Pätová (Achilova) šľacha

Farebný obrázok s lepším rozlíšením?

Ihlica
Fibula

Píšťala
Tibia

Členková kosť
Talus

Pätová (Achilova) šľacha
Tendo calcaneus (Achilis)

Krátky ihlicovitý sval
Musculus peroneus brevis

Šľacha dlhého vystierača palca
Tendo m. extensor hallucis longus

Šľacha predného píšťalového svalu
Tendo m. tibiales anterior

Dlhý ohýbač palca
Musculus flexor hallucis longus