Sedenie a bolesť dolnej časti chrbta 

Táto metaanalýza observačných štúdií zistila, že sedavé správanie počas práce alebo voľného času bolo spojené so stredným zvýšením rizika bolesti v dolnej časti chrbta u detí aj dospelých.

Odkaz na pôvodný výskum: Baradaran Mahdavi S, Riahi R, Vahdatpour B, Kelishadi R. Association between sedentary behavior and low back pain; A systematic review and meta-analysis. Health Promot Perspect. 2021 Dec 19;11(4):393-410. doi: 10.34172/hpp.2021.50. 

Obrázok: brgfx

Pozadie

Sedavé správanie sa často spája s neinfekčnými chorobami (napr. kardiovaskulárne choroby, obezita) a starnutím[1][2], ale jeho súvislosť s bolesťou dolnej časti chrbta (LBP) je nejasná.

Štúdia

Táto metaanalýza zahŕňala 27 výskumov, ktoré hodnotili vzťah medzi sedavým správaním a LBP u detí, dospievajúcich a dospelých.

Dáta sa väčšinou zbierali pomocou dotazníkov, ale niektoré pochádzali aj z rozhovorov. Informácie o sedavom správaní zahŕňali čas sedenia, čas strávený pred obrazovkou, čas strávený šoférovaním, fajčenie, príjem kávy a BMI. Nástup alebo opätovný výskyt nešpecifickej alebo mechanickej LBP sa v zahrnutých výskumoch zvažoval a meral rôznymi metódami.

Výsledky

Sedavý životný štýl zvýšil riziko LBP o 24 % u dospelých (24 %; 19 výskumov) a 41 % u detí/dospievajúcich (41 %; 16 výskumov), rovnako ako dlhodobé sedenie (42 %; 7 výskumov) a čas jazdy (103 % 2 štúdie) u dospelých. U detí/adolescentov sa riziko LBP zvýšilo aj pri dlhodobom sledovaní televízie (23 %; 5 výskumov) a používaní počítača/mobilu alebo hraní na konzole (63 %; 6 výskumov).

Úradníci v kancelárii uviedli o 23 % vyššie riziko LBP (5 výskumov). Nadváha  zvýšili riziko LBP o 35 % (14 výskumov) a fajčenie o 28 % (8 výskumov). Konzumácia kávy sa neukázala ako rizikový faktor a priniesla protichodné výsledky (4 výskumy).

Poznámka

Dizajn výskumov a údaje, ktoré si skúmané osoby uviedli samé, naznačujú,že tieto výsledky treba interpretovať opatrne.

Literatúra

  1. Jalayondeja C, Jalayondeja W, Mekhora K, Bhuanantanondh P, Dusadi-Isariyavong A, Upiriyasakul R. Break in Sedentary Behavior Reduces the Risk of Noncommunicable Diseases and Cardiometabolic Risk Factors among Workers in a Petroleum Company. Int J Environ Res Public Health. 2017 May 9;14(5):501. doi: 10.3390/ijerph14050501. 
  2. Kim Y, Lee E. The association between elderly people’s sedentary behaviors and their health-related quality of life: focusing on comparing the young-old and the old-old. Health Qual Life Outcomes. 2019 Jul 26;17(1):131. doi: 10.1186/s12955-019-1191-0.

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie