Zlepšujú vysoké dávky intravenózneho vitamínu C prognózu pacientov s COVID-19?

Slabé dôkazy naznačujú, že vysoké dávky intravenózneho vitamínu C by mohli znížiť úmrtnosť pacientov s ťažkým ochorením COVID-19, no neskrátia dĺžku pobytu v nemocnici. Odkaz na pôvodný výskum: Kwak SG, Choo YJ, Chang MC. The effectiveness of high-dose intravenous vitamin C for patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2022 Mar;64:102797. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102797. Obrázok: rawpixel.com Pozadie Pacienti so stredne ťažkým až závažným priebehom ochorenia COVID-19 často vykazujú zvýšené hladiny zápalu, ktorý môže poškodiť kapiláry v pľúcnych alveolách ako aj viaceré ďalšie orgány.[1] V dôsledku toho je závažný zápal primárnym rizikovým faktorom zvýšenej chorobnosti a...

Androgénna deprivačná terapia pri liečbe COVID-19

Môže androgénna deprivačná terapia u mužov znižovať úmrtnosťou spojenú s infekciou COVID-19? Odkaz na pôvodný výskum: Schmidt AL, Tucker MD, Bakouny Z, Labaki C, Hsu CY, Shyr Y, Armstrong AJ, Beer TM, Bijjula RR, Bilen MA, Connell CF, Dawsey SJ, Faller B, Gao X, Gartrell BA, Gill D, Gulati S, Halabi S, Hwang C, Joshi M, Khaki AR, Menon H, Morris MJ, Puc M, Russell KB, Shah NJ, Sharifi N, Shaya J, Schweizer MT, Steinharter J, Wulff-Burchfield EM, Xu W, Zhu J, Mishra S, Grivas P, Rini BI, Warner JL, Zhang T, Choueiri TK, Gupta S, McKay RR. Association Between...

Fajčenie môže zvýšiť riziko niektorých ochorení dýchacích ciest vrátane závažného priebehu ochorenia COVID-19

Táto randomizovaná štúdia uvádza, že fajčenie zvyšuje riziko veľmi závažného priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácie kvôli COVID-19 a niektorých ďalších ochorení dýchacích ciest. Odkaz na pôvodný výskum: Rosoff DB, Yoo J, Lohoff FW. Smoking is significantly associated with increased risk of COVID-19 and other respiratory infections. Commun Biol. 2021 Oct 28;4(1):1230. doi: 10.1038/s42003-021-02685-y.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Fajčenie sa už dlho spája s vyšším rizikom rôznych respiračných ochorení, vrátane bakteriálnych a vírusových infekcií (napr. zápal pľúc). Či však fajčenie ovplyvňuje riziko COVID-19, nie je úplne jasné. V snahe obmedziť mätúce faktory táto štúdia použila Mendelovský randomizačný dizajn na posúdenie vzťahu medzi geneticky predpovedaným...

Výsledky intravenózneho podania vitamínu C pri ochorení COVID-19

Medzi ľuďmi hospitalizovanými s COVID-19 neznížila intravenózna infúzia vitamínu C úmrtnosť ani neviedla ku klinickým zlepšeniam. Odkaz na pôvodný výskum: Zheng S, Chen Q, Jiang H, Guo C, Luo J, Li S, Wang H, Li H, Zheng X, Weng Z. No significant benefit of moderate-dose vitamin C on severe COVID-19 cases. Open Med (Wars). 2021 Sep 22;16(1):1403-1414. doi: 10.1515/med-2021-0361.  Pozadie Na začiatku pandémie COVID-19, s obmedzenými dostupnými možnosťami liečby, začalo množstvo nemocníc v Číne podávať intravenózne infúzie vitamínu C ľuďom s COVID-19. Zároveň sa uskutočnil obmedzený výskum, či by tento postup mohol byť prospešný. Štúdia Táto prierezová štúdia skúmala súvislosť...

Porovnanie rôznych spôsobov dezinfekcie rúk

Porovnanie umývania rúk mydlom s vodou,  dezinfekčnými obrúskami a dezinfekčným prostriedkom na ruky na báze alkoholu u zdravotníckych pracovníkov. Najnižšiu mieru narušenia kožnej bariéry a najvyššiu redukciu kolónií baktérií na rukách vykazoval dezinfekčným prostriedkom na ruky.    Odkaz na pôvodný výskum: Montero-Vilchez T, Martinez-Lopez A, Cuenca-Barrales C, Quiñones-Vico MI, Sierra-Sanchez A, Molina-Leyva A, Gonçalo M, Cambil-Martin J, Arias-Santiago S. Assessment of hand hygiene strategies on skin barrier function during COVID-19 pandemic: A randomized clinical trial. Contact Dermatitis. 2021 Dec 25. doi: 10.1111/cod.14034.  Obrázok: pch-vector Pozadie Frekvencia umývania a dezinfekcie rúk sa počas pandémie COVID-19 zvýšila, pretože vírus SARS-CoV-2 sa môže prenášať...

Vitamín D v prognóze ochorenia COVID-19

Táto metaanalýza naznačila, že deficit/nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko vzniku COVID-19 a jeho závažného priebehu. Avšak vysoké riziko zaujatosti a heterogenita jednotlivých výskumov  znižujú dôveryhodnosť výsledkov. Odkaz na pôvodný výskum: Dissanayake HA, de Silva NL, Sumanatilleke M, de Silva SDN, Gamage KKK, Dematapitiya C, Kuruppu DC, Ranasinghe P, Pathmanathan S, Katulanda P. Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Dec 11:dgab892. doi: 10.1210/clinem/dgab892. Obrázok: starline Pozadie Vitamín D sa podieľa na optimálnej funkcii imunitného systému a jeho nedostatok sa spája s infekciami dýchacích ciest.  Ale zvyšuje nedostatok vitamínu D...

Lesný kúpeľ a fyzická aktivita ako zbrane proti COVID-19

Táto štúdia zistila, že mierne cvičenie vykonávané v lese alebo na zelených priestranstvách pomáha stimulovať imunitný systém a môže obmedziť závažnosť ochorenia COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Roviello V, Gilhen-Baker M, Vicidomini C, Roviello GN. Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review. Environ Chem Lett. 2021 Sep 21:1-10. doi: 10.1007/s10311-021-01321-9.  Obrázok: pikisuperstar Pozadie Okrem karanténnych obmedzení, zvýšenej konzumácie alkoholu a horšieho duševného zdravia[1] vyvolala hrozba COVID-19 záujem o preventívnu medicínu a aktivity na posilnenie imunity, ktoré môžu znížiť závažnosť ochorenia. Štúdia Táto prehľadová štúdia vyhodnocuje dôkazy o účinkoch cvičenia v lesnom prostredí na posilnenie imunitného systému. Výsledky...

Metaanalýza vplyvu hladiny vitamínu D na infekciu COVID-19

Táto meta-analýza ukázala, že nízka hladina vitamínu D môže byť spojená so zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. Ďalšie výskumy sú potrebné na vyhodnotenie vplyvu doplnkov vitamínu D na klinickú závažnosť a prognózu pacientov s Covid-19. Odkaz na pôvodný výskum: Liu N, Sun J, Wang X, Zhang T, Zhao M, Li H. Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2021 Mar;104:58-64. doi: 10.1016/j.ijid.2020.12.077. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33401034; PMCID: PMC7833186.  Obrázok: pch-vector Pozadie Vitamín D bol predmetom rozsiahleho skúmania v kontexte infekcie COVID-19, jej závažnosti a úmrtnosti. Skúmalo sa...

Vplyv výživy na psoriázu

Výživové stratégie, ktoré znižujú zápal, môžu byť prospešné aj pre ľudí s psoriázou a zistilo sa, že nízkoenergetická diéta znižuje symptómy psoriázy u ľudí s nadmernou telesnou hmotnosťou. Odkaz na pôvodný výskum:  Garbicz J, Całyniuk B, Górski M, Buczkowska M, Piecuch M, Kulik A, Rozentryt P. Nutritional Therapy in Persons Suffering from Psoriasis. Nutrients. 2021 Dec 28;14(1):119. doi: 10.3390/nu14010119. Obrázok: brgfx Pozadie Existujú rôzne diétne odporúčania, ktoré majú zlepšiť symptómy psoriázy, ale jednotlivé výskumy prinášajú zmiešané výsledky. Preskúmanie výsledkov existujúcich výskumov môže pomôcť identifikovať nutričné ​​stratégie podporené dobrými dôkazmi. Štúdia Tento prehľad skúmal dôkazy o rôznych mikro- a makroživinách, ako...

Účinnosť antioxidantov na zlepšenie kvality spermií 

Porovnanie účinnosti rôznych antioxidantov na zlepšenie kvality spermií u mužov so zníženou plodnosťou  V tejto metaanalýze bolo zahrnutých 8 antioxidantov. Z nich sa ako najlepšie pri zlepšovaní koncentrácie a motility spermií javia karnitín a koenzým Q10. Vitamín C pravdepodobne zlepšil morfológiu spermií ale nebol účinnejší ako placebo. Odkaz na pôvodný výskum: Su L, Qu H, Cao Y, Zhu J, Zhang SZ, Wu J, Jiao YZ. Effect of Antioxidants on Sperm Quality Parameters in Subfertile Men: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2021 Oct 25:nmab127. doi: 10.1093/advances/nmab127.  Pozadie Reaktívne formy kyslíka (ROS) sú vedľajšími produktmi...