Cvičenie zvyšuje hustotu kostí u mužov

V tomto výskume sa zistilo, že cvičenie – a najmä odporový tréning – zvyšuje hustotu minerálov  v kostiach u mužov v strednom a vyššom veku. Odkaz na pôvodný výskum: Mages M, Shojaa M, Kohl M, von Stengel S, Becker C, Gosch M, Jakob F, Kerschan-Schindl K, Kladny B, Klöckner N, Lange U, Middeldorf S, Peters S, Schoene D, Sieber CC, Tholen R, Thomasius FE, Uder M, Kemmler W. Exercise Effects on Bone Mineral Density in Men. Nutrients. 2021 Nov 26;13(12):4244. doi: 10.3390/nu13124244.  Obrázok: macrovector Pozadie Vplyv cvičenia na hustotu kostných minerálov (BMD) sa skúmal u žien po menopauze, ale výskumov...

Optimálna dávka cvičenia na zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí

V tejto metaanalýze sa ukázalo, že cvičenie 300 minút/týždenne stredne intenzívnej aktivity alebo 150 minút/týždenne intenzívnej aktivity poskytuje najvýraznejšie zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí. Klinicky významné zmeny v kognitívnych funkciách vyvolali nižšie dávky odporových cvičení (napr. posilňovanie) ako aeróbnych cvičení. Odkaz na pôvodný výskum: Gallardo-Gómez D, Del Pozo-Cruz J, Noetel M, Álvarez-Barbosa F, Alfonso-Rosa RM, Del Pozo Cruz B. Optimal dose and type of exercise to improve cognitive function in older adults: A systematic review and bayesian model-based network meta-analysis of RCTs. Ageing Res Rev. 2022 Apr;76:101591. doi: 10.1016/j.arr.2022.101591. Obrázok: freepik Pozadie Demencia je stav súvisiaci so starnutím, ktorý...

Rastliny, ktoré zlepšujú mozgovú činnosť

Tento systematický prehľad zistil, že ginkgo biloba, bacopa monnieri, ashwagandha a kofeín sú najvýznamnejšie nootropiká rastlinného pôvodu, ale nezrovnalosti vo výskumoch a nejasné mechanizmy ich pôsobenia znižujú dôveryhodnosť  takéhoto využitia. Odkaz na pôvodný výskum: Lorca C, Mulet M, Arévalo-Caro C, Sanchez MÁ, Perez A, Perrino M, Bach-Faig A, Aguilar-Martínez A, Vilella E, Gallart-Palau X, Serra A. Plant-derived nootropics and human cognition: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Jan 3:1-25. doi: 10.1080/10408398.2021.2021137. Obrázok: upklyak Pozadie Tradičná čínska a ajurvédska medicína zdokumentovala používanie rôznych nootropík rastlinného (PDN) čiže látok, ktoré zlepšujú kognitívnu výkonnosť. Ktoré z nich sú podporené vedeckými...

Súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a anémiou počas tehotenstva

Nedostatok vitamínu D bol spojený so zvýšeným rizikom anémie u tehotných žien. Odkaz na pôvodný výskum: Lima MS, Pereira M, Castro CT, Santos DB. Vitamin D deficiency and anemia in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2022 Feb 10;80(3):428-438. doi: 10.1093/nutrit/nuab114.  Obrázok: Freepik Pozadie Vitamín D reguluje produkciu hepcidínu, hormónu, ktorý reguluje systémovú homeostázu železa. Pozorovacie štúdie zistili, že nedostatok vitamínu D je spojený s anémiou, ale dôkazy o tejto súvislosti u tehotných jedincov chýbali. Aká je súvislosť medzi gestačnými hladinami vitamínu D a stavom železa? Štúdia Tento systematický prehľad 11 kohortových, 3 prípadových a 3 prierezových...

Porovnanie účinkov cvičenia svalov panvového dna pri stresovej inkontinencii

Cvičenie svalov panvového dna s vaginálnym kužeľom alebo s elektromyografickým biofeedbackom zlepšilo mieru stresovej inkontinencie moču u starších žien. Odkaz na pôvodný výskum: Sahin N, Yesil H, Gorcan B. The effect of pelvic floor exercises performed with EMG biofeedback or a vaginal cone on incontinence severity, pelvic floor muscle strength, and quality of life in women with stress urinary incontinence: a randomized, 6-month follow-up study. Int Urogynecol J. 2022 Jan 14. doi: 10.1007/s00192-021-05006-3.  Obrázok: Freepik Pozadie Stresová močová inkontinencia (SUI) je bežnou formou inkontinencie, ktorá môže byť spôsobená zvýšeným vnútrobrušným tlakom počas fyzickej aktivity. Cvičenie svalov panvového dna (PFME) je...

Vplyv užívania marihuany počas tehotenstva na neonatálne výsledky 

Táto metaanalýza 16 kohortových štúdií zistila zvýšené riziko vzniku nepriaznivých neonatálnych výsledkov u žien vystavených marihuane počas tehotenstva v porovnaní s tými, ktoré neboli vystavené marihuane. Odkaz na pôvodný výskum: Marchand G, Masoud AT, Govindan M, Ware K, King A, Ruther S, Brazil G, Ulibarri H, Parise J, Arroyo A, Coriell C, Goetz S, Karrys A, Sainz K. Birth Outcomes of Neonates Exposed to Marijuana in Utero: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Jan 4;5(1):e2145653. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.45653.  Obrázok: macrovector Pozadie Podľa niekoľkých štúdií 2 – 5 % žien priznáva počas tehotenstva  užívanie marihuany.[1] Iné štúdie však v...

Vitamín D môže znížiť riziko vzniku autoimunitného ochorenia 

V tejto randomizovanej kontrolovanej štúdii suplementácia vitamínu D znížila riziko vzniku potvrdeného autoimunitného ochorenia, zatiaľ čo suplementácia omega-3 nie. Odkaz na pôvodný výskum: Hahn J, Cook NR, Alexander EK, Friedman S, Walter J, Bubes V, Kotler G, Lee IM, Manson JE, Costenbader KH. Vitamin D and marine omega 3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. BMJ. 2022 Jan 26;376:e066452. doi: 10.1136/bmj-2021-066452.  Pozadie Autoimunitné ochorenia sú výsledkom toho, že imunitné bunky napádajú normálne bunky v tele, čím vzniká zápal a poškodenie tkaniva. Predpokladá sa, že viac ako 80 ochorení má autoimunitný charakter[1] pričom každé z nich...

Bylinky a COVID-19

Táto metaanalýza zistila, že liečba bylinkami v kombinácii so západnou medicínou skrátila trvanie symptómov COVID-19 a zlepšila biomarkery imunitnej funkcie a zápalu v porovnaní so samotnou západnou medicínou. Odkaz na pôvodný výskum: Kumar A, Rai A, Khan MS, Kumar A, Haque ZU, Fazil M, Rabbani G. Role of herbal medicines in the management of patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Tradit Complement Med. 2022 Jan;12(1):100-113. doi: 10.1016/j.jtcme.2022.01.002. Obrázok: macrovector Pozadie Po prepuknutí a rýchlom šírení COVID-19 sa ako doplnková liečba začali aktívne používať rôzne bylinné lieky. Aké efektívne sú tradičné bylinné lieky pri...

Kurkumín a COVID-19

Tento systematický prehľad zistil, že suplementácia kurkumínom môže znížiť symptómy COVID-19, dĺžku pobytu v nemocnici, úmrtnosť a zápalový proces. Odkaz na pôvodný výskum: Vahedian-Azimi A, Abbasifard M, Rahimi-Bashar F, Guest PC, Majeed M, Mohammadi A, Banach M, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Effectiveness of Curcumin on Outcomes of Hospitalized COVID-19 Patients: A Systematic Review of Clinical Trials. Nutrients. 2022 Jan 7;14(2):256. doi: 10.3390/nu14020256.  Obrázok: jigsawstocker Pozadie Kurkumín je hlavnou bioaktívnou zložkou kurkumy (korenia) a má dlhodobé využitie v tradičnej medicíne pre svoje antioxidačné, antivírusové a protizápalové vlastnosti. Môže suplementácia kurkumínom zmierniť symptómy COVID-19 a neslávne známu „cytokínovú búrku“ spôsobenú týmto vírusom?...

Je u konzumentov zeleného čaju menšia pravdepodobnosť, že dostanú COVID-19?

Medzi zamestnancami japonskej nemocnice sa ukázalo, že spotreba zeleného čaju nesúvisí s rozdielom v miere infekcie SARS-CoV-2 vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19. Odkaz na pôvodný výskum: Nanri A, Yamamoto S, Konishi M, Ohmagari N, Mizoue T. Green tea consumption and SARS-CoV-2 infection among staff of a referral hospital in Japan. Clin Nutr Open Sci. 2022 Apr;42:1-5. doi: 10.1016/j.nutos.2022.01.002. Obrázok: upklyak Pozadie Niektoré in vitro výskumy (výskumy na bunkových kultúrach) naznačujú, že zlúčeniny obsiahnuté v zelenom čaji môžu u vírusu SARS-CoV-2 inhibovať jeho schopnosť  infikovať bunky. In vitro dôkazy však často nezachytávajú celú komplexnosť biologických dejov v organizme, ale slúžia iba ako...