on the progression of knee osteoarthritis: a report from the glucosamine/chondroitin arthritis intervention trialArthritis Rheum. (2008)
 13. Glucosamine, Chondroitin Sulfate, and the Two in Combination for Painful Knee Osteoarthritis.
 14. Sawitzke AD, et al. Clinical efficacy and safety of glucosamine, chondroitin sulphate, their combination, celecoxib or placebo taken to treat osteoarthritis of the knee: 2-year results from GAITAnn Rheum Dis. (2010)
 15. Rozendaal RM, et al. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis: a randomized trialAnn Intern Med. (2008)
 16. Meulyzer M, et al. Comparison of pharmacokinetics of glucosamine and synovial fluid levels following administration of glucosamine sulphate or glucosamine hydrochlorideOsteoarthritis Cartilage. (2008)
 17. Clegg DO, et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritisN Engl J Med. (2006)
 18. Vlad SC, et al. Glucosamine for pain in osteoarthritis: why do trial results differArthritis Rheum. (2007)
 19. Henrotin Y, Mobasheri A, Marty M. Is there any scientific evidence for the use of glucosamine in the management of human osteoarthritisArthritis Res Ther. (2012)
 20. Zhang W, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, part I: critical appraisal of existing treatment guidelines and systematic review of current research evidenceOsteoarthritis Cartilage. (2007)
 21. Zhang W, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelinesOsteoarthritis Cartilage. (2008)
 22. Zhang W, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT)Ann Rheum Dis. (2005)
 23. Jordan KM, et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT)Ann Rheum Dis. (2003)
 24. [No authors listed. Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis GuidelinesArthritis Rheum. (2000)
 25. Setnikar I, et al. Pharmacokinetics of glucosamine in manArzneimittelforschung. (1993)
 26. Kirkham SG, Samarasinghe RK. Review article: GlucosamineJ Orthop Surg (Hong Kong). (2009)
 27. Single dose pharmacokinetics and bioavailability of glucosamine in the rat.
 28. Setnikar I, Rovati LC. Absorption, distribution, metabolism and excretion of glucosamine sulfate. A reviewArzneimittelforschung. (2001)
 29. Glucosamine for osteoarthritis of the knee.
 30. Reginster JY, et al. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trialLancet. (2001)
 31. Improved Sensitive High Performance Liquid Chromatography Assay for Glucosamine in Human and Rat Biological Samples with Fluorescence Detection.
 32. Burdett N, McNeil JD. Difficulties with assessing the benefit of glucosamine sulphate as a treatment for osteoarthritisInt J Evid Based Healthc. (2012)
 33. Cordoba F, Nimni ME. Chondroitin sulfate and other sulfate containing chondroprotective agents may exhibit their effects by overcoming a deficiency of sulfur amino acidsOsteoarthritis Cartilage. (2003)
 34. Herrero-Beaumont G, et al. Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled study using acetaminophen as a side comparatorArthritis Rheum. (2007)
 35. A method of preparing a therapeutically active crystalline form of glucosamine sulphate.
 36. Persiani S, et al. Glucosamine oral bioavailability and plasma pharmacokinetics after increasing doses of crystalline glucosamine sulfate in manOsteoarthritis Cartilage. (2005)
 37. Akarasereenont P, et al. Bioequivalence study of 500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteersJ Med Assoc Thai. (2009)
 38. Reginster JY. The efficacy of glucosamine sulfate in osteoarthritis: financial and nonfinancial conflict of interestArthritis Rheum. (2007)
 39. Altman RD, et al. Commentary: osteoarthritis of the knee and glucosamineOsteoarthritis Cartilage. (2006)
 40. Towheed TE, et al. Glucosamine therapy for treating osteoarthritisCochrane Database Syst Rev. (2005)
 41. Pujalte JM, Llavore EP, Ylescupidez FR. Double-blind clinical evaluation of oral glucosamine sulphate in the basic treatment of osteoarthrosisCurr Med Res Opin. (1980)
 42. Drovanti A, Bignamini AA, Rovati AL. Therapeutic activity of oral glucosamine sulfate in osteoarthrosis: a placebo-controlled double-blind investigationClin Ther. (1980)
 43. Crolle G, D’Este E. Glucosamine sulphate for the management of arthrosis: a controlled clinical investigationCurr Med Res Opin. (1980)
 44. Pavelká K, et al. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: a 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind studyArch Intern Med. (2002)
 45. Noack W, et al. Glucosamine sulfate in osteoarthritis of the kneeOsteoarthritis Cartilage. (1994)
 46. McAlindon TE, et al. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta-analysisJAMA. (2000)
 47. Richy F, et al. Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin in knee osteoarthritis: a comprehensive meta-analysisArch Intern Med. (2003)
 48. Simon RR, et al. A comprehensive review of oral glucosamine use and effects on glucose metabolism in normal and diabetic individualsDiabetes Metab Res Rev. (2011)
 49. Neale RJ, Wiseman G. The use of dietary-restricted rat intestine for active transport studiesJ Physiol. (1969)
 50. QUASTEL JH. Intestinal absorption of sugars and amino acidsAm J Clin Nutr. (1960)
 51. WILSON TH, LANDAU BR. Specificity of sugar transport by the intestine of the hamsterAm J Physiol. (1960)
 52. Faust RG, et al. Active sugar transport by the small intestine. The effects of sugars, amino acids, hexosamines, sulfhydryl-reacting compounds, and cations on the preferential binding of D-glucose to tris-disrupted brush bordersJ Gen Physiol. (1968)
 53. Aghazadeh-Habashi A, et al. Single dose pharmacokinetics and bioavailability of butyryl glucosamine in the ratJ Pharm Pharm Sci. (2006)
 54. Aghazadeh-Habashi A, et al. Single dose pharmacokinetics and bioavailability of glucosamine in the ratJ Pharm Pharm Sci. (2002)
 55. Crociani F, et al. Degradation of complex carbohydrates by Bifidobacterium sppInt J Food Microbiol. (1994)
 56. Salyers AA, et al. Fermentation of mucin and plant polysaccharides by strains of Bacteroides from the human colonAppl Environ Microbiol. (1977)
 57. Hirayama BA, et al. Sodium-dependent reorganization of the sugar-binding site of SGLT1Biochemistry. (2007)
 58. Persiani S, et al. Synovial and plasma glucosamine concentrations in osteoarthritic patients following oral crystalline glucosamine sulphate at therapeutic doseOsteoarthritis Cartilage. (2007)
 59. Biggee BA, et al. Low levels of human serum glucosamine after ingestion of glucosamine sulphate relative to capability for peripheral effectivenessAnn Rheum Dis. (2006)
 60. Biggee BA, et al. Effects of oral glucosamine sulphate on serum glucose and insulin during an oral glucose tolerance test of subjects with osteoarthritisAnn Rheum Dis. (2007)
 61. Rosenborg S, et al. Clinically significant CYP2C inhibition by noscapine but not by glucosamineClin Pharmacol Ther. (2010)
 62. Noyszewski EA, et al. Preferential incorporation of glucosamine into the galactosamine moieties of chondroitin sulfates in articular cartilage explantsArthritis Rheum. (2001)
 63. Bassleer C, Rovati L, Franchimont P. Stimulation of proteoglycan production by glucosamine sulfate in chondrocytes isolated from human osteoarthritic articular cartilage in vitroOsteoarthritis Cartilage. (1998)
 64. Bassleer C, Henrotin Y, Franchimont P. In-vitro evaluation of drugs proposed as chondroprotective agentsInt J Tissue React. (1992)
 65. Kim MM, et al. Glucosamine sulfate promotes osteoblastic differentiation of MG-63 cells via anti-inflammatory effectBioorg Med Chem Lett. (2007)
 66. Block JA, et al. The effects of oral glucosamine on joint health: is a change in research approach neededOsteoarthritis Cartilage. (2010)
 67. Effects of Glucosamine and Chondroitin Sulfate on Cartilage Metabolism in OA: Outlook on Other Nutrient Partners Especially Omega-3 Fatty Acids.
 68. Mroz PJ, Silbert JE. Effects of {3H}glucosamine concentration on {3H}chondroitin sulphate formation by cultured chondrocytesBiochem J. (2003)
 69. Momomura R, et al. Evaluation of the effect of glucosamine administration on biomarkers of cartilage and bone metabolism in bicycle racersMol Med Report. (2013)
 70. Yoshimura M, et al. Evaluation of the effect of glucosamine administration on biomarkers for cartilage and bone metabolism in soccer playersInt J Mol Med. (2009)
 71. Kanzaki N, et al. Effect of a dietary supplement containing glucosamine hydrochloride, chondroitin sulfate and quercetin glycosides on symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled studyJ Sci Food Agric. (2012)
 72. Herrero-Beaumont G, et al. The reverse glucosamine sulfate pathway: application in knee osteoarthritisExpert Opin Pharmacother. (2007)
 73. Rajapakse N, et al. Sulfated glucosamine inhibits MMP-2 and MMP-9 expressions in human fibrosarcoma cellsBioorg Med Chem. (2007)
 74. Chan PS, Caron JP, Orth MW. Effects of glucosamine and chondroitin sulfate on bovine cartilage explants under long-term culture conditionsAm J Vet Res. (2007)
 75. Differential down-regulation of COX-2 and MMP-13 in human skin fibroblasts by glucosamine-hydrochloride.
 76. Rafi MM, Yadav PN, Rossi AO. Glucosamine inhibits LPS-induced COX-2 and iNOS expression in mouse macrophage cells (RAW 264.7) by inhibition of p38-MAP kinase and transcription factor NF-kappaBMol Nutr Food Res. (2007)
 77. Wilkens P, et al. Effect of glucosamine on pain-related disability in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis: a randomized controlled trialJAMA. (2010)
 78. Beattie PF, Meyers SP. Magnetic resonance imaging in low back pain: general principles and clinical issuesPhys Ther. (1998)
 79. Kjaer P, et al. Magnetic resonance imaging and low back pain in adults: a diagnostic imaging study of 40-year-old men and womenSpine (Phila Pa 1976). (2005)
 80. Albert HB, Manniche C. Modic changes following lumbar disc herniationEur Spine J. (2007)
 81. Stuber K, Sajko S, Kristmanson K. Efficacy of glucosamine, chondroitin, and methylsulfonylmethane for spinal degenerative joint disease and degenerative disc disease: a systematic reviewJ Can Chiropr Assoc. (2011)
 82. Fujita T, et al. The effect of active absorbable algal calcium (AAA Ca) with collagen and other matrix components on back and joint pain and skin impedanceJ Bone Miner Metab. (2002)
 83. Leffler CT, et al. Glucosamine, chondroitin, and manganese ascorbate for degenerative joint disease of the knee or low back: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot studyMil Med. (1999)
 84. Shankland WE 2nd. The effects of glucosamine and chondroitin sulfate on osteoarthritis of the TMJ: a preliminary report of 50 patientsCranio. (1998)
 85. Thie NM, Prasad NG, Major PW. Evaluation of glucosamine sulfate compared to ibuprofen for the treatment of temporomandibular joint osteoarthritis: a randomized double blind controlled 3 month clinical trialJ Rheumatol. (2001)
 86. Cahlin BJ, Dahlström L. No effect of glucosamine sulfate on osteoarthritis in the temporomandibular joints–a randomized, controlled, short-term studyOral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. (2011)
 87. Dascombe BJ, et al. Nutritional supplementation habits and perceptions of elite athletes within a state-based sporting instituteJ Sci Med Sport. (2010)
 88. Gorsline RT, Kaeding CC. The use of NSAIDs and nutritional supplements in athletes with osteoarthritis: prevalence, benefits, and consequencesClin Sports Med. (2005)
 89. Vad V, et al. Exercise recommendations in athletes with early osteoarthritis of the kneeSports Med. (2002)
 90. Duclos ME, et al. Significance of the serum CTX-II level in an osteoarthritis animal model: a 5-month longitudinal studyOsteoarthritis Cartilage. (2010)
 91. Ostojic SM, et al. Glucosamine administration in athletes: effects on recovery of acute knee injuryRes Sports Med. (2007)
 92. Lequesne MG, et al. Indexes of severity for osteoarthritis of the hip and knee. Validation–value in comparison with other assessment testsScand J Rheumatol Suppl. (1987)
 93. DiNubile NA. Glucosamine and chondroitin sulfate in the management of osteoarthritis. CommentaryPostgrad Med. (2009)
 94. Baime MJ. Glucosamine and chondroitin sulfate did not improve pain in osteoarthritis of the kneeACP J Club. (2006)
 95. Hart L. Are glucosamine and/or chondroitin sulfate effective for knee osteoarthritisClin J Sport Med. (2006)
 96. Hochberg MC. Nutritional supplements for knee osteoarthritis–still no resolutionN Engl J Med. (2006)
 97. Ernst E. Glucosamine and chondroitin sulfate for knee osteoarthritisN Engl J Med. (2006)
 98. Vassiliou VS. Glucosamine and chondroitin sulfate for knee osteoarthritisN Engl J Med. (2006)
 99. Lehmann R, et al. Efficacy and tolerability of lumiracoxib 100 mg once daily in knee osteoarthritis: a 13-week, randomized, double-blind study vs. placebo and celecoxibCurr Med Res Opin. (2005)
 100. Altman RD, Moskowitz R. Intraarticular sodium hyaluronate (Hyalgan) in the treatment of patients with osteoarthritis of the knee: a randomized clinical trial. Hyalgan Study GroupJ Rheumatol. (1998)
 101. Glucosamine Unum In Die {Once A Day} Efficacy (GUIDE) Trial: Glucosamine Sulfate in Patients With Knee Osteoarthritis.
 102. Usha PR, Naidu MU. Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in OsteoarthritisClin Drug Investig. (2004)
 103. McAlindon T, et al. Effectiveness of glucosamine for symptoms of knee osteoarthritis: results from an internet-based randomized double-blind controlled trialAm J Med. (2004)
 104. Houpt JB, et al. Effect of glucosamine hydrochloride in the treatment of pain of osteoarthritis of the kneeJ Rheumatol. (1999)
 105. Rindone JP, et al. Randomized, controlled trial of glucosamine for treating osteoarthritis of the kneeWest J Med. (2000)
 106. Hughes R, Carr A. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of glucosamine sulphate as an analgesic in osteoarthritis of the kneeRheumatology (Oxford). (2002)
 107. Altman R, et al. Design and conduct of clinical trials in patients with osteoarthritis: recommendations from a task force of the Osteoarthritis Research Society. Results from a workshopOsteoarthritis Cartilage. (1996)
 108. Kerzberg EM, et al. Combination of glycosaminoglycans and acetylsalicylic acid in knee osteoarthrosisScand J Rheumatol. (1987)
 109. Egger M, et al. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical testBMJ. (1997)
 110. Sterne JA, Gavaghan D, Egger M. Publication and related bias in meta-analysis: power of statistical tests and prevalence in the literatureJ Clin Epidemiol. (2000)
 111. Towheed TE, et al. Glucosamine therapy for treating osteoarthritisCochrane Database Syst Rev. (2001)
 112. Qiu GX, et al. Efficacy and safety of glucosamine sulfate versus ibuprofen in patients with knee osteoarthritisArzneimittelforschung. (1998)
 113. Müller-Fassbender H, et al. Glucosamine sulfate compared to ibuprofen in osteoarthritis of the kneeOsteoarthritis Cartilage. (1994)
 114. Lopes Vaz A. Double-blind clinical evaluation of the relative efficacy of ibuprofen and glucosamine sulphate in the management of osteoarthrosis of the knee in out-patientsCurr Med Res Opin. (1982)
 115. Glucosamine sulphate for the management of arthrosis: A controlled clinical investigation.
 116. Cibere J, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled glucosamine discontinuation trial in knee osteoarthritisArthritis Rheum. (2004)
 117. The effects of milk protein concentrate on the symptoms of osteoarthritis in adults: an exploratory, randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
 118. Wandel S, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysisBMJ. (2010)
 119. Petersen SG, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug or glucosamine reduced pain and improved muscle strength with resistance training in a randomized controlled trial of knee osteoarthritis patientsArch Phys Med Rehabil. (2011)
 120. PATTERNS OF MEDICATION USE IN THE UNITED STATES 2006.
 121. Incidence of Diagnosed Diabetes per 1,000 Population Aged 18–79 Years, by Sex and Age, United States, 1997–2010.
 122. Copeland RJ, Bullen JW, Hart GW. Cross-talk between GlcNAcylation and phosphorylation: roles in insulin resistance and glucose toxicityAm J Physiol Endocrinol Metab. (2008)
 123. The subcellular distribution of terminal N-acetylglucosamine moieties. Localization of a novel protein-saccharide linkage, O-linked GlcNAc.
 124. Slawson C, Housley MP, Hart GW. O-GlcNAc cycling: how a single sugar post-translational modification is changing the way we think about signaling networksJ Cell Biochem. (2006)
 125. Hart GW, Housley MP, Slawson C. Cycling of O-linked beta-N-acetylglucosamine on nucleocytoplasmic proteinsNature. (2007)
 126. Dias WB, Hart GW. O-GlcNAc modification in diabetes and Alzheimer’s diseaseMol Biosyst. (2007)
 127. Altered glycan-dependent signaling induces insulin resistance and hyperleptinemia.
 128. Marshall S, Bacote V, Traxinger RR. Discovery of a metabolic pathway mediating glucose-induced desensitization of the glucose transport system. Role of hexosamine biosynthesis in the induction of insulin resistanceJ Biol Chem. (1991)
 129. Heart E, Choi WS, Sung CK. Glucosamine-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytesAm J Physiol Endocrinol Metab. (2000)
 130. Bouché C, et al. The cellular fate of glucose and its relevance in type 2 diabetesEndocr Rev. (2004)
 131. Wu G, et al. Glutamine metabolism to glucosamine is necessary for glutamine inhibition of endothelial nitric oxide synthesisBiochem J. (2001)
 132. Glucosamine-Induced Endoplasmic Reticulum Dysfunction Is Associated With Accelerated Atherosclerosis in a Hyperglycemic Mouse Model.
 133. Elevated nucleocytoplasmic glycosylation by O-GlcNAc results in insulin resistance associated with defects in Akt activation in 3T3-L1 adipocytes.
 134. Buse MG, et al. Enhanced O-GlcNAc protein modification is associated with insulin resistance in GLUT1-overexpressing musclesAm J Physiol Endocrinol Metab. (2002)
 135. Housley MP, et al. O-GlcNAc regulates FoxO activation in response to glucoseJ Biol Chem. (2008)
 136. Hepatic glucose sensing via the CREB coactivator CRTC2.
 137. Buse MG. Hexosamines, insulin resistance, and the complications of diabetes: current statusAm J Physiol Endocrinol Metab. (2006)
 138. Hresko RC, et al. Glucosamine-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes is caused by depletion of intracellular ATPJ Biol Chem. (1998)
 139. Ross SA, et al. Development and comparison of two 3T3-L1 adipocyte models of insulin resistance: increased glucose flux vs glucosamine treatmentBiochem Biophys Res Commun. (2000)
 140. Baron AD, et al. Glucosamine induces insulin resistance in vivo by affecting GLUT 4 translocation in skeletal muscle. Implications for glucose toxicityJ Clin Invest. (1995)
 141. Robinson KA, Sens DA, Buse MG. Pre-exposure to glucosamine induces insulin resistance of glucose transport and glycogen synthesis in isolated rat skeletal muscles. Study of mechanisms in muscle and in rat-1 fibroblasts overexpressing the human insulin receptorDiabetes. (1993)
 142. Shankar RR, Zhu JS, Baron AD. Glucosamine infusion in rats mimics the beta-cell dysfunction of non-insulin-dependent diabetes mellitusMetabolism. (1998)
 143. Glucosamine induces insulin resistance in vivo by affecting GLUT 4 translocation in skeletal muscle. Implications for glucose toxicity.
 144. Giaccari A, et al. In vivo effects of glucosamine on insulin secretion and insulin sensitivity in the rat: possible relevance to the maladaptive responses to chronic hyperglycaemiaDiabetologia. (1995)
 145. Balkan B, Dunning BE. Glucosamine inhibits glucokinase in vitro and produces a glucose-specific impairment of in vivo insulin secretion in ratsDiabetes. (1994)
 146. Monauni T, et al. Effects of glucosamine infusion on insulin secretion and insulin action in humansDiabetes. (2000)
 147. Roda A, et al. Development and validation of a sensitive HPLC-ESI-MS/MS method for the direct determination of glucosamine in human plasmaJ Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. (2006)
 148. Pham T, et al. Oral glucosamine in doses used to treat osteoarthritis worsens insulin resistanceAm J Med Sci. (2007)
 149. Tapadinhas MJ, Rivera IC, Bignamini AA. Oral glucosamine sulphate in the management of arthrosis: report on a multi-centre open investigation in PortugalPharmatherapeutica. (1982)
 150. Albert SG, et al. The effect of glucosamine on Serum HDL cholesterol and apolipoprotein AI levels in people with diabetesDiabetes Care. (2007)
 151. Scroggie DA, Albright A, Harris MD. The effect of glucosamine-chondroitin supplementation on glycosylated hemoglobin levels in patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trialArch Intern Med. (2003)
 152. Muniyappa R, et al. Oral glucosamine for 6 weeks at standard doses does not cause or worsen insulin resistance or endothelial dysfunction in lean or obese subjectsDiabetes. (2006)
 153. Yu JG, Boies SM, Olefsky JM. The effect of oral glucosamine sulfate on insulin sensitivity in human subjectsDiabetes Care. (2003)
 154. Laferrère B, et al. Effect of oral glucosamine sulfate on serum leptin levels in human subjectsNutrition. (2004)
 155. Tannis AJ, Barban J, Conquer JA. Effect of glucosamine supplementation on fasting and non-fasting plasma glucose and serum insulin concentrations in healthy individualsOsteoarthritis Cartilage. (2004)
 156. Giordano N, et al. The efficacy and safety of glucosamine sulfate in the treatment of gonarthritisClin Ter. (1996)
 157. Rovati LC. Clinical research in osteoarthritis: design and results of short-term and long-term trials with disease-modifying drugsInt J Tissue React. (1992)
 158. The history of Kashin-Beck disease.
 159. Kashin-Beck’s disease.
 160. Yue J, et al. Chondroitin sulfate and/or glucosamine hydrochloride for Kashin-Beck disease: a cluster-randomized, placebo-controlled studyOsteoarthritis Cartilage. (2012)
 161. Zhang YX, et al. Effects of chondroitin sulfate and glucosamine in adult patients with Kaschin-Beck diseaseClin Rheumatol. (2010)
 162. Liu W, et al. Kashin-Beck disease in Sichuan, China: report of a pilot open therapeutic trialJ Clin Rheumatol. (2012)
 163. Chopra A, Saluja M, Tillu G. Ayurveda-modern medicine interface: A critical appraisal of studies of Ayurvedic medicines to treat osteoarthritis and rheumatoid arthritisJ Ayurveda Integr Med. (2010)
 164. Chopra A, et al. Ayurvedic medicine offers a good alternative to glucosamine and celecoxib in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, controlled equivalence drug trialRheumatology (Oxford). (2013)
 165. Trč T, Bohmová J. Efficacy and tolerance of enzymatic hydrolysed collagen (EHC) vs. glucosamine sulphate (GS) in the treatment of knee osteoarthritis (KOA)Int Orthop. (2011)
 166. Lippiello L. Collagen Synthesis in tenocytes, ligament cells and chondrocytes exposed to a combination of Glucosamine HCl and chondroitin sulfateEvid Based Complement Alternat Med. (2007)
 167. Lippiello L, et al. In vivo chondroprotection and metabolic synergy of glucosamine and chondroitin sulfateClin Orthop Relat Res. (2000)
 168. Orth MW, Peters TL, Hawkins JN. Inhibition of articular cartilage degradation by glucosamine-HCl and chondroitin sulphateEquine Vet J Suppl. (2002)
 169. Jackson CG1, et al. The human pharmacokinetics of oral ingestion of glucosamine and chondroitin sulfate taken separately or in combinationOsteoarthritis Cartilage. (2010)
 170. Hochberg MC, Clegg DO. Potential effects of chondroitin sulfate on joint swelling: a GAIT reportOsteoarthritis Cartilage. (2008)
 171. El-Gindy A, et al. Reflectance near-infrared spectroscopic method with Chemometric techniques for simultaneous determination of Chondroitin, glucosamine, and methyl sulfonyl methaneJ AOAC Int. (2012)
 172. Tsui T, et al. Understanding the role of scientific evidence in consumer evaluation of natural health products for osteoarthritis an application of the means end chain approachBMC Complement Altern Med. (2012)
 173. Parcell S. Sulfur in human nutrition and applications in medicineAltern Med Rev. (2002)
 174. Sack KE. Is glucosamine MSM effective for osteoarthritisPostgrad Med. (2006)
 175. Magrans-Courtney T, et al. Effects of diet type and supplementation of glucosamine, chondroitin, and MSM on body composition, functional status, and markers of health in women with knee osteoarthritis initiating a resistance-based exercise and weight loss programJ Int Soc Sports Nutr. (2011)
 176. Nakasone Y, et al. Effect of a glucosamine-based combination supplement containing chondroitin sulfate and antioxidant micronutrients in subjects with symptomatic knee osteoarthritis: A pilot studyExp Ther Med. (2011)
 177. Selvan T, et al. A clinical study on glucosamine sulfate versus combination of glucosamine sulfate and NSAIDs in mild to moderate knee osteoarthritisScientificWorldJournal. (2012)
 178. Mamani-Matsuda M, et al. Therapeutic and preventive properties of quercetin in experimental arthritis correlate with decreased macrophage inflammatory mediatorsBiochem Pharmacol. (2006)
 179. Jackson JK, et al. The antioxidants curcumin and quercetin inhibit inflammatory processes associated with arthritisInflamm Res. (2006)
 180. Loeser RF, et al. Detection of nitrotyrosine in aging and osteoarthritic cartilage: Correlation of oxidative damage with the presence of interleukin-1beta and with chondrocyte resistance to insulin-like growth factor 1Arthritis Rheum. (2002)
 181. Yudoh K, et al. Potential involvement of oxidative stress in cartilage senescence and development of osteoarthritis: oxidative stress induces chondrocyte telomere instability and downregulation of chondrocyte functionArthritis Res Ther. (2005)
 182. Matsuno H, et al. Effects of an oral administration of glucosamine-chondroitin-quercetin glucoside on the synovial fluid properties in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritisBiosci Biotechnol Biochem. (2009)
 183. Gruenwald J, et al. Effect of glucosamine sulfate with or without omega-3 fatty acids in patients with osteoarthritisAdv Ther. (2009)
 184. Kim JC, et al. Synergistic antiinflammatory effects of pinitol and glucosamine in ratsPhytother Res. (2005)
 185. Singh S, et al. Boswellic acids and glucosamine show synergistic effect in preclinical anti-inflammatory study in ratsBioorg Med Chem Lett. (2007)
 186. van Baar ME, et al. Effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review of randomized clinical trialsArthritis Rheum. (1999)
 187. Ng NT, Heesch KC, Brown WJ. Efficacy of a progressive walking program and glucosamine sulphate supplementation on osteoarthritic symptoms of the hip and knee: a feasibility trialArthritis Res Ther. (2010)
 188. Hathcock JN, Shao A. Risk assessment for glucosamine and chondroitin sulfateRegul Toxicol Pharmacol. (2007)
 189. Ebrahim V, Albeldawi M, Chiang DJ. Acute liver injury associated with glucosamine dietary supplementBMJ Case Rep. (2012)
 190. von Felden J, et al. Drug-induced acute liver injury mimicking autoimmune hepatitis after intake of dietary supplements containing glucosamine and chondroitin sulfateInt J Clin Pharmacol Ther. (2013)
 191. Wangroongsub Y, et al. Comparable clinical outcomes between glucosamine sulfate-potassium chloride and glucosamine sulfate sodium chloride in patients with mild and moderate knee osteoarthritis: a randomized, double-blind studyJ Med Assoc Thai. (2010)

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie