Prierezy

V tejto sekcii preskúmame tranzverzálne (axiálne, horizontálne) prierezy ľudského tela usporiadané postupne od hlavy cez krk, hrudník a horné končatiny, brucho, panvu až po dolné končatiny.

Nasledujúce časti sú prístupné iba pre registrovaných užívateľov so zakúpeným členstvom Premium.

Hlava & Krk

V tejto časti, pomocou série prierezov, preskúmame mozog, zmyslové orgány, lebku a štruktúry krku.

Vrchol hlavy
Štruktúry na vrchole hlavy tesne nad lebkou.  

Horný šípový splav – sinus sagittalis superior
Štruktúry na úrovni horného šípového splavu.
  

Čelová dutina – sinus frontalis
Štruktúry na úrovni čelovej dutiny.

Kríženie zrakového nervu – chiasma opticum
Štruktúry na úrovni kríženia zrakového nervu.

Čeľustná dutina – sinus maxillaris
Štruktúry na úrovni čeľustnej dutiny.

Esovitý splav – sinus sigmoideus
Štruktúry na úrovni esovitého splavu.

Jazyk – lingua
Štruktúry na úrovni jazyka.

3. krčný stavec – vertebra C3
Štruktúry na úrovni tretieho krčného stavca. 

4. krčný stavec – vertebra C4
Štruktúry na úrovni štvrtého krčného stavca.
 

6. krčný stavec – vertebra C6
Štruktúry na úrovni šiesteho krčného stavca.
 

Trup & Horné končatiny

V tejto časti, pomocou série prierezov, preskúmame orgány hrudnej a brušnej dutiny a štruktúry horných končatín. 

1. hrudný stavec – vertebra T1
Štruktúry na úrovni prvého hrudného stavca.

2. hrudný stavec – vertebra T2
Štruktúry na úrovni druhého hrudného stavca.

4. hrudný stavec – vertebra T4
Štruktúry na úrovni štvrtého hrudného stavca.

5. hrudný stavec – vertebra T5
Štruktúry na úrovni piateho hrudného stavca.

6. hrudný stavec – vertebra T6
Štruktúry na úrovni šiesteho hrudného stavca.

8. hrudný stavec – vertebra T8
Štruktúry na úrovni ôsmeho hrudného stavca.

9. hrudný stavec – vertebra T9
Štruktúry na úrovni deviateho hrudného stavca.

10. hrudný stavec – vertebra T10
Štruktúry na úrovni desiateho hrudného stavca.

11. hrudný stavec – vertebra T11
Štruktúry na úrovni jedenásteho hrudného stavca.

12. hrudný stavec – vertebra T12
Štruktúry na úrovni dvanásteho hrudného stavca.

2. driekový stavec – vertebra L2
Štruktúry na úrovni druhého driekového stavca.

Panva

V tejto časti, pomocou série prierezov, preskúmame orgány, svaly, kosti a cievy uložené v mužskej panve.

Krížovobedrový kĺb – articulatio sacroiliaca
Štruktúry na úrovni krížovej kosti.

Močový mechúr – vesica urinaria
Štruktúry na úrovni močového mechúra.

Konečník – rectum
Štruktúry na úrovni konečníka.

Análny zdvíhač – musculus levator any
Štruktúry na úrovni análneho zdvíhača.

Dolné končatiny

V tejto časti, pomocou série prierezov, preskúmame zloženie dolných končatín.

Krátky priťahovač – musculus adductor brevis
Štruktúry na úrovni krátkeho priťahovača.

Dlhý priťahovač – musculus adductor longus
Štruktúry na úrovni dlhého priťahovača.

Jabĺčko – patella
Štruktúry na úrovni jabĺčka.

Jazykovitý sval – musculus soleus
Štruktúry na úrovni jazykovitého svalu.

Pätová (Achilova) šľacha – tendo calcaneus (Achilis)
Štruktúry na úrovni Achilovej šľachy.