Vitamín D v prognóze ochorenia COVID-19

Táto metaanalýza naznačila, že deficit/nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko vzniku COVID-19 a jeho závažného priebehu. Avšak vysoké riziko zaujatosti a heterogenita jednotlivých výskumov  znižujú dôveryhodnosť výsledkov. Odkaz na pôvodný výskum: Dissanayake HA, de Silva NL, Sumanatilleke M, de Silva SDN, Gamage KKK, Dematapitiya C, Kuruppu DC, Ranasinghe P, Pathmanathan S, Katulanda P. Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Dec 11:dgab892. doi: 10.1210/clinem/dgab892. Obrázok: starline Pozadie Vitamín D sa podieľa na optimálnej funkcii imunitného systému a jeho nedostatok sa spája s infekciami dýchacích ciest.  Ale zvyšuje nedostatok vitamínu D...

Lesný kúpeľ a fyzická aktivita ako zbrane proti COVID-19

Táto štúdia zistila, že mierne cvičenie vykonávané v lese alebo na zelených priestranstvách pomáha stimulovať imunitný systém a môže obmedziť závažnosť ochorenia COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Roviello V, Gilhen-Baker M, Vicidomini C, Roviello GN. Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review. Environ Chem Lett. 2021 Sep 21:1-10. doi: 10.1007/s10311-021-01321-9.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Okrem karanténnych obmedzení, zvýšenej konzumácie alkoholu a horšieho duševného zdravia[1] vyvolala hrozba COVID-19 záujem o preventívnu medicínu a aktivity na posilnenie imunity, ktoré môžu znížiť závažnosť ochorenia. Štúdia Táto prehľadová štúdia vyhodnocuje dôkazy o účinkoch cvičenia v lesnom prostredí na posilnenie imunitného systému. Výsledky...

Metaanalýza vplyvu hladiny vitamínu D na infekciu COVID-19

Táto meta-analýza ukázala, že nízka hladina vitamínu D môže byť spojená so zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. Ďalšie výskumy sú potrebné na vyhodnotenie vplyvu doplnkov vitamínu D na klinickú závažnosť a prognózu pacientov s Covid-19. Odkaz na pôvodný výskum: Liu N, Sun J, Wang X, Zhang T, Zhao M, Li H. Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2021 Mar;104:58-64. doi: 10.1016/j.ijid.2020.12.077. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33401034; PMCID: PMC7833186.  Obrázok: pch-vector Pozadie Vitamín D bol predmetom rozsiahleho skúmania v kontexte infekcie COVID-19, jej závažnosti a úmrtnosti. Skúmalo sa...

Účinnosť antioxidantov na zlepšenie kvality spermií 

Porovnanie účinnosti rôznych antioxidantov na zlepšenie kvality spermií u mužov so zníženou plodnosťou  V tejto metaanalýze bolo zahrnutých 8 antioxidantov. Z nich sa ako najlepšie pri zlepšovaní koncentrácie a motility spermií javia karnitín a koenzým Q10. Vitamín C pravdepodobne zlepšil morfológiu spermií ale nebol účinnejší ako placebo. Odkaz na pôvodný výskum: Su L, Qu H, Cao Y, Zhu J, Zhang SZ, Wu J, Jiao YZ. Effect of Antioxidants on Sperm Quality Parameters in Subfertile Men: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2021 Oct 25:nmab127. doi: 10.1093/advances/nmab127.  Pozadie Reaktívne formy kyslíka (ROS) sú vedľajšími produktmi...